Peking • Velká čínská zeď • Jen-tchaj • Pcheng-laj

Termín | 10.–19. září 2019
Cena | 39 410 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 930 Kč

Ještě tak před deseti až patnácti léty pojem čínské vinařství nic neznamenal. Časy se však změnily. Dnes má Čínská lidová republika největší rozlohy vinohradů na světě, výměra místních vinic už předstihla takové vinařské obry jako Francie, Itálie či Španělsko. Číňané investují nemalé prostředky do nových technologií, najímají si přední světové enology a sommeliéry, aby se naučili řemeslu. Prozatím sice žádné čínské víno nepatří k top značkám, ale to se může při pověstné čínské zdatnosti a usilovnosti dost brzy změnit. Nabízíme vám možnost osobně se podívat na počátek cesty k celosvětovému úspěchu čínského vinařství a vinohradnictví. Jsme jedni z prvních v České republice, kteří své klienty k něčemu takovému zvou.

1. den: Sraz na letišti ve Vídni v 10.30, odlet přímou linkou společnosti China Air do Pekingu, pro zájemce fakultativní transfer mikrobusem z Brna na letiště.

2. den: V časných ranních hodinách přílet do čínské metropole Pekingu, setkání s místním průvodcem. Cesta do chrámu Nebes, kde čínští císaři prosili božstvo o úrodu, odpočinek v rozsáhlém městském lidovém parku kolem chrámu, odjezd do hotelu na ubytování, návštěva Čajového domu, večeře na uvítanou (typická pekingská kachna), nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet na Velkou čínskou zeď, která se nachází 70 km severně od Pekingu. Jde o systém pevností a obranných zdí, postavených na obranu proti kočovným nájezdníkům. Původní délka byla 6 360 km. K prohlédnutí bude část zdi v průsmyku Ťü-jung. Poté oběd s možností prohlédnout si měditepeckou dílnu s vázami a mísami zdobenými emailem (metoda cloisonné). Odpoledne návštěva Údolí hrobekČchangpching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie Ming. Prohlídka jedné z hrobek a procházka po Svaté cestě, střežící příchod k hrobkám. Návrat do Pekingu, cestou zastávka u Olympijského stadionu – tzv. Ptačího hnízda. Návrat do hotelu, nocleh.

4. den: Po snídani v hotelu cesta k prohlídce centra Pekingu: náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men-Kuang-čchang) – největšího náměstí na světě, v jehož středu se tyčí mauzoleum Mao Ce-tunga, císařské Zakázané město – palác čínských vládců, ze kterého vládli od roku 1420 císaři z dynastií Ming a Čching takzvané Říši středu. Na závěr pekinský chutong, což je původní historická zástavba města, zachovaná jako památka i jako kontrast s nynější moderní tváří města. Večer návštěva představení kung-fu, bojového umění šaolinských mnichů. Návrat do hotelu, nocleh.

5. den: Po snídani v hotelu odjezd na návštěvu vinařského muzea v Lung-chuej – prohlídka s degustací dvou až tří vzorků vína. Následuje cesta na nádraží v Pekingu a odjezd rychlovlakem v 15.35 do historického centra čínského vinařství – přístavu Jen-tchai se 7 miliony obyvatel na pobřeží Pochajského a Žlutého moře. Příjezd ve 21.14, transfer do hotelu, nocleh v Jen-tchai.

6. den: Po snídani v hotelu návštěva a prohlídka muzea vinařské kultury společnosti Changyu včetně historického podzemního vinného sklepa, ochutnávka 4 vzorků vína a vlastnoruční naplnění své láhve vína – suchý cabernet sauvignon, s vlastní fotografií na etiketě. Následuje návštěva a prohlídka super moderního Changyuského mezinárodního vinařského městečka, nově vybudováno za pomoci odborníků z celého světa a otevřeno 12. srpna 2018. Projížďka areálem vozítky řízenými laserovým paprskem, kde jsou nejmodernější vinařské technologie světa. K vidění budou expozice úpravy a šlechtění vinné révy, proces výroby vína, automatické chlazení vína – řízené kvašení, výzkumná pracoviště, 2 vinné sklepy a další. Večeře a nocleh v Jen-tchai.

7. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem do města Pcheng-laj, kde navštívíme císařský vinařský palác Chateau JunDing ve vinařském údolí Nan-wang. Nachází se zde jedna ze sedmi největších vinic v Číně, která dodává nejkvalitnější hrozny k výrobě čínských vín. Prohlédneme si samotné chateau, seznámíme se se zpracováním vinné révy, s výrobní technologií a ochutnáme šest vzorků místních vín. Poté navštívíme moderní Penglai Pavilion se spoustou zajímavostí a komentovanou prohlídkou areálu: Dračí pavilon, palác Tchien-chou, hlavní pavilon, vodní město a další. Volný čas na náměstí se sousoším legendárních Osmi nesmrtelných. Návrat na nocleh v Jen-tchai.

8. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem na panoramatickou vyhlídku na Jen-tchajské horypoté cesta na pobřeží Žlutého moře, kde byly vybudovány první přímořské lázně v Číně, volný program s možností koupání. Po obědě cesta na nádraží a v 15.20 odjezd expresem do Pekingu, příjezd ve 21.52. Odjezd do hotelu, nocleh.

9. den: Po snídani návštěva rozsáhlého komplexu císařského Letního paláce, odpoledne návštěva výrobny přírodního hedvábí a možnost nákupu dárků, pozdě večer transfer na mezinárodní letiště v Pekingu.

10. den: Krátce po půlnoci odlet z Pekingu zpět do Evropy, přílet na letiště do Vídně tentýž den v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | letenku z Vídně do Pekingu a zpět, transfery dle programu, 7 noclehů v hotelech*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, 7x hlavní jídlo v restauracích (večeře nebo obědy), zpáteční jízdenku na rychlovlak Peking–Jen-tchai, vstupy do navštívených objektů a degustace vína dle programu, služby čínského i českého průvodce a enologa, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 450 Kč jedním směrem, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, čínské vstupní vízum – cca 2 000 Kč (platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců ode dne návratu do Evropy), spropitné cca 40 € na osobu.

Upozornění | Čínský tour operátor si vyhrazuje právo změnit pořadí návštěvy památek a objektů v jednotlivých dnech.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!