Lucemburk • Bruggy • Brusel • Antverpy • Utrecht • Den Haag • Amsterdam

Termíny | 19.–24. května | 18.–23. srpna 2015
Cena | 8 950 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 000 Kč

Poznávací zájezd do Beneluxu1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách přes Prahu a Německo, odpoledne příjezd do Lucemburska – pěší prohlídka centra hlavního města velkovévodství Lucemburku s katedrálou, paláci a slavnými mosty, k večeru přejezd na ubytování v Belgii, nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do Brugg – prohlídka historického centra starobylého města na kanálech, kterému vévodí impozantní zvonice, kostel Panny Marie a řada dalších slavných staveb. Odpoledne návštěva Gentu – prohlídka centra s katedrálou sv. Bava, středověkými domy na nábřeží KorenleiGraslei a pevností Gravensteen, pozdě odpoledne zastávka u památníku bitvy u Waterloo, k večeru příjezd do Bruselu – okružní jízda se zastávkou u areálu výstavišť, Atomium, komplex budov Evropské unie, večer pěší prohlídka historického centra s náměstím Grote Markt, katedrálou sv. Michaela a Guduly, Královským palácem, volno, návrat do hotelu.

Poznávací zájezd do Beneluxu3. den: Po snídani odjezd do Antverp – návštěva přístavního města, jednoho z nejstarších obchodních center Evropy, prohlídka historického centra s pevností, cechovními domy, katedrálou a také Rubensovým domem. Kolem poledne přejezd do Nizozemska, zastávka v největším evropském přístavu Rotterdam, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast, odpoledne návštěva centra starobylého univerzitního města Utrecht, kterému dominuje věž katedrály sv. Martina, řada historických budov podél kanálů, večer zastávka v centru opevněného městečka Naarden, které se stalo posledním místem odpočinku J. A. Komenského, přejezd na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani přejezd do Alkmaaru proslaveného tradičním pátečním trhem sýrů, kolem poledne přejezd do historického města Delft proslaveného svou modrobílou fajáns, prohlídka, později odpoledne návštěva oblasti hlavního města Nizozemska Haagu – prohlídka centra s vládními budovami Binnenhof, k večeru zastávka u budovy Mezinárodního soudního dvora. Večer volno v Scheveningen – lázních na břehu Severního moře s vyhlídkovým molem, možnost večeře v některé z restaurací s nabídkou nejen rybích specialit. Návrat na ubytování.

Poznávací zájezd do Beneluxu5. den: Po snídani návštěva skanzenu Zaanse Schans s větrnými mlýny, ukázkou výroby sýrů a typických holandských dřeváků – možnost nákupů. Před polednem zastávka v malebné rybářské vesničce Volendam severně od Amsterdamu. Odpoledne příjezd do pulzujícího centra země – Amsterdamu, prohlídka města: Muzejní náměstí s možností návštěvy Rijksmusea nebo největšího muzea Vincenta van Gogha na světě, pozdě odpoledne pěší procházka centrem s Královským palácem a řadou historických budov, volno, možnost projížďky lodí po grachtech. Večer procházka čtvrtí červených luceren, pozdě večer odjezd přes Německo do ČR.

6. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autobusem s WC a s možností občerstvení za Kč, 4x ubytování v hotelích ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění do zahraničí, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:
  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma