Poás • Tortuguero • Arénal • Monteverde • Carara • Manuel Antonio

Termíny | 3.–14. prosince 2016 | 29. ledna – 10. února 2017
Cena | 78 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) s přestupem v některé evropské metropoli, přílet do San José – hlavního města Kostariky, ležícího v nadmořské výšce okolo 1160 metrů nad mořem. Transfer do hotelu, nocleh.

Kráter Poas2. den: Po snídani odjezd do NP Poás, k zaplavenému kráteru stejnojmenné sopky (2 708 m). Cestou návštěva kávovníkové plantáže s ochutnávkou kávy, odpoledne návštěva zahrady a hotelu La Paz, oběd a prohlídka parku s vodopády a tropickým ptactvem. Možnost výstupu ke kráteru jezera Botos a pozorování mlžného pralesa. Večer návrat do stejného hotelu v San José.

3. den: Časně ráno odjezd ke Karibskému moři do NP Tortuguero. Průjezd NP Braulio Carrillo, po snídani cesta banánovými plantážemi k přístavu Caño Blanco, odtud člunem do osady Tortuguero. Po obědě prohlídka osady a muzea přírodní rezervace. Večeře a nocleh v lodgi v NP Tortuguero.

Kostarika4. den: Časně ráno před snídaní plavba člunem úzkými kanály národního parku, jehož jméno volně přeloženo znamená Kraj želv, a jehož pláže jsou významným hnízdištěm mořských želv. Sledování probouzejícího se života v deštném pralese, kde žijí i papoušci, opice, krokodýli, leguáni, tukani, atd. Oběd na lodi. Odpoledne pokračování plavby do další části národního parku, večeře a nocleh v lodgi v NP Tortuguero.

5. den: Po snídani plavba pobřežním pralesem karibského pobřeží, oběd, odjezd do oblasti Serapiqui. Návštěva rezervace La Trimbina, poté odjezd do dalšího národního parku, kde se nachází nejproslulejší kostarická sopka Arénal (1 657 m), známá svými častými erupcemi. Večeře a nocleh v NP Arénal, pozorování fantastického divadla, které skýtají ohnivé erupce vulkánu.

Arenal6. den: Po snídani prohlídka okolí sopky Arénal se ztvrdlými proudy lávy a nedalekého jezera a vodopádu La Fortuna, přestávka na oběd ve stejnojmenném městě. Odpoledne návštěva horkých pramenů Ecotermales s možností koupání, večeře a nocleh v tomtéž hotelu v NP Arénal.

7. den: Po snídani procházka tropickým pralesem a po ztvrdlé lávě, výhled na jezero Arénal, poté výjezd autobusem do vysoko položené přírodní rezervace mlžného pralesa Monteverde, cestou jedinečné výhledy na horské scenérie a na Tichý oceán, večeře a nocleh v hotelu v NP Monteverde.

8. den: Procházka mlžným pralesem NP Monteverde s bohatou faunou a florou, možnost obdivovat unikátní druhy tropické vegetace, vyskytující se pouze v těchto zeměpisných šířkách. Odpoledne krátká návštěva oblasti visutých mostů, při jejichž přechodu  si lze vychutnat neopakovatelný výhled na souvislý zelený baldachýn pralesa. Večeře v místní restauraci, nocleh v témže hotelu v NP Monteverde.

NP Manuel Antonio9. den: Po snídani autobusem k pobřeží Pacifiku, zastávka u písčitých břehů řeky Tarcoles k pozorování krokodýlů. Návštěva NP Carara – pralesa známého jako ráj ptactva, možnost pozorovat vzácné druhy pestrobarevných papoušků. Pokračování v cestě do NP Manuel Antonio na pobřeží Tichého oceánu, odjezd na ubytování, večeře a nocleh.

10. den: Po snídani dopoledne prohlídka NP MonteverdeManuel Antonio. V přímořském deštném pralese lze pozorovat několik druhů opic, lenochody, tropické ptactvo a exotické druhy rostlin. Zastávka na koupání na bílé písčité pláži (obědový balíček budeme mít s sebou), návrat do hotelového areálu pozdě odpoledne, možnost koupání v hotelovém bazénu, večeře, nocleh v tomtéž hotelu.

11. den: Po snídani odjezd do San José, odlet do Evropy.

12. den: Přílet do Vídně nebo Prahy, možnost společného odvozu busem do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do San José a zpět, letištní taxy 10 500 Kč, veškerou dopravu busem nebo mikrobusem dle programu, 8 noclehů se snídaní ve ***/**** hotelích, 7x polopenzi, doprovod místního odborného průvodce a tlumočícího českého průvodce (se skupinou již z Brna), vstupné a prohlídky dle programu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | odletovou taxu ze San José cca 25 USD, spropitné cca 40 USD na osobu, pojištění léčebných výloh a příp. storna (v naší CK za 660 Kč). Lze přikoupit společnou cestu busem z Brna na letiště a zpět (cena bude upřesněna dle aktuálního počtu zájemců, transfer se uskuteční při minimálním počtu 7 osob) nebo společná cesta vlakem s návaznou přepravou na letiště Praha-Ruzyně.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!