S výlety do Puškinu a Petrodvorce 

Termíny | 16.–23. července 2021
Cena | 27 990 Kč

1. den: Odlet z Prahy, Bratislavy nebo Vídně (bude upřesněno) do Petrohradu. Transfer do hotelu, možnost společné večerní procházky. Nocleh.

2. den: Po snídani pěší a autokarový okruh Petrohradem s místním průvodcem a prohlídkou nejzajímavějších památek města: nábřeží Něvy s řadou mostů, Petropavlovská pevnostkatedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, nejživější tepně města – tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadlachrám Srdce Ježíšova… Odpoledne možnost další procházky po městě. Nocleh.

3. den: Po snídani výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), kde se nachází nádherný barokní palác Alžběty a Kateřiny Veliké, ve kterém můžeme mimo jiné obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty, která záhadně zmizela za 2. světové války. Součástí palácového komplexu je také rozlehlý park s dalšími stavbami. Návrat do Petrohradu, odpoledne individuální volno či možnost návštěvy například Ruského muzea nebo projížďky lodí po petrohradských kanálech. Podvečerní procházka, nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani možnost návštěvy Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Oběd, odpoledne výlet do Petrodvorcepalácového komplexu Petra Velikého, jehož zahrady „končí až v moři“. Prohlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.

5. den: Po snídani uvolnění pokojů, dopoledne individuální volno v Petrohradě, odpoledne transfer z hotelu na letiště nebo na nádraží a odlet nebo odjezd rychlovlakem do Moskvy. Navečer možnost společné procházky po centru Moskvy, projížďka monumentálním metrem s prohlídkou nejzajímavějších stanic. Nocleh v hotelu.

6. den: Celodenní program v Moskvě – kombinovaný autokarový a pěší okruh. Rudé náměstí se slavným chrámem Vasila Blaženého, dále obchodní centrum GUM, Velké divadloManéž, vyhlídka na Vrabčích horáchLomonosovovy univerzity, chrám Krista Spasitele, Novoděvičí klášter ze 16. století s hroby významných osobností, Kreml – sídlo prezidenta a vlády Ruské federace, prohlídka uměleckých skvostů ve zbrojnici a hrobek carů v chrámech, navečer možnost procházky po Arbatu, centru umělců a hudebníků. Návrat do hotelu, nocleh.

7. den: Po snídani individuální program v Moskvě, nebo možnost procházky s průvodcem po dalších zajímavostech. Volno k prohlídce světoznámých muzeí, jako například Treťjakovská galerie s největší sbírkou ruského umění, Puškinovo muzeum s kolekcí francouzského umění 19. století, Nová Treťjakovská galerie se sbírkou ruského moderního umění nebo Muzeum kosmonautiky. Návrat do hotelu, nocleh.

8. den: Dopoledne individuální volno v Moskvě, v časných odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy, Bratislavy nebo Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a zpět z Moskvy, kabinové zavazadlo do 8 kg na osobu, transfery z letiště do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu *** v Petrohradě, 3 × ubytování v hotelu *** v Moskvě, cestu rychlovlakem nebo letecky Petrohrad–Moskva, 7 × snídani, služby průvodce CK a místního průvodce, dopravu autokarem a pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění (nutné k vyřízení víza, lze sjednat v CK), vstupy a fakultativní výlety, skupinové vízum do Ruska 2 300 Kč, cesta autokarem na letiště a zpět.

Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč; Carskoje Selo a Jantarová komnata s místním průvodcem 610 Kč; Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla 210 Kč; Petrodvorec, palác a zahrady 790 Kč; prohlídka Kremlu včetně zbrojnice s místním průvodcem 490 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.

Upozornění | pro vyřízení víza je nutno přihlásit se nejpozději 30 dní před odletem a dodat do CK cestovní pas platný nejméně 6 měsíců po ukončení zájezdu a 1 pasové foto.