Putování kraji Auvergne a Okcitánie 

Termíny | 23.–31. července 2022 
Cena | 13 890 Kč| příplatek na jednolůžkový pokoj 4 200 Kč 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, cesta přes Rakousko a Švýcarsko do Francie, ubytování v oblasti Lyonu.

2. den: Po snídani průjezd historickým krajem Auvergne a Francouzským středohoří vulkanického původu. Návštěva Le Puy-en-Velay, města vystavěného v kotlině kolem vyhaslých sopouchů, na kterých se tyčí socha Madony s děťátkem a kaple svatého Michala z Aiguilhe. Dále Clermont-Ferrand, prohlídka hlavního města Auvergne – starobylé centrum z černého vulkanického kamene zbudované na pozůstatku bývalé sopky, katedrála Notre-Dame-de-l’Assomption ze 13. století a románská bazilika Notre-Dame-du-Port z 11. století (UNESCO), ve které papež Urban II. roku 1095 vyhlásil první křižáckou výpravu. Odpoledne Salers, zastávka v jednom z nejkrásnějších městeček Horní Auvergne ležící v nadmořské výšce 951 m n. m. Ubytování v hotelu v okolí Salers a nocleh.

3. den: Po snídani Rocamadour, poutní středověké město vtisknuté do svahu nad řekou Alzou, proslulé také stejnojmenným sýrem – Via Sancta (223 schodů), kaple Notre-Dame, Černá madona z 12. století. Jeskyně Pech Merle – slavné nástěnné malby zvířátek staré více než 29 000 let, jeskynní perly. Odpoledne Cahors, město proslavené červeným vínem – most Valentré a procházka centrem. Ubytování v hotelu v oblasti Gaillac a nocleh.

4. den: Po snídani město Albi, centrum katarského odporu – katedrála svaté Cecílie pokrytá vzácnými freskami, biskupský palác s bohatým muzeem Henri de Toulouse-Lautreca, krytá tržnice. Po obědě fotogenické středověké město Cordes-sur-Ciel – procházka gotickým centrem. Dále zastávka v Castelnau-de-Montmirail – procházka malebnou vesničkou. Ochutnávka proslulého místního vína. Návrat na hotel a nocleh.

5. den: Po snídani Lastours – návštěva pozůstatků čtyř katarských hradů. Dále katarský Carcassonne – proslulá královská pevnost s 52 věžemi (UNESCO), křivolaké uličky, bazilika Saint-Nazaire. Odpoledne Fontfroide –  návštěva zachovalého cisterciáckého opatství a jeho nádherných zahrad. Ubytování v okolí Narbonne a nocleh.

6. den: Po snídani Termes – procházka zříceninami katarského hradu. Dále PeyrepertuseQuéribus – prohlídka rozvalin dvou z pěti „carcassonských synů“. Odpoledne malebné Collioure – procházka kolébkou fauvismu na břehu moře mezi kopci, střeženou pevnostmi markýze Vaubana; kostel Panny Marie Andělů, kaple svatého Vincenta, možnost koupání. Návrat na ubytování v okolí Narbonne a nocleh.

7. den: Po snídani Canal du Midi (UNESCO) – dopolední plavba lodí po kanále, technickém veledíle Pierra-Paula Riqueta ze 17. století, přes systém zdymadel, zakončená vynikajícím obědem s místními specialitami (místo plavby lze celý den strávit v Béziers). Odpoledne Béziers, město masakru katarů – procházka centrem, gotická katedrála Saint Nazaira. Návrat na ubytování v okolí Narbonne a nocleh.

8. den: Po snídani návštěva římského Narbonne, hlavního města jižní Galie – monumentální gotická katedrála svatého Justa a svatého Pastora, opevněný arcibiskupský palác s rozsáhlou muzejní sbírkou, bývalé římské skladiště Horreum. V poledne přejezd do Montpellier, celodenní návštěva města – oválné náměstí Place de la Comédie, vrcholně gotická katedrála svatého Petra, historické budovy proslulé lékařské fakulty, procházka po Promenade du Peyrou, možnost koupání (přesun na pláž místní tramvají). Noční přejezd Francií a Německem do ČR.

9. den: Návrat do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem s prodejem teplých a studených nápojů, 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | případné vstupy, případné pobytové taxy, další stravování, cestovní pojištění.

Fakultativně | půldenní pavba lodí po kanálu du Midi s občerstvením a s tradičním obědem 1 300 Kč.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno zdarma