Lotrinsko • Maginotova linie • Verdun • Normandie

Termín | 31. května – 7. června 2017
Cena | 9 990 Kč – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji | 9 410 Kč – ubytování ve trojlůžkovém pokoji | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 980 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov

Speciální tématický zájezd pro milovníky vojenské historie s odborným průvodcem, volně navazuje na populární zájezd Francie válečná. Vydáme se opět po trase od Maginotovy linie přes Verdunské bojiště k plážím vylodění spojenců v Normandii, ale prohlédneme si nová bojiště, muzea a pietní místa, zažijeme oslavy 73. výročí Dne D.

1. den: Odjezd z Brna v 6.00 přes Prahu, Plzeň a Německo do Francie, nocleh v Lotrinsku.

2. den: Vydáme se po Maginotově linii. Navštívíme malou tvrz Bois Karre, která je monoblokem, přejedeme k největší tvrzi Maginotovy linie Hackenberg s 19 bloky a 10 km podzemních galerií. Část prohlídky pod zemí absolvujeme elektrickým vláčkem. Prohlédneme si pevnost Fort Guentrage, vybudovanou Němci pro posádku více než 2000 mužů. Po 1. světové válce se pevnost ve 30. letech stala součástí Maginotovy linie. Přejezd na nocleh k Verdunu.

3. den: Dopoledne si prohlédneme bojiště u města Verdun, navštívíme symbol francouzského hrdinství pevnost Fort de Vaux, která v červnu 1916 odolávala 7 dní náporu německé 50. divize, a projdeme si část verdunského bojiště (forty, baterie, kasemata, zákopy). Přejezd do Vouziers-Chestres, kde se pokloníme 320 československým vojákům padlým v 1. světové válce. Nocleh u Remeše.

4. den: Přejezd do Normandie. Navštívíme německou pobřežní dělostřeleckou baterii Merville, o kterou 6. 6. 1944 svedli těžké boje výsadkáři 9. výsadkového praporu, kterému velel podplukovník Terence Otway. Fakultativní večeře a nocleh v Caen.

5. den: Vydáme se na poloostrov Cotentin, kde si prohlédneme německé pobřežní baterie: Azeville, jejíž kasematy jsou spojeny 350 metry podzemních chodeb, a Crisbecq, která svými děly Škoda ráže 210 mm ostřelovala plavidla směřující k vyloďovací pláži Utah Beach, kterou také navštívíme. Zde si prohlédneme památník generála Philippa Leclerca, který se zde 30. 7. 1944 vylodil s jednotkami 2. obrněné divize. Zastavíme se v tradičních místech oslav Dne D a prožijeme neopakovatelnou atmosféru dobových vojenských ležení, vojenské techniky a zbraní. Prohlédneme si Muzeum vylodění na Utah Beach a pozůstatky pobřežního opevnění. Návrat do Caen, fakultativní večeře, nocleh.

6. den: Zajedeme k vyloďovací pláži Juno Beach, kde se vylodily kanadské jednotky. Cestou se zastavíme v Douvres-Délivrande u německého radaru Würsburg-Riese. Prohlédneme si další část pobřežního opevnění, legendární tank One CharlieCentre Juno Beach – muzeum kanadských jednotek. Zde ukončíme návštěvu Normandie a opustíme oslavy vylodění, přesuneme se do Champagne na nocleh v okolí Remeše.

7. den: Ráno se vydáme na prohlídku tzv. vodní Maginotovy linieBarstu, kde je i unikátní protitankový vagon a dělostřelecká kasemata La Costaude. Prohlídka pěchotní tvrze Fort CassoRohrbachu tvořené třemi bloky, přejezd. Nocleh.

8. den: Ráno odjezd do ČR, návrat přes Prahu do Brna do 22:00.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 7 noclehů v hotelu typu Première Classe a F1, průvodce CK a služby odborného průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné, stravování, cestovní pojištění (lze sjednat v naší CK).
Fakultativně | 7 snídaní v hotelu za 980 Kč, cena večeří bude upřesněna.
Poznámky | minimální počet 35 účastníků, program 5. a 6. dne může být přizpůsoben programu oslav 73. výročí vylodění.
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!