Zajímá Vás

Poznejte s námi jedno z nejúžasnějších světových velkoměst, perlu na Seině – metropoli Paříž. Město, jehož sláva přetrvala do dnešních dnů a které nadále udává tón nejen světové módě, ale i kultuře, umění, architektuře, gastronomii a politickému dění. Čekají na Vás bohaté sbírky pařížských muzeí a galerií, typické kavárny, restaurace, neopakovatelná atmosféra úzkých uliček plných krámků a butiků i lesk širokých bulvárů. Zájezd je po celou dobu doprovázen odborným českým průvodcem. Využijte společné dopravy na letiště a po příletu zpět do Brna v ceně zájezdu.

  • Termíny | 26.–29. září | 25.–28. října 2014
  • Cena | 11 890 Kč (včetně letištních tax) | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 Kč

Poznávací zájezd do Paříže1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna do Prahy/Vídně, odlet do  Paříže a po příletu transfer autokarem z letiště do hotelu v Paříži. Pěší okruh po Montmartrubazilika Sacré-Coeur, náměstí malířů duTertre, kabaret Moulin Rouge. Ubytování v hotelu. Přesun metrem do středu Paříže a procházka  v okolí Opery – Place Vendôme, Náměstí Svornosti, Louvre a podél Seiny ke katedrále Nôtre Dame a na ostrov Cité. Bulvár Saint Michel a Latinská čtvrť.

2. den: Po snídani procházka po nejslavnější ulici světa, třídě Champs Elysées k Ví­těz­nému oblouku, Eiffelově věži s možností vyjet výta­hem na­horu a vy­chutnat si vý­hled Zájezd do Francie - Louvre (poznávací zájezdy)na Paříž. Mar­tova pole, Invali­dovna s vo­jenským muzeem a hrobkou císaře Napoleona. Navečer možnost společné romantické pro­jížďky lodí po Seině.

3. den: Po snídani možnost společného půldenního výletu příměstským vlakem s prů­vodcem do Versailles – prohlídka vel­ko­lepého sídla Ludvíka XIV. a jeho zahrad. Přesun zpět do centra, zbytek od­poledne lze věnovat náv­štěvě muzeí, na­pří­klad Louvre s Mo­nou Lisou, Mu­sée d’Or­say s francouz­skými impresionisty nebo Muzeum moderního umění v Centre Pompidou a další.

4. den: Individuální volno nebo další pro­cházky přes Les Hal­les, čtvrtí Marais na Ná­městí Bastilly. V odpoledních hodinách transfer autokarem na letiště Charles de Gaulle a odlet. Transfer z letiště do Brna, příjezd v pozních večerních hodinách.

  • Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Paříže a zpět, transfer na letiště a zpět, letištní taxy a palivový příplatek 2 400 Kč (částka může podléhat změnám), transfer autokarem do hotelu a zpět, 3x ubytování v hotelu ** s příslušenstvím v Paříži (dvoulůžkové pokoje), 3x kontinentální snídani, odborného průvodce, pojištění CK proti úpadku.
  • Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých památek, pojištění.
  • Fakultativně | večerní projížďka lodí po Seině 290 Kč, panoramatický okruh autokarem s průvodcem (minimálně 3 hodiny) 690 Kč. V případě zájmu zajistí průvodce na místě společné večeře.
  • Doporučujeme komplexní po­jiš­tění (storna, lé­čebných výloh a úrazové) za 29 Kč/den.
  • Upozorňujeme, že transfer Brno–letiště–Brno je zahrnut v ceně zájezdu.
  • Cena le­tenky | 6 500 Kč (včetně le­tištních poplatků).

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!