Nové Dillí • Agra • Džajpúr • Fatehpur Sikri • Váránasí

Termín | 24. listopadu – 2. prosince 2018
Cena | 49 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno).

Akshardham-Temple-32. den: Přílet do Nového Dilí, odvoz do hotelu, po krátkém odpočinku odjezd na prohlídku hlavního města nejlidnatější země planety s místním odborným průvodcem: památník India Gate (Brána Indie), vládní čtvrť s Prezidentským palácemParlamentem, odpoledne návštěva chrámového komplexu Swaminarayan Akshardam (Chrám Boží) z růžového kamene, obklopeného průvodem slonů stejné barvy. Večeře a ubytování v hotelu v Novém Dillí.

Akshardham Elephant3. den: Po snídani pokračování prohlídky Nového Dillí: Červená pevnost, komplex zahrad a paláců ze 17. století, který dostal název podle cimbuří z červeného pískovce, Džáma Masdžíd (Velká mešita), největší mešita v Indii, projížďka rikšami po uličkách Starého Dillí. Dále hrob Mahátmy Gándhího (1869–1948) s věčným ohněm, impozantní hrobka císaře Humájúna (1508–1556) ze 16. století, která se svou rozlohou a velikostí podobá pozdějšímu Tádž Mahálu, a nejstarší stavební památka města – Kutub minar, nejvyšší minaret z cihel na světě, postavený ve 12. století, a nakonec Lotosový chrám. Večeře a ubytování v Dillí.

Yamuna River_pk4. den: Po snídani odjezd minibusem do Agry, ubytování v hotelu, prohlídka osmého divu světa – pomníku lásky Tádž Mahál, který v roce 1643 nechal postavit své druhé manželce Mumtaz Mahal (1593–1631) mugalský císař Šáhdžahán (1592–1666) Večer volno, nocleh v Agře.

5. den: Po snídani prohlídka Červené pevnosti, kterou nechal vybudovat císař Akbar v 16. století. Z terasy i oken paláce je v dálce vidět Tádž Mahál. Dále prohlídka hrobky ministra financí mugalské říše, Itimad-ud-Daula, předchůdce Tádž Mahálu ze 17. století. Odpoledne odjezd do Džajpúru, cestou zastávka ve Fatehpur Sikrí, městu císaře Akbara. Večer příjezd do Džajpúru, nocleh.

hawa16. den: Po snídani prohlídka Džajpúru, hlavního města státu Rádžastán, nazýváný Růžové město – Havá Mahal (Palác větrů), jehož růžová fasáda se stala symbolem města. Poté odjezd do blízkého města Amer, možnost jízdy na slonech k světoznámé Amerské pevnosti nad městem. Po návštěvě pevnosti zastávka na focení u Džal Mahal – sídla žijícího maharádži, prohlídka středověké observatoře Džantar Mantar, jedné z pěti, které vybudoval vášnivý astronom Sava Džaj Sing II. v sedmdesátých letech 18. století, dodnes její přístroje předpovídají příchod monzunů a teploty v létě. Nocleh v hotelu v Džajpúru.

7. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště, odlet přes Dillí do Váránasí – největšího hinduistického střediska v Indii, ležícího na posvátné řece Ganga. Po příletu transfer do hotelu a po krátkém odpočinku prohlídka chrámu Kashi Vishwanath a večerní účast na obřadním ceremoniálu na břehu Gangy, která je lemována chrámy a koupacími gháty – schodišti k místům rituální koupele. Váránasí je městem boha Šivy, nejdůležitější z dvanácti míst, kde tento hinduistický bůh pobýval. Večeře a nocleh ve Váránasí.

8. den: Po snídani projížďka lodí po řece Ganze, možnost prohlídky pohřebního ghátu, návštěva Sarnathu, místa, kde měl Siddharta Gautama neboli Buddha první kázání pro svých pět učedníků, modlíce se za dosažení nirvány. Pozdní oběd, odpoledne dle času procházka po křivolakých uličkách a bazarech starého města, večer odlet do Dillí, odkud pokračování letu do Evropy.

9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

Cena zahrnuje | letenky včetně domácího přeletu, 6 noclehů se snídaní v hotelích***, 6 večeří a jeden oběd, veškerý transport minibusem nebo autobusem (dle počtu účastníků), vstupné do zmíněných objektů, odborný anglicky mluvící průvodce ve všech navštívených místech, hotelové poplatky a služby českého průvodce- tlumočníka výkladu, dále pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | ostatní stravování, které není zmíněno v programu, transfer z Brna na letiště a zpět, vízum do Indie, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, spropitné pro místní odborné průvodce a řidiče.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!