Za krásami Benátek severu 

Termíny | 16.–20. července | 24.–28. července | 17.–21. září 2021
Cena | 17 890 Kč

1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy (bude upřesněno) do Petrohradu. Po příletu transfer do hotelu, možnost společné večerní procházky. Nocleh.

2. den: Po snídani pěší a autokarový okruh s místním průvodcem a prohlídkou nejzajímavějších památek města: nábřeží Něvy s řadou mostů, Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, nejživější tepně města – tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadla a chrám Srdce Ježíšova… Odpoledne možnost další procházky po městě. Nocleh.

3. den: Po snídani výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), kde se nachází nádherný barokní palác Alžběty a Kateřiny Veliké, ve kterém můžeme obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty, která záhadně zmizela za 2. světové války. Součástí palácového komplexu je také rozlehlý park s dalšími stavbami. Návrat do Petrohradu, odpoledne individuální volno či možnost návštěvy například Ruského muzea nebo projížďky lodí po petrohradských kanálech. Podvečerní procházka, nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani možnost návštěvy Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Oběd, odpoledne výlet do Petrodvorce (Petěrgof) – palácového komplexu Petra Velikého, s úchvatnými zahradami na břehu Baltského moře. Prohlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.

5. den: Po snídani uvolnění pokojů, dopoledne individuální volno v Petrohradě, v odpoledních hodinách transfer z hotelu na letiště a odlet do Prahy, Bratislavy nebo Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg na osobu, 4x ubytování se snídaní v hotelu *** v Petrohradě, služby českého a místního průvodce, dopravu autobusem dle programu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického víza do Ruska 490 Kč, komplexní pojištění, případné vstupy, dopravu autokarem z Brna na letiště a zpět.

Fakultativně | Ermitáž s průvodcem 590 Kč; Carskoje Selo a Jantarová komnata s průvodcem 610 Kč; Petropavlovská pevnost s katedrálou 210 Kč; Petrodvorec, palác a zahrady 790 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.

Upozornění | Kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové foto. Foto stačí zaslat elektronicky. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.