Nejkrásnější italská města

Termíny | 4.–8. května | 6.–10. července | 28. 9. – 2. října | 26.–30. října 2022
Cena | 7 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 790 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie. Pozdě odpoledne Bologna – hlavní město oblasti Emilia-Romagna, sídlo arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Večer ubytování v hotelu u Florencie.

2. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Prohlídka Piazza della Signoria, Palazzo VecchioLoggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálouGiottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd na ubytování v hotelu u Říma.

3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší okruh „Věčným městem“: Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Sta. Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne pěší procházka od Kapitolu a památníku Viktora Emanuela: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.

4. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne fakultativně návštěva VatikánuVatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách: Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Individuální volno k posezení v některé z pouličních kavárniček. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.

5. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné pobytové taxy, vstupy, místní dopravu.

Orientační ceny vstupného | Vatikánská muzea 16 €, Galerie Uffizi 20 €, Andělský hrad 10 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma