Mimořádná nabídka – omezený počet míst!

Termín | 25. února – 1. března | 11.–15. listopadu 2019
Cena | 14 890 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

Poznávací zájezd do Jeruzaléma1. den: Večer nebo během dne odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno).

2. den: Přílet do Tel Avivu na letiště Ben Gurion, setkání s místním průvodcem. Transfer do Jeruzaléma, návštěva Chrámu Božího hrobu na Golgotě, osvětlená Menora (sedmiramenný svícen naproti Parlamentu), odjezd na Olivetskou horu s nejkrásnějším výhledem na město, pozorování východu slunce, údolí KidronGetsemanská zahrada, procházka starým vnitřním městem s Křížovou cestou, Zeď nářků, Židovská čtvrť, vyhlídka na Skalní chrám na Chrámovém návrší se starobylou mešitou Al Aksá. Ve 14.00 ubytování v hotelu v centru Jeruzaléma, po odpoledním odpočinku v hotelu možnost společné procházky rušnou obchodní čtvrtí Nového města, fakultativně večeře v hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani v hotelu pokračování prohlídky: Jaffská brána, hora Sion, kostel Dormition (Usnutí Panny Marie), Davidova hrobka, židovské nové město – Velká synagoga, malebná čtvrť Jemin Moše, hotel King David, architektonicky zajímavá budova americké křesťanské organizace YMCA. Fakultativně večeře v hotelu, volno k samostatné procházce v centru města.

4. den: Po snídani možnost půldenního výletu autokarem do Betléma s návštěvou kostela Narození Páně – jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa. Odpoledne prohlídka působivého muzea a památníku holocaustu Yad Vashem (vstup zdarma), Památník dětí, Alej spravedlivých mezi národy. Návrat do hotelu místní moderní tramvají, cestou lze vystoupit na typické tržnici Machane Jehuda. Fakultativní večeře v hotelu, možnost procházky ortodoxní židovskou čtvrtí (u žen nutná dlouhá sukně). Nocleh v hotelu.

5. den: V časných ranních hodinách nebo během dne (dle letového řádu) odjezd na letiště Ben Gurion v Tel Avivu, odlet do Prahy nebo Vídně, po příletu možnost společné dopravy do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Tel Avivu a zpět, 3x nocleh v hotelu *** v centru města se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, cestovní pojištění, spropitné pro zahraničního průvodce a řidiče (cca 10-15 USD na osobu), v případě odpoledního odletu z Evropy 1 noc v Jeruzalémě navíc 860 Kč.

Fakultativně | lze přiobjednat 3 večeře za 990 Kč, půldenní výlet do Betléma s průvodcem za 500 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.

Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!