Termín | 27. dubna – 1. května 2018
Cena | 4 990 Kč

1. den: Odjezd z Brna ve 13.00 h, cesta po D1 na Prahu s jednou zastávkou na občerstvení, dále přes Karlovy Vary, cestou krátká zastávka na hřbitově v Lánechhrobu T. G. Masaryka a jeho rodiny, až do Chebu, ubytování v hotelu v centru města, individuální večeře a procházka po krásně osvětleném centru Chebu.

2. den: Po snídani prohlídka historického jádra Chebu – historické náměstí se Špalíčkem, dům-muzeum Albrechta z Valdštejna, v němž byl zavražděn, trosky chebského hradu. Před polednem odjezd z Chebu do Národní přírodní rezervace Soos, zde nenáročná túra (spíše procházka) po naučné stezce přes slatiny a rašeliniště (v prostoru možnost oběda). Odpoledne přejezd do nedalekých Františkových Lázní, prohlídka lázní a lázeňského parku, ochutnávka pramenů, možnost večeře. Večer návrat do Chebu.

3. den: Po snídani cesta na hrad Loket. Poté přes Horní Slavkov (nejstarší česká porcelánka) do Bečova nad Teplou, zde prohlídka zámku včetně relikviáře sv. Maura, přejezd do nedaleké obce Teplá, kde návštěva premonstrátského kláštera, jenž se díky péči opata rok od roku vylepšuje (okruh klášterem s komentářem). Možnost pozdního oběda v klášterní restauraci. Přejezd do slavných Mariánských Lázní, prohlídka lázní i parku včetně „zpívající fontány“. Ubytování v hotelu v Mariánských Lázních.

4. den: Po snídani přejezd do Německa, zastávka v Bayreuthu, někdejším hlavním městě Horních Frank, barokní Nový zámek, barokní kašna, Wagnerův dům – působiště skladatele Richarda Wagnera, slavná barokní Markrabská opera – dějiště premiér Wagnerových oper. Bamberk (památka UNESCO), nejrozsáhlejší a nejlépe dochované městské historické centrum v Německu, zdejší úzké uličky, starobylé domy a romantická zákoutí mnohdy připomínají starou Prahu. Románsko-gotický Kaiserdom, dva biskupské paláce, renesanční Starý dvůr, barokní Nový dvůr a vodní radnice. Návrat na ubytování.

5. den: Po snídani cesta na zámek v Lázních Kynžvart, sídlo mocného kancléře Clemense Metternicha, prohlídka empírového zámku. Přejezd busem z Kynžvartu do Plzně, cestou zastávka u klášteraKladrubech (mistrovské dílo Jana Blažeje Santiniho ve stylu barokní gotiky). Prohlídka historického centra Plzně: masné krámy, kostel sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v Česku, renesanční radnice a Velká synagoga a pro zájemce exkurze v pivovaru Prazdroj včetně degustace plzeňského piva. Cesta přes Prahu zpět do Brna, příjezd do 22. hodiny.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním klimatizovaným autokarem, 4x ubytování v hotelích, 4x snídani, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | další stravu, vstupy, pojištění do zahraničí.
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!