Tallinn • Helsinky • Turku • Tampere • Lahti • Vilnius

Termín | 26. července – 4. srpna 2024
Cena | 18 950 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 6 800 Kč

1. den: Odjezd z Brna ve 4.15 směr Olomouc, průjezd Polskem a Litvou. Ve večerních hodinách příjezd na ubytování na území Lotyšska. Nocleh.

2. den: Po snídani pokračování do Estonska. Po poledni příjezd do metropole Tallinnu, prohlídka města, které je perlou středověké architektury. Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami s 26 obrannými věžemi. Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Uvidíme pravoslavný chrám Alexandra Něvského, gotickou radnici z 15. století – nejstarší v severských zemích, kostel sv. Olafa, městské opevnění se štíhlými věžemi a uličky starého hanzovního města. Ubytování a nocleh.

3. den: Po snídani dokončení prohlídky města: ruiny středověkého kláštera Pirita, olympijská vesnice, palác a park v Kadriorgu, dříve palác Petra Velikého, dnes sídlo estonského prezidenta, nazývané estonské Versailles, možnost nákupu suvenýrů či posezení v kavárně. Po poledni nalodění na trajekt a plavba přes Finský záliv do Helsinek, navečer prohlídka největších pamětihodností finské metropole – historické centrum s protestantským dómem a univerzitou, sídlo vlády, Uspenská katedrála, originální Sibeliův monument atd. Ubytování v oblasti Helsinek.

4. den: Po snídani možnost návštěvy finské sauny přímo v hotelu a poté dokončení prohlídky Helsinek včetně slavného Skalního kostela – jedné z největších atrakcí města, Olympijský stadion s vyhlídkovou věží, odkud je krásný výhled na celé město, hala Finlandia od architekta Alvara Aalta. Odpoledne plavba lodí k pevnosti Suomenlinna, která se nachází na ostrovech a je památkou UNESCO. Nocleh.

5. den: Po snídani prohlídka živého univerzitního města Turku, které do roku 1812 v dobách švédské nadvlády bývalo hlavním městem Finska. Přejezd do městečka Rauma, které bylo roku 1991 zapsáno na seznam UNESCO jako nejzachovalejší a nejcelistvější dřevěné město ve Skandinávii – procházka malebnými uličkami a úzkými průchody s příjemnou atmosférou. Přejezd do oblasti Tampere. Ubytování a nocleh.

6. den: Po snídani prohlídka Tampere, které již leží v tzv. Finské jezerní plošině. Město bylo založeno roku 1770 a je nejvýznamnějším centrem výroby v zemi. I přesto si však zachovává příjemný ráz, ke kterému patří i místní bohatá umělecká scéna. Přejezd přes město Lahti, zastávka u zdejších známých skokanských můstků s možností vyjet na vyhlídkovou plošinu. Pokračování do oblasti Verla, známé výrobou papíru, zdejší továrny z 19. století jsou na seznamu UNESCO. Pokračování přes městečko Mikkeli dále do centra jezerní oblasti, rozprostírající se kolem města Savonlinna. Ubytování a nocleh.

7. den: Po snídani prohlídka Savonlinny a jejího okolí. Město se rozkládá na řadě ostrůvků a je jedním z nejpříjemnějších ve Finsku. Hlavní atrakcí je fascinující hrad Olavinlinna, založený roku 1475 na ostrově uprostřed jezera. V nedaleké vesničce Kerimäki se nachází monumentální kostel z poloviny 19. století, který je údajně největším dřevěným kostelem na světě s kapacitou 3000 lidí. Návrat na ubytování, nocleh.

8. den: Po snídani přejezd do Helsinek. Cestou malebné městečko Porvoo s typickou dřevěnou architekturou. V případě pěkného počasí je možné zastavit i na koupání. Navečer ubytování v oblasti Helsinek, nocleh.

9. den: Po snídani plavba trajektem do Tallinnu a přejezd do Vilniusu. Navečer prohlídka malebného centra litevské metropole (UNESCO): Katedrální náměstí, kostel sv. Anny, Gediminasova věž. Ubytování.

10. den: V časných ranních hodinách odjezd z Vilniusu a cesta přes Polsko zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 9 × ubytování v hotelech/hostelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích (ve vnitrozemí Finska může být příslušenství na patře), 8 × snídani, trajekt Tallinn–Helsinki–Tallinn, služby průvodce a pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy. 

Nástupní místa |

  • Zlín | Kroměříž | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Hranice | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Ostrava | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno zdarma