5 dní / 4 noci v hotelu *** v blízkosti metra

Termín | 14. – 18. září 2023  
Cena | 15 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 800 Kč  

1. den: Odpoledne pro zájemce transfer autokarem na letiště v Praze/Vídni (bude upřesněno). Odlet do Atén, transfer do hotelu.

2. den: Po snídani prohlídka nejslavnější dominanty města – Akropole. Na úpatí zastávka u Dionýsova divadla z 5. století př. n. l. Akropole vítá návštěvníky bránou Propylají, cesta vede dál kolem chrámů, z nichž největší je Parthenon, dokončený roku 438 př. n. l. Poté chrám Erechtheion, zdobený sloupovím karyatid – šesti dívčích postav. Možnost návštěvy moderního Muzea Akropole. Cesta z pahorku vede do nejstarší čtvrti Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámemVěží větrů. Nocleh v hotelu. 

3. den: Po snídani pokračování prohlídky centra: náměstí Syntagma a Omonia. Dominantou Syntagmy je budova parlamentu, před kterým probíhá střídání stráží v typických stejnokrojích. Za budovou se rozkládají Národní zahrady, park založený královnou Amálií, poblíž zbytky největší řecké svatyně, chrámu Dia Olympského. Dále čtvrť Monastiraki s řadou stánků a obchůdků nabízejících med, olivy, pálenku ouzo a suvenýry. Na západ se nachází archeologické naleziště Kerameikos. Odpoledne strávíme v proslulém Archeologickém muzeu

4. den: Po snídani buď individuální volno v Aténách, nebo celodenní výlet do největšího řeckého přístavu Pireus – z centra nás tam moderní metro doveze za necelých 20 minut. Na nábřežích lze obdivovat snad všechny typy lodí, pro suchozemce jsou fascinující zejména velké trajekty, spojující pevninu s ostrovy v Egejském moři. Mimo přístav lze navštívit Helénské námořní muzeum, Archeologické muzeum nebo katedrálu Agia Triada. Určitě také nepohrdněte nabídkou některé ze zdejších taveren či kaváren k příjemnému posezení u skleničky ledového frappé v jedinečné přístavní atmosféře. Další možností je vydat se na nedaleké Saronské ostrovy – nejbližší Egina je vzdálena asi hodinu plavby trajektem. 

5. den: Po snídani individuální volno, transfer na letiště, odlet z Atén, přílet do Vídně či Prahy, pro zájemce možnost transferu autokarem do Brna za příplatek. 

Cena zahrnuje | letenku do Atén a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu *** v dosahu metra, 4 × snídani, průvodce, pojištění CK. 

Cena nezahrnuje | vstupy, MHD, pojištění, transfer z Brna na letiště a zpět, odbavené zavazadlo do 20 kg: 1 300 Kč.