In addition to fashion,http://www.iamclaudia.com.au Ralph Lauren brand also includes fragrance,http://www.mernie.ca children's clothing,http://www.dolcedelights.ca household and other products. http://www.sfwp.com.auThroughout his inspiration comes from the American Dream - American families: and from the truck,http://www.krivel.ca roadside cottages are branded with the mark of the climate and time;http://www.viewscenes.co.uk heading the sea from the coast of Maine; driving inlaid wooden wagon,http://www.thechoir.it driving on muddy roads; shaved head plate,http://www.bagofrats.co.uk wearing a sweatshirt and worn sneakers college students crowded into a convertible car.http://www.wa-ltd.co.uk This is the reason we see the United States where thehttp://www.swft.co.uk flavor from these designs.

Zajímá Vás

Zájezd pro velké milovníky přírody

  • Termín | únor 2015
  • Cena | 117 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 000 Kč

Ekvádor leží na severovýchodě Jižní Ameriky a vzhledem k rozměrům 270 000 km2 je tato země považována za jednu z nejvíce biodiversních a nejméně probádaných regionů kontinetu. Jeho přírodní a prazvláštní kulturní bohatství je považováno za součet všech okolních oblastí a je ideálním cílem lidí, hledajících dobrodružství, kulturu a přírodu. Najdete zde koloniální města, domorodá kulturní centra i neprobádaná místa, kde příroda dosahuje svého vrcholu.

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně.

2. den: Během dne přílet do Quito, transfer do hotelu. Po příjezdu obdržíme ovocný nápoj a následuje ubytování. Quito leží ve výšce 2.800 m.n.m., je to druhé nejvýše položené město v Jižní Americe. Po krátkém odpočinku na pokojích (záleží na době příletu a příjezdu do hotelu) seznámení s okolím hotelu a „welcome cocktail“, při kterém budou podány informace o celé trase zájezdu.

Poznávací zájezd do Ekvádoru3. den: Po snídani následuje okružní jízda městem, která začíná v největším historickém centru obou amerických světadílů, kde mimo rušných ulic navštívíme: katedrálu, kostely La Compaňa a ikonický San Francisco, strážce multietnického a kulturního dědictví. Velká část interiérů, obzvláště oltáře a kazatelny, jsou pozlacené a plné cenných maleb a soch, patřících k uměleckému žánru, který vešel ve známost coby „Quitská škola“. Prohlídka začne ve čtvrti Guápulo naproti budově Kongresu a skončí návštěvou koloniální části na svahu kopce Panecillo s dechberoucím výhledem na staré město a věnec And nad moderní částí. Po obědě v jedné z nejlepších restaurací ve městě navštívíme památník „Střed světa„ na zeměpisné šířce 0 st., kde se nám naskytne možnost rozkročit se současně na obou polokoulích. Zdejší Etnografické muzeum nabízí přehled různých etnických skupin lidí, žijících na rovníku. Další muzeum Intiňan nabízí možnost různých nezvyklých experimentů, jak např. postavit vejce na hřebík, ztratit váhu na vteřinu, postavit se do středu rovníkové čáry, která rozděluje obě polokoule. Večer návrat do hotelu, večeře v restauraci.

Poznávací zájezd do Ekvádoru4. den: Po časné snídani pojedeme na celodenní výlet na sever země, jmenovitě do města Otavalo, kde se koná největší domorodý trh Jižní Ameriky. Město, které má 26 tisíc obyvatel, proslulo svými trhy, které se konají o sobotách (tento výlet může být posunut v programu tak, aby vyšel na sobotu nebo neděli) a nedělích a skutečně se musí vidět. Poté krátce navštívíme jezero Cuicacha ve výšce 3.400 m na úpatí starého vulkánu Cotacachi 4.044 m. Je to zřícený vulkanický kráter, naplněný vodou a tvořící jezero s hlubokou modrou hladinou o průměru 3 km. Oběd v typickém ekvádorském koňském ranči. Navštívíme i Růžovou farmu s více než  40ti odrůdami růží. Odpoledne návrat do Quito.

Poznávací zájezd na Galapágy

5. den: Po snídani transfer na národní letiště, odlet z Quito na okouzlující Galapágy. Po příletu na letiště Baltra je nutné prokázat se pasem a uhradit poplatek 100 USD a migrační kartu 10 USD. Tyto platby musí být provedeny v hotovosti. Po výstupu z imigračního pásma se setkáme s místním průvodcem, který nás doveze do Puerto Ayora na ostrově Santa Cruz. Ihned po příjezdu ubytování v hotelu Sol y Mar (turistická třída). Po obědě začíná cesta po zátoce Akademy Bay v La Loberii, kde je možno (za poplatek) šnorchlovat mezi mořskými lvouny. Po 40ti minutové plavbě přistaneme v zátoce Tortuga Bay, kde na bílé písčité pláži můžeme pozorovat v nízké vodě mezi mangrovníky rejnoky žíhavé a  malé útesové žraloky. Po koupání na pláži podnikneme malý výstup k hnízdícím mořským leguánům. Cesta zpět vede přes les Prickly Pear (Pichlavá hruška), který je pokryt karmínovou sutí s kopečky černé lávy, což je domov kolonie mořských leguánů. Po návratu do hotelu dostaneme informace o ostrovech a večeři na přivítanou.

