Zajímá Vás

Florencie, Řím a Vatikán autokarem

  • Termíny | 1.–5. května | 2.–6. července | 17.–21. září | 25.–29. října 2014
  • Cena | 6 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 360 Kč

Poznávací zájezd Itálie1. den: V 5.15 odjezd z Brna směr Mikulov. Průjezd Rakouskem do Itálie. V pozdním odpoledni Bologna – půlmiliónové hlavní město oblasti Emilia-Romagna, sídlo arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Večer ubytování v hotelu u Florencie.

2. den: Po snídani odjezd do Florencie, autobusem na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Prohlídka Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí,

Poznávací zájezd Itálie

Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd na ubytování v hotelu u Říma.

Poznávací zájezd Itálie3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší okruh „Věčným městem“: Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Sta. Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne pěší procházka od Kapitolu a památníku Viktora Emanuela: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.

Poznávací zájezd Itálie4. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne fakultativně návštěva Vatikánu a Vatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela  s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách: Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Individuální volno k posezení v některé z pouličních kavárniček. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.

5. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

  • Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem s klimatizací a prodejem teplých i studených nápojů, 3x ubytování v hotelích ve dvoulůžkových pokojích se snídaní,služby odborného průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
  • Cena nezahrnuje | komplexní pojištění za 27 Kč na den včetně storna zájezdu, vstupy.
  • Orientační ceny vstupného | Vatikánská muzea 14 €, Galerie Uffizi 8 €, Andělský hrad 8 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 €.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov zdarma

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!