Lima – Cuzco – Machu Picchu – Puno – Ica

Termíny | 12.–24. 11. 2015 | 14.–26. 2. 2016
Cena | 89 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 800 Kč

Plaza del las armas1. den: Odjezd busem z Brna na letiště v Praze nebo Vídni, odlet dopoledne, přílet do Limy, odjezd do hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani v hotelu prohlídka koloniální a moderní Limy, metropole Peru, návštěva muzea zlata. Koloniální část zahrnuje krásné náměstí Las Armas s katedrálou a palácem a také věž Torre Tagle Palace, která je sídlem ministerstva zahraničí. V moderní Limě projedeme exkluzivní rezidenční Coricanchačtvrti MirafloresSan Isidro. Poté návštěva Národního muzea, hostícího sbírku zlatých předmětů z předkolumbovského období kultur Chavin, Paracas, Nazca, TiahuanacoInka.

3. den: Po snídani transfer na letiště, odlet do města Cuzco, po příletu ubytování a aklimatizace (3 400–3 800 m n. m.), odpoledne procházka městem s návštěvou katedrály a bývalého inckého chrámu slunce Coricancha, do nějž byl později vestavěn Ollantayatambodominikánský klášter. Nocleh v hotelu v Cuzku.

4. den: Po snídani jízda malebnou krajinou, lemovanou horskými velikány do koloniální osady Pisac – návštěva indiánského tržiště s místními řemeslnými výrobky a výrobou šperků, kde budete mít příležitost smlouvat o ceny s místními Indiány. Návštěva domorodé vesničky Chinchero. Po obědě návštěva vsi Ollantayatambo a návštěva mohutné pevnosti Inků nad řekou Urubamba. Návrat do Cuzka, noclehSacsayhuaman.

5. den: Po snídani výlet do archeologického areálu Cuzka, nejstaršího města západní polokoule, které má přezdívku „archeologická metropole Ameriky“, prohlídka amfiteátru Kenko, Puca-Pucara (Červená pevnost), Tambomachay (lázně Inků a místo kultu vody) a také pevnosti Sacsayhuaman. Kdysi středisko civilizace Inků, moderní Cuzco je kombinací incké a koloniální architektury, k níž patří katedrála z roku 1560, kostel Santo Domingo Machu Picchua Plaza de Armas. Nocleh v Cuzku.

6. den: Po snídani odjezd k výletu do Machu Picchu. Brzy ráno odjezd k vlaku, který nás vyveze údolím Urubambake ke „ztracenému městu Inků“, dle posledních archeologických výzkumů zřejmě útočišti inckých žen v době španělské conquisty. Citadela Machu Picchu je dosažitelná minibusy od železniční stanice. Město bylo 400 let zarostlé džunglí, než bylo objeveno roku 1911. Po výkladu Titicacamístního průvodce oběd, poté volno k samostatné prohlídce, odpoledne návrat do Cuzka, příjezd v pozdních večerních hodinách, nocleh. Ve vláčku malé občerstvení s nápojem cestou tam i zpět.

7. den: Po snídani odlet do Juliacy u jezera Titicaca. Ubytování v hotelu v Puno, městě na břehu jezera ve výšce 3 865 metrů n. m. Puno je známo coby hlavní město folkloru. Založeno roku 1668, Punobohaté na hudbu, tance, zvyky a legendy, působí tu více než 300 tanečních skupin. Odpoledne odjezd k návštěvě Indiánů kmene Uros, žijících na jezeře Titicaca, nejvýše položeném splavném jezeře na světě.

8. den: Volno v Punu, možnost fakultativního celodenního výletu k návštěvě Slunečního ostrova a města Copacabany na bolivijském břehu jezera. NazcaNocleh v Punu.

9. den: Po snídani na letiště v Juliace, přelet do Limy, nocleh.

10. den: Po snídani odjezd na dvoudenní výlet pravidelnou autobusovou linkou podél pobřeží do Iky (cesta trvá 4 hodiny), která je centrem zpracování bavlny a vinařství. Po příjezdu transfer na místní letiště, přelet malými letadly nad světoznámými pouštními gigantickými kresbami. Je jich celkem 32, Ballestasbyly objeveny roku 1939 a spisovatel Erich von Däniken je považuje za přistávací plochy mimozemšťanů. Odvoz do hotelu, oběd, návštěva významného Archeologického muzea v Ice, večeře, nocleh.

11. den: Po snídani odjezd do Paracasu, výlet člunem k ostrovům Ballestas kolem další záhadné kresby ve svahu nad mořem, zvané El Candelabro. BallestasNa ostrovech, nazývaných též Guanové ostrovy, je velká koncentrace ptactva a tuleňů. Po obědě v jachtařském klubu odjezd do Limy, nocleh.

12. den: Po snídani transfer na letiště, odlet do Evropy.

13. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, odvoz busem do Brna.

Cena zahrnuje | veškerou leteckou přepravu, letištní taxy 6 000 Kč, 11x nocleh se snídaní, autobusovou i vlakovou přepravu v Peru, 4x oběd a 1x večeři, doprovod českého i místních průvodců, všechny vstupy a výlety uvedené v programu a zákonné pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | doprava z Brna na letiště a zpět (cena bude upřesněna dle aktuálního počtu zájemců), pojištění léčebných výloh včetně případného storna, pojišťovna pak uhradí max. 80 % stornopoplatku, nejvýše však 50 000 Kč. Dále nejsou v ceně obědy a večeře, které nejsou uvedeny v programu, a částka na spropitné (dle počtu osob asi 35 USD na osobu). Ceny místních letištních poplatků jsou zhruba 5 USD na osobu, odletový poplatek z Limy je 28 USD.

Podmínkou uskutečnění zájezdu je minimální počet 10 přihlášených osob.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!