Podzimní autokarový zájezd do Toskánska

Termín | 26. – 30. října 2018 (5 dní /3 noclehy)
Cena | 6 300 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných odpoledních hodinách (cca 14:00). Cesta Brno – Mikulov – Vídeň a dále přes Rakouské Alpy do Itálie. Ubytování a nocleh.

2. den: Po snídani odjezd směr Florencie. Příjezd autobusem na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra Florencie. Prohlídka centra: Piazza della Signoria, Palazzo VecchioLoggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). Večer odjezd na ubytování.

3. den: Po snídani průjezd malebnou krajinou Toskánska do městečka San Gimignano, které je jedním z nejatraktivnějších míst v Toskánsku. Prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi. Poté město Siena – prohlídka architektonického komplexu centra. Město je rozděleno na čtvrtě zvané kontrády, které nesou jména heraldických figur (Vlčice, Jednorožec, Orel…) a každoročně spolu soutěží na náměstí del Campo v dostizích ve středověkých krojích. Návrat na ubytování.

4. den: Po snídani Lucca – malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho. Přesun vlakem do Pisy (3,60 €) – město proslavené Šikmou věží, původně etruské obchodní centrum, kterým protéká řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí ojedinělá skupina staveb: Dóm, Šikmá věž a Baptisterium. Navečer volno v centru města a poté přesun vlakem zpět do Luccy a odjezd zpět do ČR.

5. den: Návrat do Brna v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování v hotelu se snídaní, pojištění CK pro případ úpadku a služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, cestovní pojištění, případné pobytové taxy, místní dopravu.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!