Zajímá Vás

Bamberk–Würzburg–Frankfurt–Koblenz–Bonn–Kolín–Trevír–Heidelberg

  • Termíny | 6.–11. 5. | 8.–13. 7. | 16.–21. 9. 2014
  • Cena | 7 390 Kč

Poznávací zájezd Německo1. den: V 8 h odjezd z Brna směr Praha, Karlovy Vary – procházka po lázeňské kolonádě, pokračování do Chebu, malá turistika přírodní rezervací SOOS (rašeliniště, slatiniště a bahenní sopky), prohlídka historického centra Chebu, ubytování v hotelu.

2. den: Po časné snídani odjezd do Bambergu, města s největším a nejlépe zachovaným historickým jádrem v Německu – dóm, Kapitulní náměstí, hrázděné domy, vodní radnice. Odjezd do Würzburgu, procházka centrem města, arcibiskupská rezidence, vyhlídka od zámku Marienberg. Dále prohlídka Frankfurtu – Römerberg, nábřeží řeky Poznávací zájezd NěmeckoMohan, moderní bankovní čtvrť, rodný dům J. W. Goetha. Večer příjezd do Koblenze, ubytování v hotelu.

3. den: Po snídani odjezd do Remagenu – slavný most z bitvy 2. světové války, zámek Augustusburg v Brühlu (UNESCO), prohlídka bývalého hlavního města SRN Bonnu – románský dóm, rezidence, rodný dům Ludwiga van Beethovena, Kolín nad Rýnem – prohlídka metropole na březích Rýna. Večer návrat do Koblenze, ubytování.

Poznávací zájezd Německo4. den: Po snídani odjezd do nádherného údolí řeky Mosely, lemovaného hrady a vinicemi. Hrad Thurand v Alken, pohádkový hrad Eltz ukrytý uprostřed lesů, Cochem – malebné městečko s hrázděnými domy a hradem na kopci, Bernkastel-Kues (hrázděné domy), Trevír – prohlídka města na Mosele s unikátní Černou bránou, nejvýznamnější římskou památkou na území Německa, návrat na ubytování.

5. den: Po snídani cesta romantickým údolím Rýna, výjezd na skálu Loreley s úchvatnou vyhlídkou, plavba vyhlídkovou lodí ze St. Goarshausen Poznávací zájezd do Německado Kaubu kolem Loreley a hradů Rheinfels, Katz a Kaub, dále autobusem kolem vodní pevnosti Pfalzgrafenstein do Lorchu, půvabného vinařského městečka s jedním z největších gotických oltářů na světě, a do Mohuče, prohlídka města a dómu. Navečer prohlídka slavného univerzitního města Heidelbergu se zámkem, starým mostem přes řeku Neckar a romantickými uličkami. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

6. den: Dopoledne příjezd do Brna.

  • Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), pojištění CK pro případ úpadku, služby průvodce.
  • Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, případné vstupy, příplatek na 1/1 pokoj 1 790 Kč.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!