Zajímá Vás

Lucca – Pisa – Volterra – Siena – Elba – Florencie

  • Termíny | 24.–29. 10. 2014
  • Cena | 8 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 860 Kč

Poznávací zájezd do Itálie - Toskánska.1. den: Odjezd v 5:15 ze stanoviště Čebusu naproti hotelu Grand v Brně. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v Boloni, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

Poznávací zájezd do Itálie - Toskánska2. den: Dopoledne Lucca – malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho. Odpoledne Pisa - město proslavené Šikmou věží, původně etruské obchodní centrum, kterým protéká řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí ojedinělá skupina staveb: Dóm, Šikmá věž a Baptisterium. Návrat na ubytování.

Poznávací zájezd do Itálie - Toskánska3. den: Návštěva malebného městečka San Gimignano, které je jedním z nejatraktivnějších míst v Toskánsku. Prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi. Poté město Siena – prohlídka architektonického komplexu centra. Město je rozděleno na čtvrtě zvané kontrády, které nesou jména heraldických figur (Vlčice, Jednorožec, Orel…) a každoročně spolu soutěží na náměstí del Campo v dostizích ve středověkých krojích. Ubytování v oblasti Piombina a Volterry.

4. den: Po snídani odjezd do přístavu Piombino, plavba lodí na ostrov Elba do hlavního města Portoferraia. Prohlídka města: radnice, kostel Miseriocordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona. Villa di Molini, bývalá císařova rezidence. Odpoledne návrat lodí do Piombina. Prohlídka Volterry, známé zpracováním alabastru. Prohlídka historické části, tvořené středověkými paláci a impozantní radnicí, městská brána Arco Etrusco. Nocleh.

Poznávací zájezd do Itálie - Toskánska

5. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Celodenní prohlídka – Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi s mnoha slavnými sochami, Piazza del Duomo s katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky. Individuální volno k návštěvě muzeí a dalších památek. Večer odjezd do ČR.

Poznávací zájezd do itálie

6. den: Dopoledne příjezd do Brna.

  • Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, plavbu lodí na Elbu, pojištění CK pro případ úpadku a služby průvodce.
  • Cena nezahrnuje | vstupy do památkových objektů, komplexní pojištění včetně storna zájezdu za 27 Kč na den.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov zdarma

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!