Petrohrad • Tallinn • Lahemaa • Helsinky

Termín | 18.–25. června 2017 | letecky s odjezdem z Brna
Cena | 34 980 Kč včetně letištních tax | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 800 Kč

1. den: Odlet z Prahy, odpoledne přílet do Helsinek, prohlídka nábřeží a středu města: protestantský dóm, univerzita, sídlo vlády, Uspenská katedrála, originální Sibeliův monument, hala Finlandia na břehu jezera od architekta Alvara Aalta a slavný Skalní kostel – jedna z největších atrakcí města. Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do přístavu, nalodění na trajekt, plavba přes Finský záliv, odpoledne vylodění v Tallinu, společná procházka centrem, které je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst Evropy. Uvidíme pravoslavný chrám Alexandra Něvského, gotickou radnici z 15. století (nejstarší v severských zemích), kostel sv. Olafa, hradní vrch Toompea, městské opevnění se štíhlými věžemi a uličky starého hanzovního města. Možnost vyrazit do jedné z četných hospůdek, poté ubytování v hotelu v Tallinu.

3. den: Po snídani prohlídka parku Kadriorg s palácem a prezidentským palácem, pomník Rusalka, poté odjezd do NP Lahemaa, projíždka po jeho pobřežních letoviscích, procházka po naučné stezce v blatech, ubytování v Estonsku.

4. den: Po snídani odjezd směr Rusko, překročení hranic v Narvě, 700 let starém hraničním městě, prohlídka nádvoří pohraniční pevnosti. Překročení ruské hranice, pokračování do světoznámého Petrodvorce. Jde o nádherný palácový komplex Petra Velikého, jehož zahrady „končí až v moři“. Večer příjezd do Petrohradu, nocleh.

5. den: Celý den v Petrohradě, okružní jízda s místním průvodcem s prohlídkou nejzajímavějších památek – nábřeží Něvy s řadou mostů, opravená Petropavlovská pevnostkatedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, nejživější tepně města, která si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadla a chrám Srdce Ježíšova.

6. den: Po snídani výlet do Puškinu, kde se nachází nádherný palác Carskoje Selo, ve kterém můžeme obdivova kopii slavné Jantarové komnaty. Odpoledne návrat do Petrohradu, volno, možnost návštěvy Ruského muzea nebo shlédnutí večerního představení ruského baletu.

7. den: Po snídani návštěva Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Odpoledne možnost návštěvy kláštera Alexandro-Něvská lávra, kláštera a paláce ve Smolném, odkud byla řízena roku 1917 bolševická revoluce, zastávka u slavného křižníku Aurora. Večer odjezd přes karelský Vyborg na hranice s Finskem, ubytování, nocleh v blízkosti hranic.

8. den: Po snídani překročení finských hranic, pokračování po staré královské cestě, prohlídka malebného Porvoo s typickou karelskou dřevěnou architekturou, odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje | letenku do Helsinek a zpět, letištní taxy cca 2 100 Kč (částka může podléhat změnám), dopravu po Estonsku, Finsku a Rusku místním autobusem, transfery z letiště a zpět, služby průvodce, 1x ubytování v Helsinkách, 1x ubytování v Tallinnu, 1x ubytování v Estonsku, 3x ubytování v Petrohradě, 1x ubytování v Rusku, 7x snídani, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | skupinové vízum do Ruska 2 100 Kč, dopravu na letiště a zpět (informace v CK), komplexní pojištění za 40 Kč na osobu a den, případný poplatek za zavazadlo (dle podmínek letecké společnosti), případný příplatek za nocleh navíc (dle letového řádu).

Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč; Carskoje Selo s Jantarovou komnatou 610 Kč; Petropavlovská pevnost 210 Kč; společná večeře v Estonsku 450 Kč.

Upozorňujeme, že kvůli vízu do Ruska je nutné přihlásit se min. 30 dní před odletem, kdy je potřeba dodat cestovní pas platný min. 6 měsíců od data ukončení zájezdu a 1x pasové foto.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!