Klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři

Termíny | 25. 11.–2. 12. 2018 | 17.–24. 2. | 24.–31. 3. | 7.–14. 4. | 30. 4.–7. 5. | 19.–26. 5. | 16.–23. 6. | 2.–9. 7. | 15.–22. 9. | 27. 10.–3. 11. | 10.–17. 11. | 29. 11.–6. 12. 2019
Cena | 30 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 990 Kč

Tel Aviv1. den: Odlet z Vídně či Prahy (bude upřesněno), přílet na letiště v Tel Avivu, projížďka Tel Avivem: historické centrum, památky ve stylu německého Bauhausu (UNESCO), prohlídka malebného městečka Jaffa, dnes součásti Tel Avivu. Dle hodiny příletu možnost večeře, nocleh.

2. den: Po snídani průjezd kolem pobřeží Středozemního moře, prohlídka archeologického areálu Cesareadivadlo, hipodrom, akvadukt, zbytky křižáckého hradu. Pokračování kolem moře do Haify, vyhlídka na Bahaiské zahrady (UNESCO) z hory Karmel, přejezd do Akko (Akre – UNESCO), prohlídka křižácké pevnosti, Templářský tunel, přístav, tržnice. Večeře a nocleh v oblasti Galileje.

3. den:  Po snídani prohlídka oblasti Genezaretského jezera – plavba lodí po jezeře, kostel na Hoře Blahoslavení (Ježíšovo kázání na hoře). Návštěva CapernaumCapernaum (synagoga a dům sv. Petra), Nazaret (Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa). Cesta do horní Galileje do města Safed, které je známo jako středisko učení Kabaly a je jedním ze čtyř svatých měst judaismu, návštěva synagógy. Večeře a nocleh v oblasti Genezaretského jezera.

4. den:  Po snídani výjezd na Golanské výšiny s krásnými výhledy do okolí, návštěva vinařství s ochutnávkou izraelského vína. Přejezd údolím Jordánu do Jericha – nejníže položeného města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, pohled na Horu Pokušení. Pokračování do Jeruzaléma Judskou pouští a dle časových možností výhled na údolí Vádí Kelt. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: Po snídani prohlídka Jeruzaléma (UNESCO): panoramatická vyhlídka z Olivetské (Olivové) hory, Getsemanská zahradabazilikou Všech národů, ortodoxní kostel s Hrobem Panny Marieúdolí Kidron (potok Cedron). Výstup přes údolí Kidron do Údolí KidronStarého města, prohlídka Via DolorosaKřížové cesty, zakončená v Chrámu Božího Hrobu. Betlém – návštěva chrámu Narození Páně, Bazilika Sv. Kateřiny. Večeře a nocleh.

6. den: Po snídani prohlídka další části Jeruzaléma – moderní západní část, ve které sídlí všechny hlavní instituce a úřady státu Izrael – Menora (sedmiramenný svícen) naproti Knéssethu (izraelský parlament), Skalní chrámMuzeum holocaustu Yad Vashem. Dále hora Sion (místo poslední večeře Páně), hrobka krále Davida, kostel Dormition (Usnutí Panny Marie), židovská čtvrť starého města – Cardo, Menora, Zeď nářků a další místa v Jeruzalémě. Večeře, nocleh.

7. den: Po snídani odjezd do údolí Jordánu a pokračování k Mrtvému moři, výjezd lanovkou na pevnost Massada (UNESCO), Národní park Nachal David Masada(oáza v Judské poušti), nebo návštěva Qumranu – výběr dle časových možností, dále koupání v Mrtvém moři. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: V brzkých ranních hodinách transfer na letiště, odlet do Evropy, případně část programu 1. dne – prohlídka Tel Avivu a historické části Jaffo (podle času odletu).

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň – Tel Aviv včetně palivových příplatků a letištních tax, transport z a na letiště Ben Gurion v Izraeli, doprava klimatizovaných autobusem v Izraeli po dobu zájezdu, 7x ubytování v *** hotelech – pobřeží Středozemního moře, Tiberias u Genezaretského jezera nebo v okolí, Betlém, dále 6x (7x) večeře a 6x (7x) snídaně formou bufetu (dle letového řádu), česky hovořícího průvodce v Izraeli, vstupy dle programu včetně plavby lodí po jezeře a lanovky na Massadu.

Cena nezahrnuje | obědy (denně bude umožněna přestávka na oběd), nápoje k večeřím, vstupné na pláž u Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a průvodce – 40 € na osobu/pobyt, cestovní pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat v naší CK), transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.

Poznámka | časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!