Z Děčína až k Severnímu moři 

Termín | 22. – 27. srpna 2023

Cena | 8 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 800 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách. Průjezd labským údolím přes Ústí nad Labem do Děčína – prohlídka zámku, který často navštěvoval František Ferdinand d’Este a pobýval tu i Fryderyk Chopin. Přejezd do Saska do Bad Schandau, cesta unikátní úzkorozchodnou tramvajovou linkou malebným údolím řeky Křinice k Liechtenštejnskému vodopádu a zpět. Skalní pevnost Königstein, která z architektonického a historického hlediska patří k nejcennějším v Evropě. Nocleh. 

2. den: Po snídani město Wittenberg: Lutherův dům s muzeem reformace, kostel Schlosskirche, kde Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí, kostel St. Marien, dům Lutherova žáka Philippa Melanchthona (vše UNESCO). Poté návštěva Desavsko-wörlitzské zahradní říše, jednoho z největších anglických parků v Evropě (UNESCO), procházka zámeckým parkem Wörlitz. Navečer zastávka ve městě Dessau u světově proslulé školy Bauhaus (UNESCO), která rozhodujícím způsobem ovlivnila moderní architekturu, umění a design 20. století. Ubytování v oblasti Magdeburgu.  

3. den: Dopoledne Magdeburg, významný labský přístav a hlavní město spolkové země Sasko-Anhaltsko: dóm sv. Mořice a Kateřiny (první gotická katedrála na německém území), Stará radnice, náměstí Altmarkt se sochou Magdeburského rytíře, kostel sv. Jana z 10. století, Zelená citadela – jeden z posledních a největších projektů Friedensreicha Hundertwassera. Odpoledne vyhlídková plavba po Labi s proplutím unikátního mimoúrovňového křížení Labe a Středozemského kanálu. 

4. den: Po snídani cesta po proudu Labe po Německé romantické cestě se zastávkami v malebných městečcích Tangermünde (císařská falc vybudovaná Karlem IV., radnice ve stylu německé gotiky), Schönhausen (od 16. století v majetku rodiny von Bismarck, rodiště Otta von Bismarck), Havelberg (Dóm Panny Marie, bývalé sídlo nejstaršího německého biskupství východně od Labe), Wittenberge (největší samostatně stojící hodinová věž v Evropě). Příjezd do Friedrichsruh, které v roce 1871 obdržel od císaře Viléma I. kancléř Otto von Bismarck; vystavěl zde rezidenci a mauzoleum, místo svého posledního odpočinku. Ubytování. 

5. den: Po snídani cesta do NP Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer s wattovým pobřežím v podobě pobřežní písčité mělčiny. Z městečka Friedrichskoog výhled na ústí Labe do Severního moře. Po poledni krátká návštěva Hamburku: radnice, půvabné nábřeží u říčky Alster, ruina vybombardovaného kostela sv. Mikuláše, Speicherstadt (UNESCO). Odpoledne cesta do ČR.    

6. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování se snídaní v hotelích ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, služby průvodce, pojištění CK. 

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč 
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma