Peking • Velká čínská zeď • Lhasa • Jamdrok • Gjance • Žikace
jízda nejvýše položenou železnicí na světě (5072 m)

Termíny | 3.–15. května | 23. srpna – 4. září 2018
Cena | 60 640 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 230 Kč (jen v hotelech, nikoliv ve vlaku)

1. den: Odlet z letiště ve Vídni do Pekingu.

2. den: Přílet do čínské metropole Pekingu v ranních hodinách, setkání s místním průvodcem, návštěva Olympijského stadionu přezdívaného Ptačí hnízdo, prohlídka náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men Kuang-čchang), největšího náměstí na světě, v jehož středu se tyčí mauzoleum komunistického vůdce Mao Ce-tunga, odjezd do hotelu na ubytování, odpoledne prohlídka Zakázaného města, z něhož od roku 1420 vládli císaři dynastií Ming a Čching takzvané Říši středu, návštěva Čajového domu, večeře na uvítanou – pekinská kachna, nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet na Velkou čínskou zeď, která se nachází 80 km severně od Pekingu. Jde o systém pevností a obranných zdí, postavených na obranu proti kočovným nájezdníkům. K prohlédnutí bude část zdi v průsmyku Ťü-jung. Poté oběd s možností prohlédnout si měditepeckou dílnu s vázami a mísami zdobenými emailem (metoda cloisonné). Odpoledne návštěva Údolí hrobekČchang-pching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie Ming, prohlídka jedné z hrobek a procházka po Svaté cestě, střežící příchod k hrobkám. Návrat do Pekingu, návštěva hlavní nákupní třídy města Wang-fu-ťing s možností nákupů, nocleh v tomtéž hotelu.

4. den: Po snídani v hotelu odjezd na letiště v Pekingu a odlet místní linkou společnosti Air China do tibetské metropole Lhasy, která se rozkládá v nadmořské výšce 3650 metrů, setkání s místním průvodcem a transfer do hotelu, večer volný čas ve Lhase.

5. den: Po snídani v hotelu celodenní prohlídka Lhasy včetně původního sídla dalajlámy žijícího v indickém exilu – ikonického paláce Potala (UNESCO), který je pokladnicí tibetského umění, nocleh ve Lhase.

6. den: Po snídani v hotelu ve Lhase celodenní jízda autobusem Tibetem na jihozápad do města Gjance přes průsmyky Kampa la (5015 m n. m.) a Karo (4794 m n. m.), cestou zastávka u posvátného horského jezera Jamdrok, nocleh v Gjance.

7. den: Po snídani v hotelu prohlídka Gjance včetně pevnosti Dzong a buddhistického kláštera Pelkor Čode, po obědě cesta do města Žikace, nocleh v hotelu tamtéž.

8. den: Po snídani prohlídka kláštera Tašilhünpo – paláce pančhenlámy, zástupce dalajlámy, poté cesta zpět do tibetské metropole, nocleh ve Lhase.

9. den: Po snídaní volno ve Lhase k individuálnímu programu a nákupům, po poledni transfer na nádraží, v 15.30 odjezd vlakem po nejvýše položené železnici na světě zpět do Pekingu (místa jsou v lůžkovém voze).

10. den: Celý den ve vlaku, který bude projíždět Himálajem a vystoupá až do nadmořské výšky 5072 metrů (pro srovnání: nejvyšší evropská hora Mont Blanc je vysoká 4 807 m). Trať má délku 4 064 km a doba jízdy je 48 hodin, stravování ve vlaku individuální – buď z nakoupených vlastních zásob potravin nebo v jídelním voze.

11. den: Příjezd vlaku na nádraží v Pekingu v 8.20, odjezd autobusem do Chrámu nebes, následuje oběd a po obědě prohlídka Letního paláce čínských císařů, v podvečer návštěva manufaktury na zpracování perel s možností nákupu, odjezd do hotelu, nocleh v Pekingu.

12. den: Po snídani v hotelu celý den volno k individuálnímu programu v čínské metropoli, průvodce doporučí klientům vhodný program včetně nákupů, ve večerních hodinách cesta na letiště.

13. den: Krátce po půlnoci odlet z Pekingu zpět do Vídně, přílet v ranních hodinách (pro zájemce možnost zajistit fakultativně transfer mikrobusem do Brna).

Cena zahrnuje | letenku z Vídně do Pekingu a zpět, transfery a vstupy dle programu, 8 noclehů v hotelu*** v Pekingu a v Tibetu se snídaní, letenku Peking – Lhasa, jízdenku a lůžko ve vysokohorském vlaku z Lhasy do Pekingu, 9 hlavních jídel (obědů nebo večeří), vstupy do navštívených objektů, vízum do ČLR (platnost pasu musí být ještě minimálně 6 měsíců po datu příletu zpět do Evropy), služby čínského, tibetského i českého technického průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště ve Vídni a zpět 450 Kč jedním směrem, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, spropitné cca 40 €/os. (vybere od klientů průvodce na místě).

Tento zájezd není vhodný pro osoby s nižší fyzickou zdatností a také pro klienty s dýchacími problémy či kardio-vaskulárními potížemi.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!