Cáchy • Lovaň • Waterloo • Gent  

Termín | 8. – 13. srpna 2023 
Cena | 8 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 790 Kč 

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách. Odpoledne návštěva Darmstadtu, nejvýznamnějšího města německé secese, jehož podobu formoval i opavský architekt Josef Maria Olbrich (Rezidenční zámek, náměstí LuisenplatzLudwigovým monumentem, výšina Matildenhöhe se secesními symboly města – HochzeitsturmAusstellungsgebäude a Ruskou kaplí). Ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka historického centra města Cáchy (Aachen) s katedrálou Panny Marie, založenou v 8. století Karlem Velikým. Pokračování do Belgie – Lutych (Liège) s katedrálou sv. Pavla, Valonskou královskou operou, palácem knížecích arcibiskupů nebo historickým schodištěm Montagne de Bueren vedoucím k městské citadele. Odpoledne příjezd do Lovaně (Leuven). Exkurze v pivovaru Stella Artois, z roku 1366. Prohlídka centra s radnicí, která je jednou z nejkrásnějších staveb pozdní brabantské gotiky, Univerzitní halou Katolické univerzity a s Dvorem bekyní (UNESCO).

3. den: Celodenní program v belgickém Valonsku. Prohlídka města Arlon s nejstarší belgickou synagogou a židovským hřbitovem, opevněným kostelem sv. Donáta nebo římskou věží ze 3. století. Poté návštěva jeskyní Grottes de Han-Sur-Lesse, jedné z největších turistických atrakcí Belgie. Přejezd do Charleroi se slavnou zvonici a uhelným dolem Bois de Cazier (UNESCO).

4. den: Dopoledne návštěva Waterloo, kde se v roce 1815 uzavřela kapitola napoleonských válek: Lví pahorek, muzeum voskových figurín, panorama bitvy. Odpoledne prohlídka Gentu: zvonice (UNESCO), hrad Gravensteen, katedrála sv. Bavona se slavným Gentským oltářem bratří van Eycků. Poté cesta za největší atrakcí belgického pobřeží – nejdelší tramvajovou linkou na světě, vedoucí v délce 68 km podél písečných dun a pláží mezi hranicemi s Francií a Nizozemskem. Z města De Panne asi hodinová cesta unikátní pobřežní tramvají Kusttram do přístavu Oostende, největších belgických lázní, kde se kromě přímořské promenády s výstavnými hotely, kolonádou nebo královskou rezidencí nachází též Fort Napoleon – pevnost postavená v dunách v obavách před britským útokem.

5. den: Celodenní program v Bruselu: katedrála sv. Michala, náměstí Grand Place (UNESCO) se středověkou radnicí, čůrající chlapeček Manneken-Pis, královský palác, královská muzea. Možnost společné cesty metrem k nově zrestaurovanému Atomiu – nejfotogeničtějšímu symbolu města. Večer odjezd zpět do ČR.

6. den: Příjezd do Brna kolem poledne. 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy (pivovar Stella Artois cca 8,50 €). 

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma