Fakultativně opera i balet v Mariinském divadle v rámci festivalu Hvězdy bílých nocí 

Termíny | 1.–6. července 2021
Cena | 18 970 Kč | pro abonenty Národního divadla Brno a členy SPNdB 18 470 Kč
Příplatek | jednolůžkový pokoj za 730 Kč / noc

1. den: Sraz na letišti v Praze, v dopoledních hodinách odlet do Petrohradu, přílet na letiště Pulkovo, transfer do hotelu, ubytování, večer pro zájemce krátká procházka městem po Něvském prospektu, návrat do hotelu metrem, nocleh.

2. den: Po snídani v hotelu autokarový i pěší okruh městem s průvodcem: Smolenský chrám, nábřeží řeky Něvy, budova Admirality, Něvský prospekt, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, divadlo, chrám Krista Spasitele na krvi, náměstí Umění a další. Poté volno k individuálnímu programu nebo fakultativně návštěva ErmitážePetropavlovské pevnosti, pozdě odpoledne průvodce organizuje pro zájemce plavbu lodí s výkladem po řece Něvě a petrohradských kanálech MojkaFontanka, popřípadě i společnou večeři v luxusnější restauraci s programem, návrat do hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu celý den volno k individuálnímu programu (muzea a galerie, nákupní centra, módní butiky) nebo pro zájemce fakultativně výlet autokarem do města Puškin (dříve Carské Selo), návštěva barokního paláce careven AlžbětyKateřiny Veliké včetně slavné Jantarové komnaty (kopie nacisty ukradeného souboru) a parku, odpoledne návrat do Petrohradu – pozdě odpoledne cesta do Ermitážního divadlaZimním paláci na představení baletu P. I. Čajkovského Labutí jezero (fakultativní program), nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani v hotelu individuální program v „Benátkách severu“ nebo pro zájemce fakultativní výlet do slavného Petrodvorce (Petergof – palác cara Petra I. Velikého) na mořském pobřeží  s překrásným parkem, návrat do hotelu, večer fakultativně návštěva představení v Mariinském divadle v rámci festivalu Bílé noci. O půlnoci možnost okruhu nočním Petrohradem včetně zhlédnutí zvedání mostů nad Něvou – organizuje na místě průvodce CK.

5. den: Po snídani celý den volno v Petrohradu k individuálnímu programu (např. Ruské muzeum, Vojensko-námořní muzeum, Jusupovský palác, nákupní galerie, Letní sad, Michailovský sad atd.).

6. den: Po snídani možnost návštěvy kláštera Alexandra Něvského včetně přilehlých hřbitovů, kde jsou pohřbeny nejvýraznější osobnosti ruské kultury, umění i vědy, kolem poledne odjezd na letiště Pulkovo a odlet do Prahy, po příletu transferu autokarem do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a zpět, 5×nocleh v hotelu **** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, služby českého a místního průvodce, dopravu busem dle
programu a pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického víza do Ruské federace 490 Kč (možnost změn), komplexní pojištění, vstupné a fakultativní výlety, dopravu autokarem z Brna
na letiště a zpět, vstupenky na divadelní představení.

Fakultativně | Ermitáž a Petropavlovská pevnost 1 870 Kč (součást okruhu s průvodcem), Carskoje Selo (Puškin) a Jantarová komnata s průvodcem 1 480 Kč, Petrodvorec autobusem – palác a zahrady 990 Kč. Příplatek na jednolůžkový pokoj 730 Kč/noc. Vstupenka na představení Labutí jezero v Ermitážním divadle 3 460 Kč. Nabídka Mariinského divadla bude zájemcům zaslána v průběhu jara.

Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové foto. Foto stačí zaslat elektronicky. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.