Klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři

Termín | 2.–9. 2. | 16.–23. 2. | 1.–8. 3. | 22.–29. 3. | 19.–26. 4. | 17.–24. 5. | 7.–14. 6. | 21.–28. 6. | 5.–12. 7. | 19.–26. 7. | 6.–13. 9. | 29. 9. – 6. 10. | 1.–8. 11. | 15.–22. 11. | 29. 11.–6. 12. 2020 Cena | 35 600 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 6 990 Kč | sleva 1000 Kč na první a poslední termín

Tel Aviv1. den: Odlet z Vídně nebo Prahy (bude upřesněno), přílet na letiště v Tel Avivu, projížďka Tel Avivem: historické centrum, památky ve stylu německého Bauhausu (UNESCO), prohlídka malebného městečka Jaffa, dnes součásti Tel Avivu (tento program se uskuteční první nebo poslední den dle letového řádu). Večeře a nocleh.

2. den: Po snídani průjezd kolem pobřeží Středozemního moře, prohlídka archeologického areálu Cesareadivadlo, hipodrom, akvadukt, zbytky křižáckého hradu. Pokračování kolem moře do Haify, vyhlídka na Bahaiské zahrady (UNESCO) z hory Karmel, přejezd do Akko (Akre – UNESCO), prohlídka křižácké pevnosti, Templářský tunel, přístav, tržnice. Večeře a nocleh v oblasti Galileje.

3. den:  Po snídani prohlídka oblasti Genezaretského jezera – plavba lodí po jezeře, kostel na Hoře Blahoslavení (Ježíšovo kázání na hoře). Návštěva CapernaumCapernaum – synagoga a dům sv. Petra, Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa. Cesta do horní Galileje do města Safed, které je známo jako středisko učení Kabaly a je jedním ze čtyř svatých měst judaismu, návštěva synagógy. Večeře a nocleh v oblasti Genezaretského jezera.

4. den:  Po snídani výjezd na Golanské výšiny s krásnými výhledy do okolí, návštěva vinařství s ochutnávkou izraelského vína. Přejezd údolím Jordánu do Jericha – nejníže položeného města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, pohled na Horu Pokušení. Pokračování do Jeruzaléma Judskou pouští a dle časových možností výhled na údolí Vádí Kelt. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: Po snídani prohlídka Jeruzaléma (UNESCO): panoramatická vyhlídka z Olivetské (Olivové) hory, Getsemanská zahradabazilikou Všech národů, ortodoxní kostel s Hrobem Panny Marieúdolí Kidron (potok Cedron). Výstup přes údolí Kidron do Údolí KidronStarého města, prohlídka Via DolorosaKřížové cesty, zakončená v Chrámu Božího Hrobu. Betlém – návštěva chrámu Narození Páně, Bazilika Sv. Kateřiny. Večeře a nocleh.

6. den: Po snídani prohlídka dalších částí Jeruzaléma. Muzeum holocaustu Yad Vashem, židovská čtvrť starého města – Cardo, Menora,Skalní chrám Zeď nářků a další zajímavá místa v hlavním městě státu Izrael. Večeře, nocleh.

7. den: Po snídani odjezd do údolí Jordánu a pokračování k Mrtvému moři, výjezd lanovkou na pevnost Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes. Dále koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo navštíví tuto oblast musí na vlastní kůži vyzkoušet. Dle časových možností také Národní park MasadaNachal David (oáza v Judské poušti), nebo návštěva Qumranu – naleziště svitků od Mrtvého moře. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: V brzkých ranních hodinách transfer na letiště, odlet do Evropy, případně část programu 1. dne – prohlídka Tel Avivu a historické části Jaffo (podle času odletu). Přílet do Prahy nebo Vídně, fakultativně transfer do Brna (není v základní ceně).

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň – Tel Aviv, transport z a na letiště Ben Gurion v Izraeli, dopravu klimatizovaných autobusem v Izraeli po dobu zájezdu, 7x ubytování v *** hotelech – pobřeží Středozemního moře, Tiberias u Genezaretského jezera nebo v okolí, Betlém, dále 6x (7x) večeře a 6x (7x) snídaně formou bufetu (dle letového řádu), česky hovořícího průvodce v Izraeli, vstupy dle programu včetně plavby lodí po jezeře a lanovky na Massadu.

Cena nezahrnuje | obědy (denně bude umožněna přestávka na oběd), nápoje k večeřím, vstupné na pláž u Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a průvodce 45 € na osobu/pobyt, cestovní pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat v naší CK), příplatek za hotel vyšší kategorie v Betlémě 1 200 Kč za 4 noci, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.

Poznámka | časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

[ad name=“prihlaste-se“]