Termíny | 8.–14. května | 24.–30. září 2020 Cena | 38 950 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 400 Kč

Beijing-Night1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) přes některou evropskou metropoli do Pekingu.

2. den: Přílet do metropole Čínské lidové republiky Pekingu, transfer do hotelu, projížďka cyklorikšami po starém městě s tradičními úzkými uličkami zvanými chutongy, oběd nebo večeře (dle hodiny nam neb klidupříletu), nocleh v hotelu v Pekingu.

3. den: Po snídani prohlídka slavného Náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men Kuang-čchang), největšího náměstí na světě, s mauzoleem komunistického vládce Mao Ce-tunga, po obědě prohlídka císařského paláce, zvaného Zakázané město, odkud od roku 1420 vládli Říši středu císaři dynastie Ming a Čching, poté odjezd na proslulou nákupní třídu Wang-fu-ťing Beijing-forbidden city(Studna princova domu), volno k prohlídce tržiště suvenýrů, v jeho blízkosti je pak známá jídelní ulička, kde lze ochutnat nejrůznější speciality místní kuchyně, včetně rožněných štírů, chobotnic, nebo mořských hvězdic. K večeři ochutnáte pekingskou kachnu. Návrat do hotelu na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani celodenní výlet na Velkou čínskou zeď, která se nachází 80 kilometrů severně od Čínská zeďPekingu. Jde o systém pevností a obranných zdí, postavených na obranu proti kočovným nájezdníkům. Poté oběd s možností prohlídky výroby měděných předmětů – váz a mís, zdobených emailem, odpoledne návštěva Údolí hrobek v obvodu Čchang-pching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie Ming, procházka po Svaté cestě střežící příchod k hrobkám, prohlídka jedné z hrobek. Návrat do Pekingu, nocleh v tomtéž hotelu.

5. den: Po snídani prohlídka Letního paláce most(Ji-che-jüan), palácového komplexu pod Horou dlouhověkosti (Wan-šou), omývané uměle zbudovaným jezerem, přes které se klene impozantní Mramorový most sedmnácti oblouků. Po obědě návštěva manufaktury na výrobu říčních perel, dále zastávka u Olympijského stadionu (LOH 2008) zvaného Ptačí hnízdo, večer možnost představení kung-fu nebo opery.

6. den: Po snídani návštěva Chrámu Nebes, ve TempleHeavenkterém od roku 1420 obětovali císaři dynastie Ming a Čching za dobrou úrodu, odpoledne návštěva čajovny, spojená s ochutnávkou a prodejem čaje, poté návštěva lámaistického kláštera, večeře, nocleh v hotelu v Pekingu.

7. den: Transfer z hotelu na letiště, odlet do Evropy s přestupem, přílet zpět možný i v ranních hodinách 8. dne. Pro zájemce možnost transferu z letiště do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Pekingu a zpět, transfery a vstupy dle programu, 5 noclehů v hotelu *** v Pekingu s polopenzí (bez nápojů), čínského i českého průvodce (doprovází skupinu již z Brna), pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, poplatek za vízum cca 2 980 Kč (vyřídí naše CK), spropitné cca 30 USD na osobu, vstupenku na Kung Fu Show nebo Pekingskou operu cca 30 €.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!