Petrohrad • Tallinn • Lahemaa • Helsinky

Termín | 18.-25. 6. 2017
Cena | 34 980 Kč (včetně letištních tax) | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 800 Kč

Porvoo-Finland1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Helsinek, přílet odpoledne. Odjezd autokarem směrem na východ po staré královské cestě, navštívíme malebné městečko Porvoo s typickou dřevěnou architekturou, odpoledne překročení ruské hranice, cesta přes karelský Vyborg s hraniční pevností do Petrohradu, ubytování v hotelu a nocleh.

2. den: Celý den v Petrohradě, okružní jízda s Petrohradmístním průvodcem s prohlídkou nejzajímavějších památek města, nábřeží Něvy s celou řadou mostů, opravená Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové s jejich rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, který je nejživější tepnou města, tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadla a pravoslavný chrám Srdce Ježíšova. Nocleh v hotelu.

Jantarová komnata3. den: Po snídani výlet do Puškinu, kde se nachází nádherný palác Carskoje Selo, ve kterém můžeme obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty. Odpoledne návrat do Petrohradu, volno, možnost návštěvy Ruského muzea nebo shlédnutí večerního představení ruského baletu.

4. den: Po snídani návštěva Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Odpoledne možnost návštěvy kláštera Alexandro-Něvská lávra, kláštera a paláce ve Smolném, odkud byla řízena roku 1917 bolševická revoluce, zastávka u slavného křižníku Aurora. Nocleh v témže hotelu v Petrohradě.

Peterhof_pk5. den: Po snídani odjezd do světoznámého Petrodvorce. Jde o nádherný palácový komplex Petra Velikého, jehož zahrady končí až „v moři“. Poté cesta k estonské hranici, prohlídka 700 let starého hraničního města Narva, kterému vévodí mohutná pevnost. Nocleh v hotelu v Estonsku.

6. den: Po snídani odjezd do Tallinnu, cestou návštěva parku Lahemaa, odpoledne společná procházka městem, které bylo během posledních 15 let nádherně zrekonstruováno a je jedním z nejlépe

zachovaných středověkých měst Evropy. Uvidíme pravoslavný chrám Alexandra Něvského, gotickou radnici z 15. století (nejstarší v severských zemích), kostel sv. Olafa, hradní vrch Toompea, městské opevnění se štíhlými věžemi a uličky starého hanzovního města. Poté možnost vyrazit do jedné z četných hospůdek. Nocleh.

7. den: Po snídani návštěva parku Kadriorg s palácem a prezidentským palácem, dopoledne cesta trajektem přes Finský záliv do Helsinek, transfer do středu města na nábřeží, navečer pěší prohlídka nejvýznamnějších historických pamětihodností finské metropole – protestantský dóm, univerzita, sídlo vlády, Uspenská katedrála, originální Sibeliův monument, ubytování ve středu města.

helsinki228. den: Po snídani dokončení prohlídky Helsinek, slavný Skalní kostel – jedné z největších atrakcí města, Olympijský stadion s vyhlídkovou věží – krásný výhled na město, moderní budova Opery, hala Finlandia na břehu jezera od architekta Alvara Aalta. Plavba lodí k pevnosti Suomenlinna (UNESCO) na ostrovech. Po poledni transfer na letiště, odlet do Prahy/Vídně, přílet ve večerních hodinách, možnost společné jízdy do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Helsinek a zpět, letištní taxy cca 2 100 Kč (částka může podléhat změnám), dopravu po Estonsku, Finsku a Rusku místním autobusem, transfery z letiště a zpět, služby průvodce, 1x ubytování v Tallinnu, 1x ubytování v Helsinkách, 4x ubytování v Petrohradě, 1x ubytování v Estonsku, 7x snídani, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | skupinové vízum do Ruska 2 100 Kč, dopravu na letiště a zpět (informace v CK), komplexní pojištění za 40 Kč na osobu a den, případný poplatek za zavazadlo (dle podmínek letecké společnosti), případný příplatek za nocleh navíc (dle letového řádu).

Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč; Carskoje Selo s Jantarovou komnatou 610 Kč; Petropavlovská pevnost 210 Kč; společná večeře v Estonsku 450 Kč.

Upozorňujeme, že kvůli vízu do Ruska je nutné přihlásit se min. 30 dní před odletem, kdy je potřeba dodat cestovní pas platný min. 6 měsíců od data ukončení zájezdu a 1x pasové foto.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!