S výlety do Sergijeva Posadu, Puškinu a Petrodvorce

Termín | 14.–21. července 2017
Cena | 26 990 Kč (včetně letištních tax)

1. den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Petrohradu. Transfer do hotelu, možnost společné večerní procházky. Nocleh.

2. den: Po snídani pěší a autokarový okruh Petrohradem s místním průvodcem a prohlídkou nejzajímavějších památek města: nábřeží Něvy s řadou mostů, Petropavlovská pevnostkatedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, nejživější tepně města – tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadlachrám Srdce Ježíšova… Odpoledne možnost další procházky po městě. Nocleh.

3. den: Po snídani výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), kde se nachází nádherný barokní palác Alžběty a Kateřiny Veliké, ve kterém můžeme mimo jiné obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty, která záhadně zmizela za 2. světové války. Součástí palácového komplexu je také rozlehlý park s dalšími stavbami. Návrat do Petrohradu, odpoledne individuální volno či možnost návštěvy například Ruského muzea nebo projížďky lodí po petrohradských kanálech. Podvečerní procházka, nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani možnost návštěvy Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Oběd, odpoledne výlet do Petrodvorcepalácového komplexu Petra Velikého, jehož zahrady „končí až v moři“. Prohlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.

5. den: Po snídani uvolnění pokojů, dopoledne individuální volno v Petrohradě, v odpoledních hodinách odjezd rychlovlakem do Moskvy. Ubytování v hotelu. Nocleh.

6. den: Celodenní program v Moskvě – první seznámení s ruskou metropolí, projížďka monumentálním moskevským metrem s prohlídkou nejzajímavějších stanic, připomínajících barokní paláce. Rudé náměstíchrámem Vasila Blaženého, který nechal postavit car Ivan Hrozný na počest dobytí Kazaně a jehož originální architektura je inspirována původními tatarskými památkami Kazaňského chanátu, dále obchodní centrum GUM, Velké divadloManéž, vyhlídka na Vrabčích horáchLomonosovovy univerzity, chrám Krista Spasitele, Novoděvičí klášter ze 16. století s hroby významných ruských osobností, Kreml – sídlo prezidenta a vlády, prohlídka skvostů ve zbrojnici a hrobek carů v kremelských chrámech, navečer možnost procházky po Arbatu, centru umělců a hudebníků. Návrat do hotelu, nocleh.

7. den: Po snídani individuální program v Moskvě nebo možnost půldenního výletu do Sergijeva Posadu, centra ruské pravoslavné církve – poutní místo, vzdálené 75 km od Moskvy (památka UNESCO). V roce 1345 zde byl sv. Sergejem založen klášter Nejsvětější Trojice. V 16. století zde byly vybudovány masivní hradby a impozantní chrám Nanebevstoupení. V době obléhání Moskvy tu pobýval i car Petr Veliký. Oběd v místní restauraci, návrat do Moskvy, možnost další procházky s průvodcem. Návrat do hotelu, nocleh.

8. den: Dopoledne individuální volno v Moskvě, v časných odpoledních hodinách transfer od hotelu na letiště a odlet linkou do Prahy nebo Vídně, případně Bratislavy.

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a z Moskvy, letištní taxy a palivový příplatek cca 2 300 Kč (může podléhat změnám), transfery z letiště do hotelu a zpět, 3x ubytování v hotelu *** v Moskvě, 4x ubytování v hotelu *** v Petrohradě, cestu rychlovlakem Petrohrad-Moskva, 7x snídani, služby průvodce CK a místního průvodce, dopravu autokarem dle programu a pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy a fakultativní výlety, skupinové vízum do Ruska 2 100 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.

Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč; Carskoje Selo a Jantarová komnata s místním průvodcem 610 Kč; Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla 210 Kč; Petrodvorec, palác a zahrady 790 Kč; výlet do Sergijeva Posadu s obědem 790 Kč; prohlídka Kremlu 350 Kč.

Upozornění | pro vyřízení víza je nutno přihlásit se nejpozději 30 dní před odletem, kdy je potřeba dodat do CK cestovní pas platný nejméně 6 měsíců od data ukončení zájezdu a 1 pasové foto.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!