In addition to fashion,http://www.iamclaudia.com.au Ralph Lauren brand also includes fragrance,http://www.mernie.ca children's clothing,http://www.dolcedelights.ca household and other products. http://www.sfwp.com.auThroughout his inspiration comes from the American Dream - American families: and from the truck,http://www.krivel.ca roadside cottages are branded with the mark of the climate and time;http://www.viewscenes.co.uk heading the sea from the coast of Maine; driving inlaid wooden wagon,http://www.thechoir.it driving on muddy roads; shaved head plate,http://www.bagofrats.co.uk wearing a sweatshirt and worn sneakers college students crowded into a convertible car.http://www.wa-ltd.co.uk This is the reason we see the United States where thehttp://www.swft.co.uk flavor from these designs.

Přihláška

Smlouva o zájezdu
 1. Zákazník (objednavatel a účastník zájezdu)
 2. (požadováno)
 3. (požadováno)
 4. (požadováno)
 5. (požadováno)
 6. (požadováno)
 7. (požadováno)
 8. Závazně objednávám zájezd
 9. (požadováno)
 10. (požadováno)
 11. Mimo sebe závazně přihlašuji na zájezd ještě tyto osoby:
 12. Máte-li dotaz či sdělení, napište nám je!
 13. Prohlašuji, že jsem se seznámil s nabídkou v elektronické podobě na internetových stránkách nebo v tištěném katalogu CK a že jsou mi známy Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a pobytech zajišťovaných a organizovaných společností ČEBUS, cestovní kancelář, s.r.o. a souhlasím s nimi. Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících dostojím jako svým vlastním. Smlouva je uzavřena ve smyslu občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím se zpracováním osobních údajů osob uvedených v této smlouvě podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu uvedeném v bodě 8 Všeobecných podmínek.
 14. Upozornění: Odeslání této vyplněné smlouvy o zájezdu na elektronickou adresu organizátora nebo provizního prodejce se považuje za platný právní úkon rovný podepsání tištěné podoby smlouvy (objednávky). Přihláška (smlouva o zájezdu) nabude platnost po jejím potvrzení CK ČEBUS, zaslání variabilního symbolu a zaplacení minimálně 50 % zálohy (není-li stanovena nižší) do termínu určeného CK. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost ihned písemně stornovat již odeslanou smlouvu o zájezdu (přihlášku) v určeném termínu.
 

cforms contact form by delicious:days

Chcete-li si přihlášku vytisknout, vyplnit a poslat poštou, stáhněte si ji ve formátu PDF (28 kB):