Poznávací zájezd na Galapágy

6. den: Po snídani výlet člunem na ostrov Floreana. Cesta trvá asi 2 a půl hodiny. Napřed navštívíme zátoku Luz del Dia (Světlo dne). Na strmém skalnatém břehu uvidíme tučňáky a lvouny a pod nimi ve vodě rejnoky a další tropické ryby. Pokračování k hlavním dokům, kde se nám naskytne neobvyklá příležitost procházet se po schodech, na kterých spí lvouni. Na druhé straně doků jsou černé lávové skály, plné červeně a tyrkysově zbarvených mořských leguánů. V otevřeném voze vyjedeme na vrchol Floreanské Poznávací zájezd na Galapágyvysočiny. Floreana byla prvním osídleným ostrovem na Galapágách. Vystoupíme k artézské studni, která sem přitahovala piráty, velrybáře a později první osadníky, protože to byl jeden z několika mála celoročních zdrojů čerstvé vody na Galapágách. Navštívíme jeskyni, kterou vyhloubili pro svůj dočasný úkryt piráti v měkkém kameni a kde jedna z prvních osadnic, Margret Wittmerová, porodila syna Rolfa, který dosud ještě žije (r. 2012). Cerro Pajas (Ptačí vrch) skutečně dělá čest svému jménu pro své množství floreanských pěnkav. Současně skýtá nádherný výhled na ostrov a moře pod námi. Navštívíme rezervaci gigantických želv, ke kterým je možno se přiblížit. Odtud se pak dvouhodinovou plavbou dostaneme na ostrov Isabela, večeře a ubytování.

Poznávací zájezd na Galpágy

7. den: Po snídani v hotelu odjezd do Sierra Negra, projedeme přechodnou zónou do vlhké části vysočiny na svazích vulkánu Sierra Negra do bodu, kde musíme vystoupit a pokračovat pěšky po bahnité stezce ke kaldeře vulkánu (kotli), druhé největší na světě. Naskytne se nám naprosto dechberoucí výhled, při kterém si odpočineme a občerstvíme se. Zdatnější turisté mohou pokračovat další hodinu cesty po lávovém poli s četnými fumarolami k vulkánu Chico. Poobědváme v Campo duro, kde je možno se stát patronem vybrané želvy v rezervaci, což je spojeno se slavnostním křtem želvy, které dá patron jméno. Poté navštívíme Las Cuevas de Sucre, což je fantastická jeskyně, vytvořená lávou, kam dojdeme bujnou zelení. V jeskynním tunelu není světlo, je nutno svítit si baterkou. Její stěny se lesknou jako zlato. Poté cestou zastavíme na vyhlídce Mirador del Mango s vyhlídkou na zemědělskou oblast ostrova, kde první osadníci zasadili mangovník, který tam dosud roste. Z nejvyššího bodu je za jasného dne vidět jižní část ostrova Isabella a také ostrovy Floreana a Santa Cruz. Večeře v místní restauraci, nocleh.

Poznávací zájezd na Galapágy8. den: Po snídani vyjedeme z městečka podél bílé pláže Long Beach vroubené palmami, nejkrásnější na celém souostroví, 3 km dlouhé. Po vjezdu do NP zastavíme u schodů na vrch Cerro Orchilla, odkud jsou úchvatné výhledy na okolí. Cestou zpět uvidíme největší z galapáských mořských leguánů, slunících se na svahu kolem cesty a často se stává, že musíme počkat, než cestu přejde želva, než budeme pokračovat dál ke Stěně slz (Muro de Las Lágrimas), která upomíná na vězně ve zdejší trestnici, nosící ostré kusy vulkanické lávy. Stezka k této stěně je plná lávových ještěrek – samečci jsou větší a pruhovaní a samičky mají červené hrdlo. Také je tu mnoho ptáků a náš místní průvodce nám je pomůže identifikovat.  Na ostrově Isabela Poznávací zájezd na Galapágyje více divoce žijících želv, než na ostatních ostrovech, díky lávovým polím, které omezují jejich únik do volného prostoru. Cestou dolů navštívíte chovnou stanici gigantických Galapagských želv a jediné místo, kde je možno vidět velmi vzácné ploché želvy, zvané tabletop (deska stolu), mnohé z nich nesou jizvy po vulkanické činnosti Sierra Negra. Před polednem opustíme ostrov Isabella a 2 hodiny poplujeme na Santa Cruz. Po připlutí se ubytujeme v hotelu a po obědě navštívíme výzkumnou stanici Charlese Darwina, kde jsou mimo jiné připravovány malé želvy pro život ve volné přírodě. Poté volno na ulici Charlese Darwina, plné obchodů, k nákupu suvenýrů, večeře v příjemné místní restauraci, nocleh.

