Oslo • Lillehammer • Trondheim • Snasa • Laksfossen • Narvi • Vesterály • Lofoty • Å • Åndalsnes • Geiranger • Hamar

Termín | 8.–18. srpna 2018
Cena | 18 450 Kč

oslo1. den: Odjezd v dopoledních hodinách z Brna do Německa, večer nalodění na trajekt do Švédska, noční plavba.

2. den: Dopoledne přejezd Švédskem – zastávka v některé z typických rybářských vesniček západního pobřeží do hlavního města Norska Oslo – prohlídka centra města včetně přístavu, večer přejezd kolem jezera Mjosa na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani návštěva skanzenu lidové Laksfossenarchitektury, pokračování přes Dombås do královského města Trondheimu – návštěva katedrály Nidaros s korunovačními klenoty norských králů, ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani celodenní putování na sever, zastávka u jezera Snasa, odpoledne zastávka na řece Vefsna u vodopádů Laksfossen (Lososí schody), pozdě odpoledne přejezd polárního kruhu, večer přejezd přes Tysfjord na ubytování v oblasti HenningsvarNarviku.

5. den: Po snídani celodenní putování se zastávkami oblastí souostroví Vesterály s řadou romantických přístavů severu přes Sortland panoramatickou cestou podél fjordu přes Stokmarkens do Melbu, k večeru trajekt do Fiskebu a pokračování do přístavu Kabelvåg na Lofotech, nocleh.

6. den: Po snídani celodenní pobyt na Lofotských Svolvarostrovech, dopoledne prohlídka Kabelvågu, typické dřevěné domky, roubený kostel, muzeum Lofot. Před polednem odjezd přes vesničku Henningsvær na mysu s výhledem na moře i Lofoty, odpoledne pokračování do nejjižnějšího místa souostroví, městečka Å – během dne návštěva typických rybářských osad NussfjordMoskenes, pozdě večer návrat na nocleh.

7. den: Po snídani dopoledne volno v Kabelvågu, Geirangerodpoledne návštěva sousedního malebně položeného Svolværu s unikátní skálou, tzv. Svolværskou kozou, volno k procházkám, k večeru odjezd lodí přes TrollfjordVestfjord na pevninu, noční přejezd na jih Norska.

8. den: Odpoledne příjezd do rybářského městečka Åndalsnes ve fjordu, ubytování, volno k individuálním procházkám, nocleh.

Lillehammer9. den: Po snídani pokračování panoramatickou cestou trollů (norských horských skřítků) k fjordu Geiranger – volno, možnost projížďky k vodopádu Sedm sester, pěší procházky v okolí fjordu, odpoledne pokračování panoramatickou cestou přes městečko Lom k hlavnímu městu Oslo, ubytování, nocleh.

10. den: Po snídani odjezd přes středisko zimních sportů Lillehammer – zastávka s prohlídkou, pozdě odpoledne pokračování na jih Švédska, noční trajekt do Německa.

11. den: Dopoledne přejezd Německem do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 7x ubytování v mládežnických hotelech (převážně čtyřlůžkové pokoje), 7x snídaně, trajekty, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!