S možností výletu do Sergijeva Posadu (UNESCO) 

Termín | 29. července – 2. srpna 2021 
Cena | 16 990 Kč 

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno), do Moskvy, transfer z letiště do hotelu, ubytování, odpoledne možnost společné procházky po centru Moskvy – první seznámení s ruskou metropolí, Starý Arbat – pěší zóna plná umělců a pouličních hudebníků, projížďka monumentálním moskevským metrem s prohlídkou nejzajímavějších stanic, které mnohdy vypadají jako barokní paláce. Nocleh v hotelu.

2. den: Po snídani celodenní program v Moskvě – kombinovaný autokarový a pěší okruh. Rudé náměstí se slavným chrámem Vasila Blaženého, který nechal postavit car Ivan IV. Hrozný na počest dobytí Kazaně a jehož originální architektura je inspirována původními tatarskými památkami Kazaňského chanátu. Dále obchodní centrum GUM, Velké divadloManéž, vyhlídka na Vrabčích horáchLomonosovovy univerzity, chrám Krista Spasitele, Novoděvičí klášter ze 16. století s hroby významných ruských osobností (Čechov, Bulgakov, Gogol, Ejzenštejn, Majakovskij, Iljušin, Chruščov…), Kreml – sídlo prezidenta a vlády, prohlídka uměleckých skvostů ve zbrojnici a hrobek carů v kremelských chrámech, navečer možnost procházky po Arbatu, centru umělců a hudebníků. Návrat do hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani individuální program v Moskvě nebo možnost půldenního výletu místní dopravou do Sergijeva Posadu, centra ruské pravoslavné církve – poutní místo, vzdálené 75 km od Moskvy (UNESCO). V roce 1345 zde byl sv. Sergejem založen klášter Nejsvětější Trojice. V 16. století zde byly vybudovány masivní hradby a impozantní chrám Nanebevstoupení. V době obléhání Moskvy tu pobýval i car Petr Veliký. Návrat do Moskvy, možnost další procházky s průvodcem nebo prohlídka některého ze světoznámých muzeí – například Puškinova muzea. Návrat do hotelu, nocleh.

4. den: Po snídani procházka módní čtvrtí Zamoskvorečje, plné kaváren a restaurací, ve které se nachází proslulá Treťjakovská galerie (možnost individuální návštěvy). Pro zájemce pokračování metrem do historicko-architektonického parku Kolomenskoje, ve kterém se nalézá množství staroruských staveb včetně chrámu Nanebevstoupení Páně (UNESCO) z 16. století. Návrat do Moskvy, fakultativně atraktivní a Moskvany oblíbená plavba lodí po řece Moskvě od Novospaského mostu kolem Kremlu až ke Kyjevskému nádraží.

5. den: Po snídani individuální volno v Moskvě, v odpoledních hodinách transfer z hotelu na letiště a odlet pravidelnou linkou z Moskvy. Po příletu možnost transferu autokarem do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Moskvy, kabinové zavazadlo do 8 kg na osobu, transfery z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování v hotelu *** se snídaní v Moskvě, služby průvodce CK a místního průvodce, dopravu autokarem dle programu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění (nutné k vyřízení víza, lze sjednat v CK), vstupy a fakultativní výlety, skupinové vízum do Ruska 2 300 Kč.

Fakultativně | prohlídka Kremlu včetně zbrojnice 490 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.

Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza do Ruska je nezbytné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní před odletem, kdy je potřeba dodat do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu a jedno pasové foto.