Brest • Mir • Ňasviž • Barysau • Vitebsk • Hrodno • Minsk 

Termíny | 10.–15. srpna 2021
Cena | 7 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 Kč

Bělorusko, turisty dosud nejméně objevená země Evropy s pohnutou historií a velmi příznivými cenami, skrývá pozoruhodné přírodní a architektonické klenoty, z nichž některé se nacházejí na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách směr Polsko. Zastávka ve městě Częstochowa, návštěva baziliky kláštera Jasna Góra se slavnou Černou Madonou – nejvýznamnější poutní místo našich severních sousedů. Odtud pokračování k Varšavě. Ubytování u běloruských hranic.

2. den: Po snídani příjezd do Hrodna, prohlídka centra s katedrálou sv. Františka Xaverského, kostelem sv. Borise z 12. století, Horním hradem nebo zámkem vybudovaným polským králem Augustem III. Odtud cesta k Lidskému hradu ze 14. století, postavenému litevským velkovévodou Gediminasem k obraně před Řádem německých rytířů. Pokračování do Minsku, ubytování.

3. den: Dopoledne cesta do města Barysaŭ, v jehož okolí se odehrála slavná napoleonská bitva na Berezině. Ve městě se nachází monumentální pravoslavná katedrála Zmrtvýchvstání Páně s mohutnou samostatně stojící zvonicí, celá vybudovaná z červených cihel. Pokračování do Vitebsku, jednoho z nejstarších slovanských měst, založeného v polovině 10. století kněžnou Olgou Kyjevskou. Zde zaujme především Gubernátorský palác, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, památník vojákům padlým ve 2. světové válce, letní sídlo malíře Ilji Repina nebo rodný dům Marca Chagalla s muzeem. Ubytování ve Vitebsku.

4. den: Dopoledne přejezd z Vitebsku do hlavního města Minsk. Prohlídka Starého městakatedrálou svatého Ducha, radnice zničená za cara Mikuláše I. a znovu vystavěná podle původních plánů, Národní pamětní kostel Všech Svatých, obelisk Vítězství na stejnojmenném náměstí, palác Nezávislosti, Běloruské národní divadlo opery a baletu, Ostrov slz s památníkem vojáků padlých v Afghánistánu. Nocleh.

5. den: Ráno cesta do města Mir, návštěva zámku mocného polsko-litevského rodu Radziwiłłů (UNESCO). Následně přejezd k nedalekému radziwiłłskému zámeckému komplexu v Ňasviži, který je též součástí světového dědictví UNESCO. Vodní zámek je hrází spojen s chrámem Corpus Christi, pohřebním místem rodu Radziwiłłů, považovaným za první barokní stavbu východní Evropy a první jezuitský kostel postavený podle vzoru legendárního římského Il Gesù. Poté zastávka v obci Мiеračoŭščyna, kde se kromě paláce Puslovských nachází rodný dům polského národního hrdiny Tadeusze Kościuszka. Ubytování v Brestu.

6. den: Dopoledne prohlídka historického města Brest s mohutnou pevností, centrem odporu Rudé armády za 2. světové války. Odjezd do Česka. Příjezd do Brna v pozdních nočních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelech *** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, vízum 1 600 Kč (kvůli vyřízení je nutné přihlásit se nejpozději 20 dní před odjezdem).

Fakultativně | 3 večeře za 890 Kč.

Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Přerov | Hranice | Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava.