5 dní / 4 noci v hotelu *** v blízkosti metra 

Termín | 15.–19. září 2022
Cena | 13 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 800 Kč

1. den: Odpoledne odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Atén, po příletu transfer do hotelu, ubytování.

2. den: Po snídani prohlídka nejslavnější dominanty města – vrchu Akropole. Na úpatí zastávka u Dionýsova divadla z 5. století př. n. l. Akropole vás přivítá monumentální bránou Propylají, posvátnou stezkou pak projdete kolem pozůstatků dalších chrámů. Nejzachovalejším a největším je samotný Parthenon, dokončený roku 438 před n. l. Poté chrám Erechtheion, zdobený sloupovím karyatid – šesti dívčích postav. Možnost návštěvy moderního Muzea Akropole. Cesta z pahorku vede do nejstarší čtvrti města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů. Nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani pokračování prohlídky města: centrum tvoří náměstí Syntagma a Omonia. Dominantou Syntagmy je budova parlamentu, před kterým probíhá střídání stráží v typických stejnokrojích. Za parlamentem se rozkládají rozsáhlé Národní zahrady, park založený královnou Amálií. Poblíž se nalézají zbytky největší řecké svatyně – chrámu Dia Olympského. Dále čtvrť Monastiraki s řadou stánků a obchůdků nabízející ovoce, koření, med, olivy, místní pálenku ouzo a všemožné suvenýry. Na západ od rušného tržiště se nachází archeologické naleziště Kerameikos. Odpoledne strávíme v proslulém Archeologickém muzeu.

4. den: Po snídani buď individuální volno v Aténách nebo fakultativní celodenní výlet do přístavu Pireus – z centra města nás moderní metro doveze do přístavu za necelých 20 minut. Na procházkách po nábřežích můžete obdivovat snad všechny typy lodí, pro suchozemce jsou fascinující zejména velké trajekty, spojující pevninu s ostrovy v Egejském moři. Mimo přístav lze navštívit Helénské námořní muzeum, Archeologické muzeum nebo katedrálu Agia Triada. Určitě také nepohrdněte nabídkou některé ze zdejších taveren nebo kaváren k příjemnému posezení u skleničky ledového frappé v jedinečné přístavní atmosféře. Další možností je vydat se na nedaleké Saronské ostrovy – nejbližší ostrov Egina je vzdálen asi hodinu plavby trajektem.

5. den: Po snídani individuální volno, transfer na letiště, odlet z Atén, přílet do Vídně či Prahy.

Cena zahrnuje | letenku do Atén a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer do hotelu a zpět, 4x ubytování v hotelu *** v dosahu metra, 4x snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy do jednotlivých památek, jízdné MHD.

Fakultativně | transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, odbavené zavazadlo do 20 kg: 1 300 Kč.