S výlety do Sergijeva Posadu, Puškinu a Petrodvorce

Termín | 20.–26. července 2018
Cena | 26 990 Kč (včetně letištních tax)

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Moskvy, transfer z letiště do hotelu, ubytování, odpoledne možnost společné procházky po centru Moskvy – první seznámení s ruskou metropolí, projížďka monumentálním moskevským metrem s prohlídkou nejzajímavějších stanic, připomínající barokní paláce. Nocleh v hotelu.

2. den: Celodenní program v Moskvě – kombinovaný autokarový a pěší okruh. Rudé náměstí se slavným Kremlchrámem Vasila Blaženého, který nechal postavit car Ivan IV. Hrozný na počest dobytí Kazaně a jehož originální architektura je inspirována původními tatarskými památkami Kazaňského chanátu. Dále obchodní centrum GUM, Velké divadloManéž, vyhlídka na Vrabčích horáchLomonosovovy univerzity, chrám Krista Spasitele, Novoděvičí klášter ze 16. století s hroby významných ruských osobností, Kreml – sídlo prezidenta a vlády, prohlídka uměleckých skvostů ve zbrojnici a hrobek carů v kremelských chrámech, navečer možnost procházky po Arbatu, centru umělců a hudebníků. Návrat do hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani individuální program v Moskvě nebo možnost půldenního výletu do Sergijeva Posadu, centra ruské pravoslavné církve – poutní místo, vzdálené 75 km od Moskvy (UNESCO). V roce 1345 zde byl sv. Sergejem založen klášter Nejsvětější Trojice. V 16. století zde byly vybudovány masivní hradby a impozantní chrám Nanebevstoupení. V době obléhání Moskvy tu pobýval i car Petr Veliký. Návrat do Moskvy, možnost další procházky s průvodcem. Návrat do hotelu, nocleh.

4. den: V ranních hodinách transfer na nádraží a odjezd rychlovlakem nebo letecky do Petrohradu. Po příjezdu kombinovaný pěší a autokarový okruh centrem s místním průvodcem a prohlídkou nejzajímavějších památek města, nábřeží Něvy s celou řadou mostů, nově opravená Petropavlovská pevnostkatedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové s jejich rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, který je nejživější tepnou města. Tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů. Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadla a pravoslavný chrám Srdce Ježíšova… Ubytování v hotelu. Odpoledne možnost další procházky po městě. Nocleh.

5. den: Po snídani výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), kde se nachází nádherný barokní palác Alžběty a Kateřiny Veliké s kopií slavné, nacisty ukradené Jantarové komnaty, součástí palácového komplexu je také rozlehlý park s dalšími stavbami. Návrat do Petrohradu, odpoledne individuální volno nebo možnost návštěvy například Ruského muzea, podvečerní procházka nebo projížďka lodí po něvských kanálech. Nocleh v hotelu.

6. den: Po snídani možnost návštěvy Ermitáže (s místním průvodcem), jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Odpoledne výlet do světoznámého Petrodvorce – nádherného palácového komplexu Petra Velikého, jehož zahrady končí až „v moři“. Prohlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.

7. den: Dopoledne individuální volno v Petrohradě, v časných odpoledních hodinách transfer od hotelu na letiště Pulkovo a odlet linkou do Prahy nebo Vídně. Možnost transferu autokarem do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku do Moskvy a z Petrohradu, letištní taxy a palivový příplatek cca 2 300 Kč (částka může podléhat změnám), transfery z letiště do hotelu a zpět, 3x ubytování v hotelu *** v Moskvě, 3x ubytování v hotelu *** v Petrohradě, cestu rychlovlakem nebo letecky z Moskvy do Petrohradu, 6x snídani, služby průvodce CK a místního průvodce, dopravu autokarem dle programu a pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění (nutné k vyřízení víza, lze sjednat v CK), vstupy a fakultativní výlety, skupinové vízum do Ruska 2 100 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět.

Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč; Puškin (Carskoje Selo) a Jantarová komnata s místním průvodcem 610 Kč; Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla 210 Kč; Petrodvorec, palác a zahrady 790 Kč; výlet do Sergijeva Posadu 690 Kč; prohlídka Kremlu 400 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.

Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza do Ruska je nezbytné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní před odletem, kdy je potřeba dodat do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu a jedno pasové foto.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!