Kodaň • Göteborg • Jönköping • Uppsala • Stockholm • Kalmar • Lund

Termín | 30. července – 6. srpna 2018
Cena | 13 950 Kč
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna do Německa, noční trajekt Rostock–Trelleborg.

Kronborg2. den: V ranních hodinách příjezd do švédského Trelleborgu, pokračování autokarem po unikátním Öresundském mostě, jeden z nejdelších lanových mostů světa spojující Švédsko s Dánskem (část vede nad mořem, část podmořským tunelem) do Kodaně, prohlídka centra – královský palác, radnice, stará rybářská čtvrť, volno, možnost plavby lodí. Odpoledne pokračování k hradu Kronborg – zastávka, trajekt do Švédska, k večeru přejezd do oblasti Göteborgu, cestou zastávka v některé rybářské osadě na pobřeží Švédska, ubytování, nocleh.

Stockohlm3. den: Po snídani prohlídka centra Göteborgu včetně přístavu s budovou Admirality, před polednem vyjížďka do okolí města a na ostrov Honó, odpoledne pokračování autobusem do oblasti jezera Vättern, prohlídka města Jönköping nazývaného díky svým kostelům Jeruzalémem severu, ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani návštěva typického městečka Gränna se žlutě natřenými dřevěnými domy, odpoledne přejezd do univerzitního města Uppsala, procházka. Večer ubytování v oblasti Stockholmu, nocleh.

Stockholm5. den: Po snídani celodenní prohlídka hlavního města Švédska – Stockholmu: budova Radnice se sály proslavené udělováním Nobelovy ceny, pěší prohlídka starobylé čtvrti Gamla StanKrálovským zámkem, katedrálou Storkyrkanparlamentem, odpoledne muzeum lodi Vasa, volno, vyhlídková věž Kaknastornet, nocleh.

6. den: Po snídani přejezd na jih Švédska do města Kalmar – možnost návštěvy královského zámku Kalmar Slott, pozdě odpoledne výjezd po jednom z nejdelších mostů z Kalmaru k návštěvě ostrova Öland – ostrov větrných mlýnů a majáků, letní sídlo švédské královské rodiny Solliden, zastávka v městečku Borgholm, večer ubytování v oblasti Kalmaru, nocleh.

Kalmar Slott7. den: Po snídani projížďka jižním Švédskem – zastávka v městečku Karlskrona s romantickým rybářským přístavem, typickými domy a největším dřevěným kostelem Švédska, možnost návštěvy Námořního muzea, projížďka oblastí vikinských pohřebišť, později odpoledne přejezd do malebného univerzitního města a bývalého sídla biskupů – Lund, prohlídka centra města s katedrálou, volno, večer trajekt do Německa, noční přejezd.

8. den: Příjezd do ČR.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 5x ubytování v hotelech po trase, 5x snídaně, trajekty dle programu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!