Jednodenní turistika

Termíny | 18. dubna | 11. července | 8. srpna | 10. října 2020 Cena | 650 Kč Slevy | 620 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

6.00 odjezd směr Pohořelice, Mikulov nebo Znojmo, Grein.
WerfensteinCelodenní turistika (asi 15 km) oblastí Donausteig v oblasti Waldviertel. Výstup Vlčí roklí kolem divokých vodopádů až ke zřícenině hradu s výhledy na okolní lesy a kopce vypínající se nad Dunajem. Poté procházka horskými loukami ve výšce 800 m. Sestup podél potoka Griessenbach soutěskou Tichých skal, v níž se nachází mnoho kamenných útvarů s tvářemi mlčících obrů, k vodopádu pod tajemnou zříceninu hradu Werfenstein. Uvidíme několik technických památek, starý železniční viadukt, vodní mlýn a jiné zajímavosti. U ústí potoka do Dunaje si odpočineme v romantické hospůdce ve Starém mlýně. Možnost delší a kratší trasy.
18.00 odjezd zpět do ČR, 21.30 předpokládaný návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

[ad name=“prihlaste-se“]