Tchaj-pej • Jang-ming-šan • Tchaj-nan • Chua-lien

Termín | 20.–29. 9. 2017 | 20.–29. 3. 2018
Cena | 56 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 500 Kč

1. den: Odlet z letiště v Praze či Vídni (bude upřesněno) na Tchaj-wan s přestupem.

2. den: Přílet na letiště Taoyuan v hlavním městě, dvouapůlmilionové Tchaj-peji, návštěva působivého Čankajškova památníku vybudovaného k uctění odkazu prvního prezidenta Čínské republiky, dále návštěva nejvýznamnějšího buddhistického chrámu Longshan, který byl vybudován roku 1738 usedlíky z čínské pevniny a jehož dechberoucí výzdoba znázorňuje draky, buddhistická, taoistická i konfuciánská božstva a je bohatě zdobena porcelánem a barevným sklem. V závislosti na době příletu ještě návštěva národního parku Yangmingshan, jenž se tyčí nad metropolí a jehož sopečné skály a turistické stezky nabízejí dostatek příležitostí pro nádherné výhledy na starou i novou Tchaj-pej. Nocleh v hotelu v blízkosti Tchaj-peje.

3. den: Po snídani odjezd na jih ostrova do okresu Miaoli, návštěva horské řezbářské vesničky Sanyi, obklopené obřími kafrovníky, které dorůstají výšky až 40 metrů a z jejichž dřeva místní obyvatelé vyřezávají jak nábytek, tak sochy a různé drobné upomínkové předměty. Návštěva místního muzea dřevěných soch, kde jsou ta nejlepší díla vystavena. Zastávka k fotografování trosek Lung-tchengského mostu, který byl postaven za japonské nadvlády v roce 1906 a zničen při zemětřesení roku 1935. Červené cihlové pilíře jeho oblouků ostře kontrastují s okolní bujně zelenou krajinou. Návštěva uměleckého muzea CMP Block Museum of Arts ve městě Tchaj-čung a pozorování západu slunce v mokřinách Gaomei u ústí řeky Dajia. Volno na večeři, nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani návštěva jedné z devíti tchajwanských palíren rýžového vína, vyráběného z fermentované rýže, v tomto případě vysokojakostní odrůdy šao-sing. Palírna ve městečku Puli má vlastní výrobní metodu a způsob skladování a lze tu ochutnat víno jak horké, tak studené. Poté návštěva jedinečného kostela z papírových trubek PaperdomeNan-tchou, poté výjezd na vyhlídku na horu Maolan, která se tyčí nad rozlehlým Jezerem Slunce a Měsíce. Plavba člunem po jezeře, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím ostrova a jehož malebné okolí je domovem původních obyvatel ostrova z národa Thao. Nocleh v blízkosti jezera.

5. den: Odjezd do nejstaršího tchajwanského města Tchaj-nanu, které dalo jméno celému ostrovu. Procházka k pevnosti Anping, kterou v roce 1624 založili nizozemští kolonisté, památník vládce Čeng Čcheng-kunga (Kozinga), který na Nizozemcích ostrov dobyl, Chrám boha války a další. Navečer noční tržiště Liuhe, volno k samostatné večeři. Nocleh v hotelu v Tchaj-nanu.

6. den: Návštěva významného buddhistického centra Fo Guang Shan v druhém největším městě Kaohsiung, volno k obědu na nábřeží Houbihu, odpoledne cesta k Eluanbi, nejjižnějšímu mysu ostrova s majákem, odjezd do Chihpen na jihovýchodním pobřeží v kaňonu na úpatí pohoří Ta-wu, známého svými horkými prameny. Nocleh v Chihpen.

7. den: Průjezd dlouhým a úzkým Východním trhlinovým údolím, které je lemováno z východu pobřežním horským hřebenem a ze západu centrálním pohořím a skýtá mnoho krásných výhledů – zastávky na fotografování, mimo jiné na plošině Luye Gaotai, centru paraglidingu, návštěva Muzea rýže ve vesnici Chishang, odpoledne relax na pláži Chishintan, nocleh v hotelu v oblasti Chua-lien.

8. den: Po snídani odjezd do národního parku Taroko, prohlídka největších atrakcí včetně vyhlídkové terasy, svatyně Věčného jara, útesu Chingshui – návrat do Tchaj-peje, prohlídka Národního palácového muzea, volný čas k večeři, nocleh v hotelu.

9. den: Dle letového řádu volné dopoledne, nebo transfer na letiště a odlet do Evropy.

10. den: Přílet do Vídně či Prahy (s přestupem).

Cena zahrnuje | letenku včetně letištních poplatků, všechny služby popsané v programu, ubytování ve *** hotelech, místního průvodce hovořícího anglicky a českého, překládajícího průvodce.

Cena nezahrnuje | jiné jídlo, než je uvedeno v programu, nápoje u hlavních jídel, spropitné pro místního průvodce a řidiče, komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu (možno pořídit v CK), vízum – dle aktuální situace.

Fakultativně | transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!