Ralph Lauren Cheap Pandora Australia(Ralph Lauren) is the United States has a thick atmosphereCheap Pandora Canada of high fashion brands taste,Cheap Ralph Lauren style highly stylized .Ralph Lauren products,Cheap Ralph Lauren whether clothing or furniture, whetherRalph Lauren Canada Outlet it is perfume or containers,Burberry Outlet UK have catered to the upper class customersHogan Italia Outlet yearning for a perfect life, or, as Ralph Lauren (Ralph Lauren),Michael Kors Outlet UK Mr. I said: "the purpose of my design is to achieve the dream of people's minds - the best imaginable reality.Tiffany Sale UK "Ralph Lauren (Ralph Lauren) is a major consumer middle class or higher income consumers and celebrities, and comfortable,Tiffany UK affordable good to wear Ralph Lauren (Ralph Lauren) POLO shirt, whether in Europe or Asia, almost everyoneCheap Ralph Lauren has become a wardrobe essential clothing styles!The North Face Outlet UK and Double Ralph Lauren LAUREN BY POLO is among the retro series, Cheap Pandoraperfect for an American-style retro style interpretation.

Zajímá Vás

Casablanca – Rabat – Miknás – Fes – Vysoký Atlas – Varzázat – Marrákeš

  • Termíny | 20.–28. 10. 2014
  • Cena | 29 870 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 980 Kč

Poznávací zájezd Maroko1. den: V dopoledních hodinách odlet z Vídně/Prahy do Casablanky s přestupem v Madridu. V odpoledních hodinách přílet do Casablanky. Transfer do centra města – okruh po nejvýznamnějších památkách: centrální tržnice s nespočtem druhů různých ko­­ření, ryb, mořských plodů, ovoce a ze­le­niny, čtvrť Habous ne­boli Nová medina s krá­lov­ským palácem, kterou po­stavili Fran­couzi ve 30. letech 20. století, náměstí Moham­­meda V. a monumentální mešita Hassana II. – druhá největší mešita na světě s nejvyšším minaretem světa (210 m). Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

Poznávací zájezd Maroko2. den: Po snídani odjezd do hlavního města Rabatu: Udájská kasba – starobylá pev­nost z 12. století, postavená na útesu s vý­hledem na ústí řeky Bú Regreg a Atlan­tický oceán, s ma­leb­nými uličkami a An­da­luskou zahradou. Hasanova věž – obří mi­naret z 12. sto­letí, který měl být nej­­vyšší v celém muslimském světě, ale zů­­stal nedostavěný. Mauzoleum Mohammeda V., v němž navěky spočívají dědeček a otec sou­časného krále země. Exteriér krá­­lov­­ského paláce, který je veřejnosti ne­­pří­stupný. Odjezd do Miknásu – města kru­­tého a pověstmi opředeného sultána Muláje Ismaila, které odolalo zubu času – brána Bab el-Mansúr, která bývala hlavním vchodem do královského paláce, a která stojí na hlavním náměstí, ze kte­rého se rozbíhají uličky mediny – starého města. Po­kračování do Volubilis – prohlídka ruin starého antického města. Večer příjezd do Fesu, ubytování a večeře.

Poznávací zájezd Maroko3. den: Snídaně. Tento den je věnován ce­lo­denní prohlídce fascinujícího města Fes, které je nejstarším z královských měst a ja­­kýmsi symbolickým srdcem Ma­roka a po dlouhá staletí jejím kulturním a ná­bo­­žen­ským centrem. Feská me­dina je jed­ním z největších středověkých měst na světě. Pro­hlídka medres – starobylých ná­bo­žen­ských škol, súků – tržišť s nej­růz­něj­ším zbo­­žím, pro silnější povahy návštěva ko­že­lu­žen. Večeře a noc­leh v hotelu.

4. den: Časně ráno odjezd, panoramatická cesta údolím Zíz do Vysokého Atlasu, prů­­jezd berberskými vesnicemi a ced­ro­vými lesy, cesta pokračuje podél řeky Zíz až do poklidného městečka Erfúd na okraji sa­har­ské pouště, které bývalo jednou z největších oáz v zemi. Večeře a nocleh v hotelu.

