Přihláška

Smlouva o zájezdu
  1. Zákazník (objednavatel a účastník zájezdu)
  2. (požadováno)
  3. (požadováno)
  4. (požadováno)
  5. Závazně objednávám zájezd
  6. Mimo sebe závazně přihlašuji na zájezd ještě tyto osoby:
  7. Máte-li dotaz či sdělení, napište nám je!
  8. Prohlašuji, že jsem se seznámil s nabídkou v elektronické podobě na internetových stránkách nebo v tištěném katalogu CK a že jsou mi známy Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a pobytech zajišťovaných a organizovaných společností ČEBUS, cestovní kancelář, s.r.o. a souhlasím s nimi. Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících dostojím jako svým vlastním. Smlouva je uzavřena ve smyslu občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím se zpracováním osobních údajů osob uvedených v této smlouvě podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu uvedeném v bodě 8 Všeobecných podmínek.
  9. Upozornění: Odeslání této vyplněné smlouvy o zájezdu na elektronickou adresu organizátora nebo provizního prodejce se považuje za platný právní úkon rovný podepsání tištěné podoby smlouvy (objednávky). Přihláška (smlouva o zájezdu) nabude platnost po jejím potvrzení CK ČEBUS, zaslání variabilního symbolu a zaplacení minimálně 50 % zálohy (není-li stanovena nižší) do termínu určeného CK. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost ihned písemně stornovat již odeslanou smlouvu o zájezdu (přihlášku) v určeném termínu.
 

cforms contact form by delicious:days

Chcete-li si přihlášku vytisknout, vyplnit a poslat poštou, stáhněte si ji ve formátu PDF (28 kB):