Dmitrij D. Šostakovič – Lady Macbeth Mcenského újezdu

Termín | 21.–25. dubna 2018
Cena | 24 340 Kč + cena vstupenky | pro abonenty NdB a členy SPNdB 23 740 Kč + cena vstupenky

1. den: Odlet z Vídně do Neapole, transfer do hotelu, ubytování, volno pro individuální program v metropoli regionu Kampánie, popřípadě večeři.

2. den: Po snídani v hotelu pěší okruh centrem Neapole – přístav, rezidence neapolských králů Castel Nuovo, Palazzo Reale – původní královský palác, secesní obchodní galerie, hlavní obchodní třídy města, Teatro San Carlo – jedno z největších evropských divadel. Odpoledne volno k individuální prohlídce města, popřípadě k nákupům. Možnost návštěvy slavného Archeologického muzea s jednou z nejbohatších sbírek antického umění na světě. Najdete zde umělecká díla z archeologických vykopávek v nedalekých Pompejích, Herkuláneu a dalších. Večer účast na představení slavné Šostakovičovy opery v divadle San Carlo, návrat do hotelu.

3. den: Po snídani cesta na nádraží a jízda pobřežní železnicí do Sorrenta, cestou budou k vidění četná kampánská letoviska, výhledy na moře a na majestátní masiv sopky Vesuv. Možnost vystoupit z vlaku v Pompejích – zde prohlídka původního, nejlépe zachovaného antického města, vykopaného z lávy a popela po výbuchu Vesuvu v 1. století. V Sorrentu prohlídka věhlasného letoviska, možnost koupání. Navečer stejná cesta zpět, individuální volno v centru Neapole. Nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani cesta do neapolského přístavu, odtud plavba lodí na ostrov Capri, výjezd lanovkou do města Capri, Augustovy zahrady, Tiberiova vila. Možnost vyjet místní hromadnou dopravou na vrchol ostrova do města Anacapri a zde navštívit rozhlednu nebo vilu Axela Muntheho s úchvatnými výhledy. Pozdě odpoledne plavba zpět do Neapole, nocleh v hotelu.

5. den: Po snídani v hotelu transfer na letiště a odlet zpět do Vídně.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku, transfery na letiště, 4 x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, železniční jízdenku z Neapole do Sorrenta a zpět, lodní lístek z Neapole na Capri a zpět, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | vstupenku na operu v Teatro di San Carlo (vstupenky budou nabídnuty v různých cenových kategoriích), další vstupy, další stravování, cestovní pojištění.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!