Vietnam


Hanoj – Hạ Long – Vientiane – Luang Prabang – Pak Ou– Huế – Đà Nẵng – Hội An – Ho Či Minovo Město – Phnompenh – Angkor Vat detaily zájezdu

Ho Či Minovo Město (Saigon) – Vĩnh Long – delta Mekongu – Nha Trang – Đà Nẵng – Hội An – Huế – Hạ Long (Dračí zátoka) – Hải Phòng – Hanoj detaily zájezdu