G. Verdi – Macbeth 

 

Termín | 16. – 19. června 2023   
Cena | 16 300 Kč + cena vstupenky do divadla alla Scala (do 300 €)   

1. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště do Vídně, odlet pravidelnou linkou na letiště Milano-Bergamo, transfer do hotelu, po ubytování v hotelu odjezd MHD do centra Milána, pěší okruh městem s průvodcem – hlavní náměstí s gotickým dómem, pasáž, divadlo alla Scala, exteriéry hradu Castello Sforzesco s parkem, poté volný prostor k prohlídce města a volno k nákupům, průvodce zorganizuje pro zájemce i společnou návštěvu galerie Pinacoteca di Brera, individuální večeře.  

2. den: Po snídani v hotelu opět cesta MHD do centra města – dokončení okruhu městem s průvodcem, individuální oběd, odpoledne návrat do hotelu k převlečení a odpočinku, odjezd MHD nebo taxi do divadla alla Scala na představení opery – začátek ve 20.00, délka představení cca 3 hodiny. 

3. den: Po snídani individuální program v Miláně (možnost navštívit i kostel Santa Maria delle Grazie s freskou Poslední večeře Páně Leonarda da Vinci) nebo fakultativní výlet vlakem k jezeru Lago Maggiore do malebného městečka Stressa a po jeho prohlídce plavba lodí k nedalekým Borromejským ostrovům, na ostrově Isola Bella lze navštívit biskupský palác s nádherným interiérem a zahradou, návrat do Milána pozdě večer. 

4. den: Po snídani odjezd autobusem do Bergama, prohlídka dolního i horního města, v poledne odjezd na letiště, odlet do Brna. 

 

Cena zahrnuje | transfer na letiště ve Vídni, zpáteční letenku Vídeň – Milano- Bergamo – Brno včetně příručního zavazadla s hmotností do 8 kg, 3 × nocleh v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím, transfery italským autobusem, dvoudenní jízdenku MHD v Miláně, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnujepojištění, vstupenku do divadla (zajistíme v CK dle přání klienta), příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč, fakultativní výlet k Lago Maggiore (železniční jízdenka cca 20 € + loď).