Nejkrásnější italská města

Termíny | 27. dubna – 1. května | 5. – 9. července | 27. září – 1. října | 25. – 29. října 2023 
Cena | 7 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 790 Kč 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie. Pozdě odpoledne Bologna – hlavní město oblasti Emilia-Romagna, sídlo arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Večer ubytování v hotelu u Florencie.

2. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Prohlídka Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálouGiottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd na ubytování v hotelu u Říma. 

3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší okruh „Věčným městem“ – Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Santa Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne procházka od Kapitolupamátníku Viktora Emanuela: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popoloegyptským obeliskem, Španělské schody. Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh. 

4. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne možnost návštěvy VatikánuVatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupat do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách: Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Individuální volno k posezení v některé z pouličních kavárniček. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR. 

5. den: Příjezd do Brna kolem poledne. 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3 × ubytování v hotelích ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a se snídaní, služby odborného průvodce, zákonné pojištění proti úpadku CK. 

Cena nezahrnuje | pojištění, případné pobytové taxy, vstupy, místní dopravu. 

Orientační ceny vstupného | Vatikánská muzea 16 €, Galerie Uffizi 20 €, Andělský hrad 10 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny). 

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma