Kaunas • Trakai • Vilnius • Riga • Gauja • Novgorod • Petrohrad • Tallinn • Kurská kosa • Nerija

Termín | 1.–11. srpna 2019
Cena | 14 890 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, jízda směr Český Těšín, Katovice, Varšava. Odpoledne prohlídka zrekonstruovaného historického centra Varšavy (UNESCO) – Starý Rynek, Barbakan, Krakovské předměstí, pro zájemce individuální návštěva Královského zámku. Večer ubytování v hotelu severně od Varšavy. Nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do Kaunasu, bývalého hlavního města Litvy ležícího na soutoku dvou Vilniusnejvětších litevských řek NerisuNěmenu. Prohlídka památek města: hrad nad soutokem, chrám sv. Petra a Pavla – nejranější gotická stavba v Litvě, barokní radnice, nazývaná pro svou barvu a 53 metrů vysokou věž Bílá Labuť a jedinečné muzeum čertů. Odjezd do národního parku Trakai, jehož dominantou je hrad na ostrově uprostřed jezera Galvė, někdejší sídlo litevských velkoknížat. Poté přejezd do hlavního města Vilniusu – toto město, jež svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, má asi 600 000 obyvatel a je chráněnou oblastí UNESCO. Nejvýznamnější památky: Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Večer ubytování ve Vilniusu.

3. den: Po snídani odjezd do Lotyšska. Cestou návštěva zámku Rundāle (exteriér), jehož architekt B. F. Rastrelli proslul především stavbou Ermitáže v Petrohradě. Odjezd do Rigy – prohlídka hlavního města Lotyšska. Téměř miliónové město oslavilo v roce 2011 už 810 let od svého založení a jeho historické jádro se pyšní řadou rekonstruovaných památek. Rižský dóm je největším chrámem v Pobaltí. Bývalý hrad livonských rytířů je dnes sídlem lotyšského prezidenta. Věž chrámu sv. Petra nabízí nádherný výhled na celé město. Ubytování v oblasti Rigy.

Gauja4. den: Po snídani odjezd na jih do národního parku Gauja. Jedná se o chráněné údolí stejnojmenné řeky. Ve městě Sigulda se nachází zřícenina mohutného hradu Turaida. Přes most se dostaneme na druhou stranu řeky k dalšímu hradu. Prohlédneme si i Cēsis, jedno z nejstarších a nejkrásnějších měst Lotyšska. Pokračování na ruské hranice. Navečer prohlídka města Pskov, které patří k nejstarším ruským městům a je zmiňováno již v Nestorově letopisu Novgorodz roku 903. Dochovalo se zde velké množství církevních památek. Ubytování a nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Velikého Novgorodu – starobylé město v západním Rusku, zhruba 160 km jihozápadně od Petrohradu, je centrem Novgorodské oblasti, žije zde 217 000 obyvatel. Roku 1992 bylo historické jádro
Novgorodu zapsáno na seznam UNESCO. Sídlí zde několik muzeí, mezi nejvýznamnější památky patří Petrohradzdejší Kreml a starobylý chrám svaté Sofie. Po prohlídce města odjezd do Petrohradu. Ubytování a nocleh.

6. den: Celý den v Petrohradě, okružní jízda s místním průvodcem s prohlídkou nejzajímavějších památek města, nábřeží Něvy s celou řadou mostů, opravená Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, který je nejživější tepnou města, tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova Mariinského divadlachrám Srdce Ježíšova. Odpoledne výlet do Puškinu, kde se nachází nádherný palác Carskoje Selo, ve kterém můžeme obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty a nádherné zahrady. Návrat do Petrohradu, podvečerní procházka, nocleh v hotelu.

Aurora7. den: Po snídani možnost návštěvy Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Odpoledne možnost návštěvy kláštera Alexandro-Něvská lávra, klášterapaláce ve Smolném, odkud byla řízena roku 1917 bolševická revoluce, zastávka u slavného křižníku Aurora. Navečer procházka po dalších pamětihodnostech města. Nocleh v hotelu.

8. den: Po snídani odjezd do světoznámého Petrodvorce. Jde o nádherný palácový komplex Petra Velikého, jehož zahrady „končí až v moři“. Poté cesta k estonské hranici, prohlídka 700 let starého hraničního města Narva, kterému vévodí mohutná pevnost. Nocleh v hotelu v Estonsku.

9. den: Po snídani prohlídka Tallinnu – metropole Estonska, které je opravdovou perlou středověké architektury. Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami, v nichž se dochovalo 26 obranných věží. Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad, odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Lze též navštívit park Kadriorg se zámeckou rezidencí cara Petra Velikého. Odpoledne odjezd směr Riga, dále překročení litevských hranic. Po cestě zastávka u Vrchu křížů – nejposvátnějšího místa všech Litevců. Ubytování na území Litvy.

Nerija10. den: Po snídani odjezd k moři, do třetího největšího města Litvy Klaipėdy, které je jediným přístavem v zemi. Odtud trajektem na Kurskou kosu. Návštěva národního parku Nerija s unikátní přírodní scenérií, tvořenou až 50 metrů vysokými písečnými dunami. Na celé pobřeží je z moře vyplavováno takzvané baltské zlato – jantar. Během povinné devítihodinové přestávky ve městě Nida turistika po dunách, prohlídka rybářského městečka, procházka po pobřeží k prázdninovému domu spisovatele Thomase Manna, možnost odpočinku a koupání na písečných plážích. Ve večerních hodinách trajekt zpět do Klaipėdy. Noční cesta do ČR.

11. den: Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 9x ubytování v hotelech*** se snídaní, služby průvodce, služby místního průvodce v Rusku, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | skupinové vízum do Ruska 2 300 Kč, cestovní pojištění, vstupy.

Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč, Carskoje Selo s Jantarovou komnatou 610 Kč, Petropavlovská pevnost 210 Kč.

Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní před odjezdem, kdy je potřeba dodat do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu a jedno pasové foto.

Nástupní místa:

  • Zlín | Kroměříž | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Hranice | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Český Těšín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!