Včetně Náhorního Karabachu

Termín | 23. září – 5. října 2020
Cena | 43 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 780 Kč

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřesněno) s přestupem do gruzínské metropole Tbilisi. Transfer do hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani okružní cesta po Tbilisi: katedrální chrám Nejsvětější Trojice Sameb, symbol nového Tbilisi z roku 2004, prohlídka historické čtvrti Metechi, kde se na hřebeni skály rozkládá chrám a památník zakladatele města krále Vachtanga I. Oběd v restauraci s typickými gruzínskými jídly, poté krásný moderní most Míru. Vyjedeme k pevnosti Narikala, dále lanovkou na vrch Mtacminda s velkolepým výhledem na město. Následuje návštěva sirných lázní – komplexu ze 17.–19. století. Poté procházka po populární ulici Šardeni, kde lze koupit různé suvenýry či posedět v malebné kavárničce. Prohlídku ukončíme u vodopádu v botanické zahradě. Návrat do hotelu, volný program, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd autobusem do oblasti Kachetie. Zastávka u pravoslavného kláštera v Bodbe, odtud do města lásky Signagi. Volno k procházce po městě, oběd. Odjezd k sídlu knížat v Cinandali. Zde vzniklo vůbec první vinařství ve slavném Alazanském údolí. Poté odjedeme do města Gremi, centra království Kacheti v 16.–17. století. Město nechal postavit král Levan jako svou rezidenci a středisko obchodu. Návštěva zříceniny pevnosti, kostel Archandělů a třípodlažní palác, z jehož střechy je úchvatný výhled. Večeře ve stylové restauraci Telavi. Nocleh v hotelu ve městě Telavi.

4. den: Po snídani okruh s průvodcem po Telavi: pevnost krále Irakliho, 500 let starý platan. Odjezd, zastávka u kláštera Ikalto z 6. století– jednoho z prvních v Gruzii. Přejezd do města Mccheta (UNESCO) – první metropole Gruzie, v níž už v roce 337 vyhlásili křesťanství jako oficiální státní náboženství. Po obědě návštěva kláštera Džvarichrámem Svatého kříže (UNESCO) ze 6. století. Chrám se vypíná na vysoké hoře, odkud je úchvatný výhled na soutok řek KuryArgvi. Návrat do Tbilisi. Ubytování, nocleh v hotelu.

5. den: Po snídani odjezd autobusem do starobylé pevnosti Uplisciche – opevněného města z počátku našeho letopočtu, které je vytesáno ve skalách. Po prohlídce přejezd do města Gori – rodiště Josifa Vissarionoviče Džugašviliho zvaného Stalin, jednoho z nejkrvavějších diktátorů všech dob, který se v Gruzii těší značné popularitě. Návštěva Stalinova muzea v jeho rodném domě s množstvím darů, které Stalin během svého života dostal, nábytek z různých míst jeho pobytu a dokonce i salonní železniční vagon. Oběd v typické gruzínské restauraci, poté cesta ke gruzínsko-arménské hranici. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

6. den: Po snídani cesta ke klášteru Haghpatavank (UNESCO) ze 4. století. Archeologové zde nalezli předměty z doby bronzové a dokonce i z paleolitu. Další cesta vede k lázeňskému městu Diližan, oběd. Po obědě vyjedeme k největšímu arménskému jezeru Sevan. Večeře a nocleh v hotelu na břehu jezera Sevan.

7. den: Po snídani v hotelu si prohlédneme klášter Sevanavank z 9.–10. století. Pokocháme se krásami jezera a odjedeme autobusem směr Náhorní

Karabach (arménsky Arcach). Cestou si prohlédneme ještě Noralus a staré Chačkary. Oběd cestou. Po obědě příjezd do Náhorního Karabachu, zastávka bude v Stěpanakertu, metropoli mezinárodně neuznané Republiky Arcach. Před prohlídkou centra navštívíme ještě unikátní klášter Dadivank z 9. století. Ubytování v hotelu ve Stěpanakertu, večeře, volno na individuální prohlídku města.

8. den: Po snídani cesta k Askeranské pevnosti z

18. století. Tato pevnost byla díky své poloze v nepřístupných horách nedobytná. Ve středověku se zde nacházelo arménské město Majrberd. Další zastávka ve starobylém městě Tigranakertu, které nechal postavit král Tigran Veliký v 1. století. Oběd, poté návštěva kláštera Gandzasar, z 10. století. Je to jediný klášter v Arménii, který svému účelu slouží nepřetržitě, býval sídlem katolikosů (nejvyšších představitelů arménské církve). Poté návštěva muzea národního hrdiny a hlavního představitele arménského národně-osvobozeneckého boje Nikola Dumana. Návrat do hotelu, volno.

9. den: Po snídani v hotelu cesta do města- hrdiny Šuši. Návštěva pevnosti a katedrály Kazančecoc. Poté výjezd na výšinu Džrduza, odkud je nádherný výhled do krajiny. Oběd v místě. Po obědě návrat do arcašské metropole Stěpanakertu. Volno k nákupům a odpočinku. Nocleh v hotelu.

10. den: Po snídani cesta do Chndzoresku, starověkého sídla, kde si lidé vybudovali svá obydlí v jeskyních, které byly obývané až do 50. let minulého století. Oběd poblíž, poté jízda velkolepou visutou lanovkou nad úchvatným údolím Alidzor (ve

výšce 360 metrů nad dnem údolí) k perle arménské středověké architektury, klášteru Tatev, který byl vystavěn v době od 9. do 13.století. Návrat autobusem přes Čertův most do hotelu. Večeře a nocleh.

11. den: Po snídani cesta do nedalekých lázní. Pěší prohlídka areálu až ke galerii minerálních vod. Z lázní se vydáme na delší cestu až do podhůří biblické hory Ararat, která leží už na území Turecka a kde podle legendy přistál bájný Noe se svou archou

po skončení potopy světa. Zde navštívíme věhlasný klášter Chor Virap. V podzemí tohoto kláštera se nachází vězení, v němž po dobu 12 let držel arménský král Trdat III. svatého Řehoře Osvětitele, než byl světcem obrácen na křesťanství. Stalo se tak v roce 301 a od tohoto roku byla Arménie prvním státem na světě s křesťanstvím jako státním náboženstvím. Z kláštera odjedeme do vesnice Taperakan, kde nás čeká návštěva vinného sklepa s degustací vína a oběd. Po obědě odjezd do arménské metropole Jerevanu. Příjezd do hotelu,

ubytování, volný program.

12. den: Po snídani v hotelu kombinovaný okruh arménskou metropolí (busem i pěšky). Odpoledne návštěva slavného podniku produkujícího zdejší skvělou brandy (koňak) Ararat. Prohlídka areálu včetně degustace koňaku. Následuje slavnostní večeře na rozloučenou. Nocleh v hotelu.

13. den: Po snídani transfer na letiště a odlet z Jerevanu s přestupem zpět do Prahy nebo Vídně.

Cena zahrnuje | leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Tbilisi a z Jerevanu zpět do Prahy /Vídně, 12x ubytování v hotelech *** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, obědy a večeře dle programu, 2x jízdu lanovkou, 1x degustaci vína, 1x degustaci brandy (koňaku), vstupy podle programu, služby průvodce CK a místních průvodců, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy mimo program.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!