Putování kraji Auvergne a Okcitánie 

Termíny | 19. – 27. srpna 2023
Cena | 14 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 800 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, cesta přes Rakousko a Švýcarsko do Francie, ubytování v oblasti Lyonu.

2. den: Po snídani průjezd historickým krajem Auvergne a Francouzským středohoří vulkanického původu. Návštěva Le Puy-en-Velay, města vystavěného v kotlině kolem vyhaslých sopouchů, na kterých se tyčí socha Madony s děťátkem a kaple svatého Michala z Aiguilhe. Dále Clermont-Ferrand, prohlídka hlavního města Auvergne – starobylé centrum z černého vulkanického kamene zbudované na pozůstatku bývalé sopky, katedrála Notre-Dame-de-l’Assomption ze 13. století a románská bazilika Notre-Dame-du-Port z 11. století (UNESCO), ve které papež Urban II. roku 1095 vyhlásil první křižáckou výpravu. Odpoledne Salers, zastávka v jednom z nejkrásnějších městeček Horní Auvergne ležící v nadmořské výšce 951 m n. m. Ubytování v hotelu v okolí Salers a nocleh. 

3. den: Po snídani Rocamadour, poutní středověké město vtisknuté do svahu nad řekou Alzou, proslulé také stejnojmenným sýrem – Via Sancta (223 schodů), kaple Notre-Dame, Černá madona z 12. století. Jeskyně Pech Merle – slavné nástěnné malby zvířátek staré více než 29 000 let, jeskynní perly. Odpoledne Cahors, město proslavené červeným vínem – most Valentré a procházka centrem. Ubytování v hotelu v oblasti Gaillac a nocleh.  

4. den: Po snídani město Albi, centrum katarského odporu – katedrála svaté Cecílie pokrytá vzácnými freskami, biskupský palác s bohatým muzeem Henri de Toulouse-Lautreca, krytá tržnice. Po obědě fotogenické středověké město Cordes-sur-Ciel – procházka gotickým centrem. Dále zastávka v Castelnau-de-Montmirail – procházka malebnou vesničkou. Ochutnávka proslulého místního vína. Návrat na hotel a nocleh. 

5. den: Po snídani Lastours – návštěva pozůstatků čtyř katarských hradů. Dále katarský Carcassonne – proslulá královská pevnost s 52 věžemi (UNESCO), křivolaké uličky, bazilika Saint-Nazaire. Ubytování v okolí Narbonne a nocleh.  

6. den: Po snídani Termes – procházka zříceninami katarského hradu. Dále PeyrepertuseQuéribus – prohlídka rozvalin dvou z pěti „carcassonských synů“. Odpoledne malebné Collioure – procházka kolébkou fauvismu na břehu moře mezi kopci, střeženou pevnostmi markýze Vaubana; kostel Panny Marie Andělů, kaple svatého Vincenta, možnost koupání. Návrat na ubytování v okolí Narbonne a nocleh. 

7. den: Po snídani Canal du Midi (UNESCO) – dopolední plavba lodí po kanále, technickém veledíle Pierra-Paula Riqueta ze 17. století, přes systém zdymadel, zakončená vynikajícím obědem s místními specialitami (místo plavby lze celý den strávit v Béziers). Odpoledne Béziers, město masakru katarů – procházka centrem, gotická katedrála Saint Nazaira. Návrat na ubytování v okolí Narbonne a nocleh. 

8. den: Po snídani Fontfroide – návštěva zachovalého cisterciáckého opatství a jeho nádherných zahrad. Poté návštěva římského Narbonne, hlavního města jižní Galie – monumentální gotická katedrála svatého Justasvatého Pastora, opevněný arcibiskupský palác s rozsáhlou muzejní sbírkou, bývalé římské skladiště Horreum. Možnost koupání (přesun na pláž místní dopravou). Noční přejezd Francií a Německem do ČR. 

9. den: Návrat do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem s prodejem teplých a studených nápojů, 7 × ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7 × snídani, služby průvodce, pojištění CK. 

Cena nezahrnuje | případné vstupy, případné pobytové taxy, další stravování, cestovní pojištění. 

Fakultativně | půldenní pavba lodí po kanálu du Midi s občerstvením a s tradičním obědem 1 300 Kč.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno zdarma