Johannesburg – Pretoria – Krugerův národní park – Dračí hory – Kwa Zulu Natal – Durban – Kapské město – Mys dobré naděje

Termín | 8.–20. listopadu 2019
Cena | 84 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 11 200 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do JAR s přestupem v některé evropské metropoli.

Johannesburg2. den: Přílet do Johannesburgu, setkání s místním průvodcem, odjezd na prohlídku města: čtvrť Soweto, kde žijí 2 miliony lidí v nádherných vilách i vlastnoručně postavených chatrčích, projížďka centrem Johannesburgu, jehož geometrické uspořádání ulic s mrakodrapy připomíná Manhattan. V Diagonální ulici je budova Národní banky ve formě diamantu s 58 ploškami. Návštěva Golden Reef City s možností zakoupení oběda v četných snackbarech nebo restauracích, prohlídka skanzenu a zlatokopeckých atrakcí, večeře a nocleh v hotelu v Johannesburgu.

3. den: Po snídani v hotelu odjezd k prohlídce hlavního města JAR – Pretorie. Parlament, Památník vortrekrů (pionýrů, zakladatelů Búrské republiky). Volno v nákupním centru, možnost oběda, přejezd do provincie Mpumalanga, jízda panoramatickou cestou Panorama Route, večeře a nocleh v městečku Graskop, které je výchozím bodem k prohlídce DrakensberguDračích hor.

Bourke´s Luck Potholes4. den: Po snídani prohlídka Pilgrim’s Rest, kam roku 1873 přilákala zlatá horečka davy prospektorů. Celé městečko je dnes živoucím muzeem. Poslední rýžování zlata tu proběhlo roku 1972, nyní mají možnost vyzkoušet si jej turisté. Přejezd do Dračích hor, které nabízejí přírodní scenérie patřící k nejkrásnějším v jižní Africe. Nahlédneme do kaňonu řeky Blyde, který je svou délkou 26 km a hloubkou 800 m třetím největším na světě. Jeho hlavní kuriozitou jsou vyhlídková místa, která navštívíme: Three Rondavels, Bourke’s Luck PotholesGod’s Window. Poté sjezd z Dračích hor do nížiny Lowland, večeře a ubytování v blízkosti Krugerova národního parku v městečku White River.

Hluhluwe Umfolozi Park5. den: Po snídani odjezd do Krugerova NP, celodenní projíždka parkem, časté zastávky na fotografování zvěře. Během poledne zastávka v některém turistickém středisku, možnost občerstvení i nákupu suvenýrů. Odpoledne projížďka jižní částí parku, večeře a nocleh v tomtéž ubytovacím zařízení v blízkosti národního parku.

6. den: Po snídani odjezd do Nelspruitu, zastávka – možnost nákupu potravin nebo občerstvení, přejezd do teplé nížinné oblasti Kwa Zulu Natal, ve které se nachází Hluhluwe Umfolozi Park, tam večeře a ubytování Zulu Nyalav Bushland Game Lodge, nebo podobném, posezení u ohně. Ubytovací objekty jsou přímo v přírodní rezervaci, kde je možno prakticky z pokoje pozorovat antilopy, zebry, pštrosy a jiná zvířata.

7. den: Ráno za tmy budíček, odjezd na ranní safari do východu slunce – pozorování zvěře u napajedel. Tato přírodní rezervace drží světový rekord ve výskytu nosorožců. Jde o nádhernou krajinu, rozdělenou řekou Umfolozi a bohatou na rozmanitou zvěř, mezi něž patří i tzv. velká pětka: lev, levhart, slon, nosorožec, buvol. Po snídani v rezervaci odjezd do vesnice Zulu Nyala, seznámení se s tradičními domorodými řemesly, shlédnutí tradičních zuluských tanců. Poté možnost nakoupení zásob v místním obřím supermarketu. Po krátkém poledním odpočinku u bazénu v 15 hodin výjezd na večerní safari s pozorováním západu slunce v buši, večeře a nocleh v Bushland Game Lodge.

8. den: Po snídani odjezd do přírodní rezervace v Santa Lucia, plavba lodí k ústí řeky, kde lze pozorovat hrochy, vodní orly a volavky. Poté odjezd do Durbanu, volno na pobřežní promenádě s možností koupání a nákupu občerstvení, projížďka městem s prohlídkou nejvýznamnějších budov, jako je radnice, pobřežní linie Zlatá Míle s mrakodrapy ve stylu art deco, tyčícími se nad pobřežím. Nocleh v hotelu.

Capetown9. den: Po snídani transfer na letiště, přelet do Kapského Města, dle počasí fakultativně výlet lanovkou na Stolovou horu, nebo volno ve městě – Greenmarket, odpoledne plavba člunem k Tulenímu ostrovu kde je možno pozorovat stovky těchto zvířat, hrajících si ve studených vodách Atlantiku. Návštěva Balvanité pláže, pro zájemce možnost za poplatek výjezd na horu Signal k pozorování západu slunce nad oceánem (průvodce objednává hromadné taxi pro 8 osob, platí se na místě hotově). Z plošiny nahoře jsou úchvatné pohledy na rozzářené Kapské město a na Atlantik ozářený zapadajícím sluncem. Volno na Victoria & Alfred Waterfront k zakoupení večeře v mnohých stáncích, restauracích a snack-barech těchto bývalých přístavních budov, adaptovaných na turistické zábavní středisko. Nocleh v hotelu v Kapském městě.

10. den: Po snídani v hotelu odjezd na Mys dobré naděje, návštěva brusírny polodrahokamů, odpoledne návštěva botanické zahrady Kirstenbosch, která se nachází na úpatí Stolové hory a je považována odborníky za jednu z nejbohatších na světě (na 6000 rostlinných druhů, mnohé z nich unikátní). Procházka středem města s budovami Parlamentu, Domu otroků, Galerií, Jihoafrického muzea ve Vládních zahradách, volno v centru na večeři či občerstvení, nocleh v hotelu.

11. den: Celodenní vyjížďka do vinařské oblasti na severovýchod od Kapského města, v ceně je zahrnuta jedna degustace (ochutnávka) vína, ostatní dle přání a výběru klientů. Večer volno na Victoria & Alfred Waterfront. Nocleh.

12. den: Po snídani uvolnění pokojů, individuální volno v Kapském Městě, odpoledne transfer na letiště, navečer odlet do Evropy.

13. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost transferu do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do JAR, veškerou místní přepravu, 10x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 1x ochutnávku vína, 6 večeří, přelet Cape Town–Durban, vstupy do objektů a rezervací, safari dle programu, českého i místního odborného průvodce, povinné pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, cestovní pojištění, nápoje k večeřím, další ochutnávky vína, spropitné ve výši cca 60 USD nebo 50 € pro místního průvodce a řidiče (dle počtu účastníků).

Fakultativně | vstup do Národního parku Stolová hora a výjezd lanovkou na Stolovou horu v Kapském městě 1 800 Kč.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!