Jednodenní turistika

Termíny | 11. května | 17. srpna | 21. září 2019 Cena | 790 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 760 Kč

05.30 odjezd z Brna směr Blansko – Litomyšl – Dolní Slezsko.
Dopoledne turistický výstup na zalesněnou horu Ślęża, až do 7. století posvátného místa pohanských kmenů lužické kultury. Kult uctívání Slunce zde byl zachován i kmeny keltskými, germánskými a slovanskými. Původ jména hory, stejně jako celého Slezska, je patrně odvozen od jména germánského kmene Silingů. Hora je vysoká 718 metrů nad mořem a její štít převyšuje okolní krajinu asi o 500 metrů. První zmínky o kamenných útvarech a dvaceti prastarých 2,5 m vysokých sochách neznámého původu se objevuji ve zprávě křesťanských mnichů kolem roku 1130. Zajímavosti hory jsou nedatovatelné. Odpoledne přejezd do Vratislavi (Wrocław), historické metropole Dolního Slezska. Městem mostů protékají říční kanály, které připomínají italské Benátky.
17.00 odjezd z Vratislavi.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 1 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termíny a místo přistavení autokaru dle dohody.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!