Poznávací zájezd Maroko5. den: Pro zájemce, kteří si přivstanou, je připraven výlet do Merzúgy – malé vsi, na jejímž okraji leží obří pohyblivé písečné duny, pozorování východu slunce nad pouští, možnost projížďky na velbloudech nebo výstupu na menší duny. Návrat do ho­telu, krátký odpočinek a odjezd do Tiner­híru, které je dobrým výchozím bodem pro výlety do nádherné soutěsky T­odra, na­­chá­zející se na konci údolí plného berber­ských ves­nic. Todra je masivní puklina v ná­horní plošině, která odděluje Vysoký Atlas od po­hoří Džebel Sarhro. V soutěsce vy­věrá křiš­ťálově čistá řeka a v nejužším bodě jsou skály vysoké až 300 metrů. Odjezd do Var­zá­zatu, ubytování v hotelu a večeře.

6. den: Po snídani prohlídka Varzázatu, města v poušti, které svým vzhledem a pa­noramatem zasněžených vrcholků po­skytlo kulisy k mnoha slavným filmům (Gla­diátor, Poslední pokušení Krista, Asterix, Ale­xandr Ma­ke­don­ský…). Prohlídka starých pev­ností – kasby Taou­rirt a Tifoul­tout. Pa­no­ramatická cesta přes pohoří Atlas do Marrákeše. Uby­tování v hotelu a večeře.

Poznávací zájezd Maroko7. den: Po snídani prohlídka Marrákeše – nejexotičtějšího města Maroka: zahrady Me­nara, hrobky dynastie Saadů s pře­krás­nou řemeslnou výzdobou, mešita Ku­túbia s vy­so­­kým minaretem, který je ústředním orientačním bodem města. Prohlídka súkú – úzkých uliček starého města, které hrají všemi barvami a kde se mísí nejrůznější vůně orientálního koření, připravovaného jídla, přímo zde řemeslníci barví látky, vy­šívají koberce, kovotepci vytvářejí své vý­robky z mědi a další. Slavné a fascinující ná­městí Džemaa el-Fna, které je ústředním místem celého Marrákeše a je také kulisou pro jednu z nejvelkolepějších podívaných na světě: obchodníci zde nabízejí své zboží, najdeme tu spoustu stánků s nejrůznějšími specialitami připravovanými přímo na ulici, akrobaty se cvi­čenými opicemi, zaříkávače hadů, lidové vypravěče, lidové ta­nečníky… Večeře a nocleh v hotelu.

8. den: Po snídani osobní volno v Marrákeši. Odpoledne transfer do Casablanky, ubyto­vání v hotelu. Osobní volno a večeře.

9. den: V ranních hodinách transfer na le­tiště a odlet do ČR s přestupem v Madridu. Pří­let do Vídně/Prahy v odpoledních ho­di­nách.

  • Cena zahrnuje | letenku Vídeň/Praha–Casablanca–Vídeň/Praha, letištní poplatky 5 700 Kč, 8x ubytování v ho­telech ***, snídaně, večeře, dopravu klimatizovaným mikrobusem dle programu, vstupy uvedené v programu, služby místního anglicky nebo francouzsky mluvícího průvodce, služby českého prů­vodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
  • Cena nezahrnuje | v případě zájmu zorganizujeme společnou přepravu autokarem z Brna na letiště a zpět (cena se odvíjí od počtu zájemců), případně vla­kem a následně letištním autobusem z nádraží Praha-Holešovice (informace v CK), další případné vstupy, pojištění.

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!

replica watches Replica Watches Replica Watches Replica Rolex Swiss Replica Rolex replica rolex replica watches Replica Watches Replica Watches Replica Watches rolex explorer 39mm for sale 14060M Rolex Submariner Cost rolex r1628 fake iwc 3719 replica movement 16610 rolex watches shop the best clone rolex watches rolex explorer 2 preis Rolex Submariner 14060M Price rolex r1628 deville iwc best clone Rolex Submariner Review 116610 116610ln replica the best cartier clone watches rolex gmt master 16750 prix Rolex Submariner 14060M Review rolex r1628 date james bond omega replica 116710 Rolex watches iwc rolex 70216 rolex Daytona rolex explorer acier Daytona Replica rolex omega watches model rolex sekeleton th 2014 rolex oro giallo Rolex Turn O Graph Prices the replika watch