Borodino • Moskva • Abramcevo • Sergijev Posad • Pereslavl-Zalesskij • Rostov Veliký • Jaroslavl • Kostroma • Suzdal • Vladimir • Smolensk 

Termíny | 1.–11. srpna 2021
Cena | 14 990 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Ostrava, Varšava, překročení lotyšských hranic. Nocleh v Lotyšsku.

2. den: Po snídani cesta Lotyšskem, překročení ruských hranic a pokračování směrem na Moskvu. Večer příjezd do Moskvy. Ubytování v hotelu. Nocleh.

3. den: Po snídani celodenní program v Moskvě – kombinovaný autokarový a pěší okruh. Rudé náměstí se slavným chrámem Vasila Blaženého, který nechal postavit car Ivan IV. Hrozný po dobytí Kazaně, inspirován tatarskou architekturou, obchodní centrum GUM, Velké divadloManéž, vyhlídka na Vrabčích horáchLomonosovovy univerzity, chrám Krista Spasitele, Novoděvičí klášter s hroby významných ruských osobností (Čechov, Bulgakov, Gogol, Ejzenštejn, Majakovskij ad.), Kreml – sídlo prezidenta a vlády, prohlídka uměleckých skvostů ve zbrojnici a hrobek carů v kremelských chrámech. Večer volno v centru města. Nocleh.

4. den: Po snídani odjezd na sever do Abramceva, kde v 19. století vznikla umělecká kolonie, ve které pracovali a žili známí ruští umělci a spisovatelé. Pokračování do Sergijeva Posadu (UNESCO), centra ruské pravoslavné církve – poutní místo, vzdálené 75 km od Moskvy. V roce 1345 zde byl sv. Sergejem založen klášter Nejsvětější Trojice. V 16. století byly vybudovány masivní hradby a impozantní chrám Nanebevstoupení. V době střeleckého povstání se tu ukrýval i mladý Petr Veliký. Odpoledne zastávka ve městě Pereslavl Zalesskij na břehu řeky Trubež, které bylo založeno v roce 1152 knížetem Jurijem Dolgorukým a stalo se centrem pozdějšího Moskevského knížectví. Nejvýznamnější dochovanou památkou města je SpasoPreobraženský chrám postavený z bílého kamene, také zde stojí několik středověkých kostelů a klášterů. Večer ubytování v oblasti Rostova.

5. den: Po snídani Rostov Veliký – starobylé město ležící na březích jezera Něro zaznamenalo největší rozmach v 11. století, kdy se stalo centrem severovýchodního Ruska a sídlem biskupství. Chloubou města je Rostovský kreml (UNESCO), postavený na břehu jezera v 17. století, dále Spaso-Jakovlenský klášter ze 14. století, na jehož nádvoří se nachází studna s údajně léčivou vodou. Odpoledne město Jaroslavl (UNESCO), které v roce 2010 oslavilo 1000 let od svého založení. Historické centrum se nachází na soutoku řek VolhaKotorosl. Ze 12. století pochází Jaroslavská pevnost, tedy mohutně opevněný Spaso-Preobraženský klášter. V 17. století byly v Jaroslavli postaveny kostely Nikolaje Nadějina, Ilji Proroka, Jana Zlatoústého a Nikolaje Mokrého, které jsou ukázkami svérázné architektury a malířství horního Povolží. V 18. století bylo město systematicky plánováno a budováno v klasicistním stylu. Přejezd na ubytování. Nocleh.

6. den: Po snídani Kostroma, ležící u soutoku řek VolhyKostromy, jedno z nejkrásnějších měst v Rusku. Klášter Ipatijev, patřící k nejkrásnějším v oblasti Zlatého okruhu kolem Moskvy, byl založen v roce 1330. Právě zde se Michail I. Fjodorovič stal prvním carem z dynastie Romanovců. Přejezd do malého města Suzdal (UNESCO), na březích řeky Kamenky. Ve středověku byl Suzdal hlavním centrem církevní moci v Rusku. Město si dodnes zachovalo svou starobylou podobu s velkým počtem zejména církevních památek. Největší klášter SpasoJevfimijův stojí na východním okraji města. Jeho stáří je více než 600 let a obehnán je kilometr dlouhou hradbou. Dominantou Pokrokovského kláštera u břehů Kamenky je chrám Roucha Matky boží se třemi kupolemi. Dále Muzeum ruského dřevěného stavitelství, kam byly převezeny původní dřevěné kostely. Přejezd na ubytování do Vladimiru. Nocleh.

7. den: Po snídani Vladimir (UNESCO) založený v roce 1108 a od roku 1157 sídelní město vládce Vladimirsko-suzdalského knížectví. Bělokamenné kostely svatého Dimitrije a Uspenská katedrála patří k vrcholům ruského stavebního a sochařského umění. Odpoledne přejezd do Moskvy. Navečer ubytování v hotelu.

8 den: Po snídani den v Moskvě. Projížďka monumentálním metrem s prohlídkou nejzajímavějších stanic, připomínajících barokní paláce. Možnost projížďky lodí po řece Moskvě, případně dalších procházek s průvodcem nebo prohlídka některého ze světoznámých muzeí – Treťjakovská galerie nebo Puškinovo muzeum. Navečer možnost procházky po Arbatu, centru umělců a hudebníků. Nocleh v hotelu.

9. den: Po snídani odjezd z Moskvy. Zastávka v Borodinu. Prohlídka bojiště a památníků bitvy u Borodina, která zde proběhla 7. září 1812. Jednalo se o největší a nejkrvavější jednodenní bitvu napoleonských válek, v níž se utkala vojska francouzského císaře Napoleona I. a ruského generála Michaila Kutuzova, celkem na čtvrt milionu vojáků. Prohlídka Smolensku, který leží na horním toku Dněpru u běloruských hranic. Díky této poloze město vždy jako první čelilo nepřátelským invazím do Ruska. Probíhaly zde tvrdé boje, ale i přesto zůstal nádherný pohled na 6,5 km dlouhé hradby s 38 věžemi a mnoho středověkých klášterů. Za vidění stojí hlavně zeleno-bílý Uspenský chrám. Překročení běloruských hranic, večer ubytování v oblasti hlavního města Minsku. Nocleh.

10. den: Po snídani prohlídka MinskuStaré Město s pravoslavnou katedrálou sv. Ducha, radnice zničená za cara Mikuláše I. a znovu vystavěná podle původních plánů, kostel Všech Svatých, obelisk Vítězství na stejnojmenném náměstí, palác Nezávislosti, Běloruské národní divadlo opery a baletu, Ostrov slz s památníkem běloruských vojáků padlých v Afghánistánu. Odpoledne cestou krátká zastávka u zámků v Miru a v Ňasviži, které jsou oba na seznamu UNESCO. Večer odjezd do Česka.

11. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 9x ubytování v hotelech *** se snídaní, služby česky mluvícího průvodce, služby místních průvodců v Rusku, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | víza (skupinové do Ruska 2 300 Kč, do Běloruska 1 600 Kč), cestovní pojištění, vstupy.
Fakultativně | prohlídka Kremlu včetně zbrojnice 490 Kč (nutno objednat předem).
Upozornění | kvůli vyřízení víz je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní před odjezdem, dodat do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu a 2x pasové foto.
Nástupní místa |

  • Nástupní místa v ceně | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Nový Jičín | Hranice | Frýdek-Místek | Ostrava
  • Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Zlín | Kroměříž | Přerov