Dublin • Glendalough • Kilkenny • Rock of Cashel

Program za krásami Smaragdového ostrova lze uskutečnit i letecky z Prahy v termínu 30. července – 5. srpna za 25 950 Kč. První den odlet z Prahy do Dublinu, připojení se ke skupině autokarového zájezdu, sedmý den odlet z Dublinu zpět do Prahy.

Termín | 29. července – 7. srpna 2016 (posunuto do 8. 8. 2016)
Cena | 19 950 Kč

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu, SRN a Belgii do Anglie, nocleh.

2. den: Dopoledne přejezd do přístavu Holyhead v severním Walesu, trajekt do Dublinu v Irsku, ubytování, večer volno – procházka centrem, možnost návštěvy některé z typických hospůdek s pivem Guiness, nocleh.

Powerscourt3. den: Snídaně, celodenní výlet do pohoří a hrabství Wicklow – dopoledne návštěva typického irského panského sídla Powerscourt s ohromujícím parkem a největším irským vodopádem, po poledni zastávka v údolí řeky Avoca – oblast proslulá zpracováním vlny, návštěva jedné z nejstarších přádelen, možnost nákupu kvalitních výrobků přímo od výrobce, později odpoledne návštěva areálu městečka Glendalough – pěší procházka údolím dvou jezer s pozůstatky jednoho z nejstarších opatství založeného sv. Kevinem, k večeru návrat do Dublinu – pěší procházka centrem města s hradem, katedrálou sv. Patrika, univerzitou, parky, návrat na nocleh.

Clonmacnoise4. den: Snídaně, dopoledne zastávka na poutním místě Hill of Tara a prehistorických pohřebišť Newgrange v údolí řeky Boyne, odpoledne pokračování přes městečko Tullamore – zastávka k návštěvě palírny irské whiskey s ochutnávkou a možností nákupu, pozdě odpoledne přejezd do oblasti řeky Shannon – zastávka k prohlídce pozůstatků starého kláštera a pohřebiště se zachovalými věžemi a unikátními keltskými kříži Clonmacnoise, večer přejezd na ubytování, nocleh.

Adare5. den: Snídaně, ráno projížďka tajuplnou krajinou národního parku The Burren s megalitickým pohřebištěm, zastávka u slavného dolmenu Poulnabrone, kolem poledne přejezd panoramatickou silnicí k návštěvě Moherských útesů – úžasné vyhlídky na oceán, k večeru pokračování přes typickou irskou vesničku Adare proslavenou malebnými domky s doškovými střechami, večer ubytování v oblasti Killarney, nocleh.

Poznávací zájezd do Irska6. den: Snídaně, celodenní výlet v oblasti Killarneyského národního parku – ráno zastávka u hradu Rose majestátně stojícího na břehu jezera Lough Leane, dopoledne pokračování v cestě kolem jezera a pozůstatků starého opatství k návštěvě stejnojmenného panství uprostřed zahrad v Muckross, po poledni projížďka po panoramatické silnici Ring of Kerry – zastávka v malebném přístavním městečku Kenmare, volno, pokračování do letoviska Waterville – procházka po promenádě k soše Charlie Chaplina, který sem jezdil pravidelně trávit letní měsíce a oblast si zamiloval, večer návrat na nocleh.

Rock of Cashel7. den: Snídaně, odjezd do městečka Blarney, možnost návštěvy areálu hradu se slavným kamenem výřečnosti nebo nákupního centra přestavěného ze staré přádelny s výrobky made in Ireland, kolem poledne přejezd k návštěvě přístavu Cobh známého pod anglickým názvem Queenstown, který byl poslední zastávkou Titaniku a kde do dnešního dne nalezneme původní molo, budovu lodní společnosti a památník obětem katastrofy, volno, možnost návštěvy některé z typických přístavních hospod, odpoledne odjezd přes provincii Munster – zastávka k prohlídce areálu Rock of Cashel – místo, kde podle legendy křtil sv. Patrik irské krále – po staletí symbol královské i církevní moci, večer přejezd do Dublinu, volno, nocleh.

Holyhead8. den: Snídaně, odjezd na trajekt do Holyhead, kolem poledne zastávka ve městečku Beaumaris s vodním hradem a krásnými výhledy na pobřeží severního Walesu, odpoledne přejezd přes historické město Conwy – procházka starobylým centrem se středověkým hradem a dokonale zachovanými městskými hradbami, později odpoledne přejezd do Londýna, večer ubytování, nocleh.

9. den: Celodenní návštěva Londýna – dopoledne okružní jízda se zastávkou u katedrály sv. Pavla, volno, Beaumaris Castlepěší prohlídka centra – Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, londýnské parky, pozdě odpoledne volno, případně odjezd lodí k hradu Tower, most Tower Bridge, později večer odjezd na trajekt do Calais, pokračování přes Belgii do Německa.

10. den: Příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, trajekty dle programu, 8x ubytování (6x v Irsku se snídaní, 2x v Anglii), průvodce.

U letecké varianty cena zahrnuje | dopravu letecky Praha–Dublin–Praha včetně tax, dopravu v Irsku klimatizovaným autobusem, 6x ubytování, 6x snídaně, průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!