Alsasko • Lotrinsko • Champagne • Normandie • Paříž • Maginotova linie • Verdun • Atlantický val

Termín | 4.–11. září 2016
Cena | 9 990 Kč (ubytování v 1/2 pokoji) | 9 410 Kč (ubytování v 1/3 pokoji)
Příplatek na 1/1 pokoj 2 980 Kč

Speciální tématický zájezd s odborným průvodcem pro milovníky vojenské historie po stopách dvou světových válek od Maginotovy linie v Alsasku přes Verdunské bojiště první světové války v Lotrinsku, vojenská muzea v Champagni k Atlantickému valu a plážím spojeneckého vylodění v Normandii. V Paříži můžete navštívit největší vojenské muzeum na světě – Invalidovnu.

Poznávací zájezd do Francie

1. den: Odjezd z Brna v 5.15 přes Prahu a Německo do Štrasburku. Prohlídka historického centra s gotickou katedrálou Nôtre-Dame, malebné čtvrti Petite France. Nocleh.

Poznávací zájezd do Francie2. den: Den věnovaný návštěvě Maginotovy linie: kasematy Esch (opevnění z let 1939–45, prohlídka exteriérů expozice pancéřových prvků v Maginotově linii), prohlídka muzea Abri Hatten (železobetonový úkryt pro 200 mužů s kompletním vybavením, plocha 3,8 ha se 40 vozidly a další expozicí), odpoledne prohlídka nejvýchodnější dělostřelecké tvrze Maginotovy linie Schoenenbourg (navštívíme kuchyň, strojovnu, filtrovnu, kasárna, chodbu 1200 m, velitelské stanoviště a blok s výsuvnou věží). Přejezd na nocleh do Verdunu.

Poznávací zájezd do Francie3. den: Prohlídka nejznámějšího bojiště první světové války u Verdunu, Mémorial de Verdun 1914–1918, památník André Maginota, kostnice Douaumont s  uloženým ostatky 130 000 vojáků bez rozdílu národnosti a nejznámějším a nejrozlehlejším hřbitovem 1. světové války, legendární bajonetový zákop, prohlídka největší tvrze na verdunském bojišti Douaumont s otočnou dělostřeleckou věží. Fakultativní večeře a nocleh u Remeše.

4. den: Ráno prohlídka gotické korunovační katedrály Notre-DameRemeši, která byla značně poškozena při bombardování v r. 1914. Prohlídka Muzea kapitulace 7. 5. 1945. Přejezd do Normandie, ubytování u Caen, hlavním městě Normandského vévodství za Viléma Dobyvatele. Fakultativní večeře, nocleh.

Poznávací zájezd do Francie5. den: Prohlídka strategických míst invaze 6. 6. 1944: Memoriál Pegasus Bridge v Ranville, věnovaný 6. britské vzdušné výsadkové divizi, Muzeum Atlantického valu v ústí řeky OrneOuistreham (restaurovaná unikátní betonová věž 17 m vysoká s dohledem 40 km k ústí Seiny), průjezd podél pláží vylodění: Sword, JunoGold Beach do ArromanchesMuzeum vylodění s maketami stavby a užití umělých přístavů Mulberrys. Pobřežní dělostřelecká baterie v Longues-sur-Mer, se zachovanými kanóny, je součástí Atlantického valu. Návrat do Caen, fakultativní večeře, nocleh.

Poznávací zájezd do Francie6. den: Vyloďovací pláž Omaha Beachamerický vojenský hřbitov s 9387 hroby v Colleville, vojenské muzeum u pláže Omaha Beach, německá pobřežní baterie Pointe du Hoc, která ohrožovala vyloďovací pláže, byla silně bombardována (6. 6. 1944 se pod více než 30metrovými srázy vylodilo 225 Rangers a po usilovném boji porazilo německou osádku). Návštěva unikátního Muzea AirborneSainte-Mère-Eglise (kluzák Waco, letoun Douglas C-47 Dakota aj., figurína výsadkáře Johna Steela na věži kostela). Zastávka  na největším německém hřbitově v Normandii v La Cambe (21 222 padlých). Návrat do Caen, fakultativní večeře, nocleh.

7. den: Brzo ráno odjezd do Paříže. Bezpečnostní pauza autokaru 9 hodin. Prohlídka Invalidovny, největšího vojenského muzea světa s hrobkou Napoleona. Volný program. Po fakultativní večeři možnost plavby lodí po Seině, po 22. hodině odjezd zpět do ČR. Noční přejezd Francií a Německem.

8. den: Návrat přes Prahu do Brna pozdě odpoledne.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 6 noclehů se snídaní v hotelu typu Première Classe a F1, průvodce CK a odborný průvodce, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění včetně storna zájezdu, 5x fakultativní večeře cca 50 €, plavba lodí po Seině 350 Kč (do 12 let 180 Kč), vstupné cca 80 €.

Podmínkou uskutečnění zájezdu je minimální počet 35 účastníků.

Nástupní místa:

  • V ceně zájezdu | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
  • Za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!