Poznávací zájezd na Galapágy9. den: Brzy ráno opuštění pokojů, odvoz zavazadel na letiště. Poté snídaně a výlet na Vysočinu Santa Cruz. Výlet začíná zastávkou pod dvěma enormně velkými zřícenými lávovými komorami Los Gemelos (Dvojčata). Na vrchol každé z nich se dá dostat krátkou pohodlnou stezkou, kolem níž najdeme endemickou floru a faunu, včetně velkých i malých pěnkav a rumělkového lejska. Dále navštívíme privátní, 600 akrů velkou rezervaci, kde se pohybují svobodně obrovské želvy. Po jízdě přes toto tropické území můžete i část projít pěšky a dostat se do přímého kontaktu s těmito krotkými obry. Odtud následuje pětiminutová jízda ke vchodu do 450 m dlouhého osvětleného lávového tunelu. Uvnitř nalezneme pozůstatky jedné z největších přírodních sil – lávových toků, které tu vytvořily stalagmity, stalaktity, sírou a minerály zbarvené stěny a vlnitou formu lávové podlahy. Po této návštěvě jízda na letiště a odlet na pevninu do Guayaquil, odkud dle možností buď transfer do hotelu, nebo na mezinárodní letiště k odletu domů.

10. den: Odlet do Evropy.

11. den: Přílet do Prahy/Vídně, transfer busem do Brna.

  • Cena zahrnuje | mezikontinentální let z Prahy nebo Vídně do Quito (s přestupem v Amsterdamu), místní přelet z Quito na Galapágy a zpět, 7x ubytování, 6x plnou penzi, 1x polopenzi (večeři v den příletu a snídani v den odletu), všechny transfery na pevnině, ostrovech i lodí mezi ostrovy, doprovod místních odborných průvodců a překládajícího českého průvodce.
  • Cena nezahrnuje | cestu z Brna na letiště (při odletu z Vídně 900 Kč na osobu), nápoje u hlavních jídel, zmíněné poplatky při vstupu na Galapágy (110 USD na osobu), spropitné místním průvodcům, letištní poplatek při odletu ze země (41 USD).
  • Zájezd je možno uskutečnit i pro jednotlivce, v tom případě obstaráme služby i letenky, ale zahraniční partner musí napřed určit termín, do kterého sloučí všechny zájemce v přibližně stejném termínu a transport cestujících bude zařízen podle počtu přihlášených. Anglicky i německy hovořící průvodce vyzvedne účastníky zájezdu na letišti v Quito.
    Existují i další možnosti tras po Ekvádoru a Galapágách, také cestování mezi ostrovy na luxusní jachtě, informace v naší cestovní kanceláři.
  • Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci. Zájezd bude uskutečněn při minimálním počtu 8 osob s průvodcem, doprovázejícím skupinu z ČR.

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!

Follow these, you can find best articles about different fashion brand:ugg canada canada,moncler outlet moncler jackets,about new balance shoes, such as new balance 574, fashion a&f clothing abercrombie and fitch uk, beats by dre uk beats uk,north face outlet uk jackets,north face canada canada jackets, michael kors outlet uk london mk london uk,michael kors handbags uk bags uk,michael kors outlet uk, hollister uk london,abercrombie and fitch Outlet uk af uk,Burberry Scarf uk,Burberry Outlet scarf uk,Christian Louboutin Outlet UK cl uk. Hope you can learn more! thanks for your visit!
Every people like beautiful things, but they donot know how to different.Today, we just show you some good articles to let you know more about beautiful things. first is ralph lauren sale uk, and ralph lauren soldes fr. about winter coats moncler outlet uk, and canada goose jacket canada direct,canada goose uk outlet clothing.doudoune moncler pas cher moncler fr, and goose ca canada goose sale. When you want watch tv, you can buy cheap dvd us,dvd Australia. Play golf, you can visit cheap golf clubs, Golf Sale uk. Women will like fashion bags, Louis Vuitton Outlet UK, and fr Sacs Louis Vuitton Pas Cher, and beats headphone uk cheap beats by dre, fashion clothing hollister outlet uk, and vtements pas cher Hollister Pas Cher, hollister outlet uk, burberry uk Burberry Outlet. How it popular? we should let you know more information about beautiful things, please read carefully and get some useful things!