Krásy Napoleonova ostrova

Termín | 7.–16. září 2019
Cena | 12 950 Kč (tří- a čtyřlůžkové apartmány) | 13 950 Kč (dvoulůžkové apartmány)

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

2. den: Ráno trajekt na Korsiku – připlutí do Bastie, přejezd vnitrozemím ostrova do univerzitního města Corte připomínajícím orlí hnízdo, zastávka, odpoledne pokračování přes městečko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d’Oro (2 389 m), zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády tvoří řetěz horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Pokračování v cestě na ubytování, nocleh.

3. den: Volný den u moře, nocleh.

Poznávací zájezd do Francie4. den: Ráno odjezd horskou cestou do střediska megalitických kultur – prehistorické naleziště Filitosa, staré více než 8 000 let. Většina z nich je přístupná, stejně jako muzeum megalitických památek ostrova. Odpoledne přejezd přes skalní městečko Sartène do nejjižnějšího přístavu Bonifacio s bílými křídovými útesy zrcadlícími se v temné modři moře. Bonifacio bylo založeno v roce 833 ve výšce 60 až 80 m nad mořským zálivem. Okolo křídového masivu, na kterém leží, se nachází soustava jeskyní a tunelů, schodiště ve strmém útesu nechal vytesat aragonský král Alfons V. pro přístup do kdysi nedobytného města. Při prohlídce památek bychom neměli vynechat unikátní hřbitov námořníků s vyhlídkou na Madonnetu, ostrůvek s patronkou mořeplavců a rybářů, či pěší procházku nad útesy. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka výletní lodí podél bělostných útesů, odkud se naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní město. Večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Volno, koupání, nocleh.

Poznávací zájezd do Francie6. den: Celodenní výlet podél západního pobřeží – výjezd do horské vesničky Evisa, možnost pěší turistiky v soutěsce Spelunca. Soutěska nabízí úchvatné výhledy do hlubokého kaňonu potoka, vytvářejícího v zátočinách tajemné tůně a vodopády. Nenáročná turistická cesta je lemovaná strmými skalními stěnami a na několika místech je přerušena starými kamennými můstky přes údolí. Odpoledne pokračování v cestě do Porta, starého rybářského Poznávací zájezd do Franciepřístavu uprostřed divokých skal s jednou z nejbarevnějších pláží na ostrově a průzračným mořem. Možnost koupání, k večeru přejezd panoramatickou cestou do městečka Piana, které se pyšní titulem „nejkrásněji položené město Francie“, návštěva neopakovatelné Calanche. Do červena zbarvené skalní útvary bizarních tvarů jsou přírodní rezervací pod záštitou UNESCO. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře až do výšky téměř 1200 m připomínají postavy zvířat a lidí. Večer návrat na nocleh.

7. den: Volno, koupání, nocleh.

Poznávací zájezd do Itálie8. den: Dopoledne výlet do hlavního města Korsiky Ajaccia. Město bylo založeno již v roce 564 před n. l. řeckými osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichž báje odvozuje současný název ostrova. Až do počátku 19. století bylo bezvýznamným přístavem, na významu začalo nabývat až za vlády svého slavného rodáka Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice všudypřítomný. Čeká nás prohlídka staré části města s rodným domem Napoleona, náměstími, radnicí a přístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno – koupání, nocleh.

9. den: Uvolnění apartmánů, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer trajekt do Itálie.

10. den: Příjezd pozdě večer.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, trajekty a výlety dle programu, 7x ubytování v apartmánech pro 2-4 osoby (s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna, balkon), služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupné, povlečení, pobytovou taxu a závěrečný úklid (cca 25 €/osoba), cestovní pojištění.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!