Pannonhalma • Veszprém • Tihany • Pětikostelí • Badacsony • Harkány • Zalakaroš

Termíny | 20.–23. dubna | 28. září–1. října 2017
Cena | 3 890 Kč

Pannonhalma1. den: Odjezd z Brna ze stanoviště v 6 hodin, přes Bratislavu a Győr do Pannonhalmy kde se nachází benediktinské opatství založené v roce 996 svatým Štěpánem, pozdějším prvním uherským králem, ve kterém vznikly nejstarší maďarské literární památky (UNESCO). Poté Veszprém, věnné město uherských královen, procházka centrem – radnice, Petőfiho divadlo, Hradní vrch. Odjezd do Tihany – městečko na poloostrově nad jezerem Balaton. Návštěva skanzenu lidové architektury (UNESCO), malá turistika, možnost ochutnávky tradiční a vyhlášené rybí polévky halászlé v jedné z mnoha hospůdek. Ubytování v hotelu.

Pecs2. den: Po snídani odjezd přívozem přes jezero Balaton do Siófoku – projížďka největším letoviskem na jižní straně Balatonu. Pécs neboli Pětikostelí – prohlídka města známého jako Sopianae už v době Římanů, ve kterém se po bitvě u Moháče usídlili Turci a zanechali po sobě množství islámských památek. Prohlídka pohřebních komor z římského období (UNESCO) a dómu – bývalé mešity. Odpoledne koupání v termálních lázních v Dombóváru, fakultativní večeře v maďarském stylu, ubytování, nocleh.

Harkány3. den: Po snídani odjezd do Harkány, koupání v jedněch z největších termálních lázní Maďarska. Odpoledne strávíme ve vinařské oblasti Villány-Siklós, zdejší vinohrady jsou malebně umístěné na svazích pohoří vulkanického původu. Vína z této oblasti jsou odborníky považována za nejlepší z celé země. Můžeme navštívit i tradiční sklípek s degustací a nákupem vína. Navečer návrat na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do Zalakaroše – vyhlášených termálních lázní v blízkosti západního břehu Balatonu. Zdejší lázeňský areál, vybudovaný na termálním zřídle o teplotě vody 96 °C, patří k největším a nejkrásnějším v Maďarsku. Zastřešené a otevřené bazény a rozmanitá nabídka služeb uspokojí všechny příznivce odpočinku a zábavy. Odpoledne Tavasbarlangprůjezd po severním břehu Balatonu vinařskou oblastí Badacsony na svazích stejnojmenné stolové hory tyčící se nad jezerem, možná ochutnávka místních vín včetně jejich nákupu. Zastávka ve městečku Tapolca, jehož největší atrakcí je TavasbarlangJezerní jeskyně. Třípatrový jeskyní systém byl vytvořen krasovou vodou, spodní patra a část horních jsou vyplněna vodou o teplotě 19 °C. Poté zastávka pod hradem Sümeg – největší a nejlépe zachovanou hradní zříceninou v zemi. Odjezd zpět do ČR, návrat do Brna, příjezd ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, služby průvodce a pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy a případné pobytové taxy.

Orientační ceny vstupů | Pécs – pohřební komory 1200 HUF (studenti a senioři 600 HUF), termální lázně cca 1500 HUF, večeře v maďarském stylu cca 2500 HUF; Badacsony – degustace vín 1500 HUF; Tapolca – bauxitová jeskyně 1200 HUF; lázně Dombóvár cca 2000 HUF; Zalakaroš cca 2100 HUF.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!