Giuseppe Verdi – Maškarní ples

Termín | 10.–13. července 2020
Cena | 13 800 Kč + cena vstupenky do divadla alla Scala (cca 300 €)

1. den: Odlet z Brna pravidelnou linkou na letiště Milano–Bergamo, transfer do hotelu, po ubytování v hotelu odjezd MHD do centra Milána, pěší okruh městem s průvodcem – hlavní náměstí s gotickým dómem, pasáž, divadlo alla Scala, exteriéry hradu Castello Sforzesco s parkem, odpoledne návrat do hotelu k převlečení a odpočinku, odjezd MHD nebo taxi do divadla alla Scala na představení opery Giuseppe Verdiho Un ballo in maschera (Maškarní ples) – začátek ve 20.00, délka představení cca 3 hodiny.

2. den: Po snídani v hotelu opět cesta MHD do centra města – dokončení okruhu městem s průvodcem, individuální oběd, poté volný prostor k prohlídce města a volno k nákupům, průvodce zorganizuje pro zájemce i společnou návštěvu galerie Pinacoteca di Brera, individuální večeře.

3. den: Po snídani individuální program v Miláně (možnost navštívit i kostel Santa Maria delle Grazie s freskou Poslední večeře Páně Leonarda da Vinci) nebo fakultativní výlet vlakem k jezeru Lago Maggiore do malebného městečka Stressa a po jeho prohlídce plavba lodí k nedalekým Borromejským ostrovům, na ostrově Isola Bella lze navštívit biskupský palác s nádherným interiérem a zahradou, návrat do Milána pozdě večer.

4. den: Po snídani odjezd autobusem do Bergama, prohlídka dolního i horního města, v poledne odjezd na letiště, odlet do Brna.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Brno – Milano – Bergamo včetně příručního zavazadla s hmotností do 8 kg, 3x nocleh v hotelu *** se snídaní, transfery italským autobusem, dvoudenní jízdenku MHD v Miláně, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupenku do divadla (zajistíme v CK dle přání klienta), příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč, fakultativní výlet k Lago Maggiore (železniční jízdenka cca 20 € + loď).

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!